Het nut van behandeling van subklinische mastitis

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Meerdere factoren bepalen het succes van een behandeling. Deze factoren zijn daarom ook van belang bij de beslissing of wel of niet met een behandeling moet worden begonnen.

Wat bepaalt of behandeld moet worden?

Onderstaande punten zijn van belang voor de beslissing om een koe wel of niet te behandelen:

 • Koefactoren, er zijn verschillen in genezingskansen per koe; 
 • Bacterie-eigenschappen, de ene bacterie(stam) is moeilijker te genezen dan de andere;
 • Behandeling, onder andere het gekozen middel en de duur van behandeling;
 • Economie, is het economisch gezien verantwoord om te behandelen?;
 • Bedrijfsstrategie, past het binnen de strategie van het bedrijf om een koe wel of niet te behandelen?

Koefactoren

 • Duur van de infectie
  Een langer bestaande mastitis is moeilijker te genezen. Uit onderzoek blijkt dat het zo snel mogelijk starten met een behandeling na het ontstaan van een subklinische infectie gunstig is voor het succes van een behandeling. Een vroege detectie gevolgd door een snelle behandeling loont. Dit kan op basis van twee keer een verhoogd koecelgetal, na twee voorafgaande goede koecelgetallen. Een vierwekelijkse MPR-controle is hierbij het uitgangspunt.
 • Leeftijd en aantal lactaties van de koe.
  Vaarzen en jonge koeien genezen beter dan oudere dieren.
 • Hoogte van het celgetal
  Hoe hoger het koecelgetal, hoe slechter de genezing.
 • Aantal besmette kwartieren
  Als een koe meerdere aangetaste kwartieren heeft neemt de kans op genezing af.
 • Voor/ of achterkwartieren
  Ontstekingen aan de voorkwartieren genezen over het algemeen beter dan achterkwartieren.

Bacterie-eigenschappen

 • Is er sprake van een koegebonden kiem of een omgevingskiem? Juist bij een aantal koegebonden kiemen is de kans op overdracht van de infectie naar koppelgenoten (erg) groot en loont het om de infectiedruk te verlagen.
 • Is de bacterie penicillinegevoelig of -ongevoelig? Het blijkt dat in veel gevallen van bijvoorbeeld Staph. aureus de genezingskansen van infecties veroorzaakt door penicillineongevoelige kiemen minder goed is na een behandeling. Dat geldt ook als behandeld wordt met antibiotica waar de bacterie wel gevoelig voor is.
 • Hoe is het gevoeligheidspatroon van de bacterie(stam)? Een goede gevoeligheid in het laboratorium is helaas niet altijd een garantie voor een succesvolle behandeling.
 • Is het een mastitisverwekker waarvan bekend is dat deze zich goed kan nestelen in het uierweefsel en door het afkapselen moeilijk bereikbaar is voor antibiotica?

Behandelprotocol en medicatie

 • Er is relatief weinig verschil in effectiviteit van mastitisinjectoren. De formulering (deeltjesgrootte) van het geneesmiddel speelt soms wel een rol in effectiviteit.
 • Sommige combinaties van antibiotica werken beter dan de afzonderlijke componenten alleen; deze combinatie versterkt elkaar (synergie). Er zijn echter ook combinaties die men niet moet toepassen, omdat de componenten elkaar juist tegenwerken.
 • Een behandeling, zoals aangegeven door de fabrikant, moet altijd worden afgemaakt. Bij langer behandelen is sprake van `off-label use` gebruik van diergeneesmiddelen.
 • Mogelijk is in een aantal gevallen meer succes te behalen door een gecombineerde behandeling in de uier en in de spieren. Het bewijs hiervoor is echter niet erg hard. Een behandeling alleen in de spieren en niet in de uier resulteert in het algemeen in een lagere kans op genezing.

Is het economisch gezien verantwoord om te behandelen?

Bepaalde (koe)factoren hebben geen invloed op de slagingskans van de behandeling, maar spelen wel een rol in de (economische) beslissing om wel of niet behandelen:
 • andere gezondheidskenmerken van de koe;
 • lactatiewaarde;
 • toekomstige gebruikswaarde;
 • aantal stuks jongvee op het bedrijf (selectieruimte);
 • quotumruimte (tot april 2015).

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.