Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Sinds 2003 voert GD de monitoring van de gezondheid van kleine herkauwers in Nederland uit. Binnen dit monitoringssysteem spelen de Veekijker, pathologisch onderzoek, laboratoriumonderzoek, een jaarlijkse data-analyse en verschillende netwerken een belangrijke rol.

De monitoring is een gezamenlijk initiatief van de sector en de overheid. GD is de uitvoerder van deze monitoring. De uitkomsten geven inzicht in de gezondheid van pluimvee, trends en introductie van nieuwe aandoeningen. Zo deelt GD via een vaste rubriek 'Monitoring' in onze vakbladen Schaap en Geit en Veterinair, via de nieuwsbrieven Actueel Schaap en Geit en Actueel Melkgeiten en social media berichten waarin een onderwerp of een bevinding uit de monitoring nader wordt toegelicht.

Actueel

Veekijkernieuws kleine herkauwers

Wil je op de hoogte blijven van actualiteiten vanuit de diergezondheidsmonitoring? Met het Veekijkernieuws informeren wij je elk kwartaal over actualiteiten, trends en ontwikkelingen, casuïstiek, de verschillende monitoringsinstrumenten en de mensen achter de monitoring. Mocht er tussendoor iets belangrijks spelen dan sturen wij daarover een e-mail. Daarnaast delen we periodiek een rapportage met de uitkomsten van de monitoring met de opdrachtgevers en stakeholders. Deze rapportage is tevens de basis voor communicatie naar andere betrokken partijen.

April 2024

In dit nummer:

 • Lammeren met aangeboren afwijkingen door schmallenbergvirus
 • Insturen vrucht en nageboorte van belang voor abortusdiagnostiek
 • Epididymitis aan de slachtlijn
 • Uitbraak E. Coli op melkgeitenbedrijf
 • Ovine herpesvirus type 2
 • Blindheid bij schapen
 • Paratuberculose bij melkgeiten
 • Diergezondheidsbarometer

Rapportages Monitoring Diergezondheid

Periodiek wordt voor elke diersector een rapportage over de uitkomsten van de monitoring opgesteld en gedeeld met de opdrachtgevers en stakeholders. Deze rapportage is tevens de basis voor communicatie naar andere betrokken partijen.

Veekijker Kleine Herkauwers op WhatsApp

De Veekijker Kleine Herkauwers heeft een WhatsApp-service. Wilt u als kleine herkauwer-dierenarts ook snel op de hoogte zijn van belangrijk GD-nieuws, bijvoorbeeld over actuele monitoringsbevindingen en nieuwe tests? Geef dan uw naam, praktijknaam en 06-nummer door via WhatsApp aan het 06-nummer van de Veekijker Kleine Herkauwers: 06 26 75 26 13. Om ook berichten van ons te kunnen ontvangen, dient u dit 06-nummer eerst op te slaan in uw telefoon.

Disclaimer

Bij het lezen van nieuws uit de monitoring moet rekening worden gehouden met de wijze waarop alle informatie is verzameld. In de reactieve monitoring wordt geen representatieve steekproef van de veestapel genomen. Daarom kunt u de gegevens uit de reactieve monitoring niet één op één vertalen naar de mate van voorkomen van de dierziekte in Nederland.

De resultaten in deze publicaties mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de auteurs of de leden van de Begeleidingscommissie Monitoring Diergezondheid verwerkt of gebruikt worden (bijv. in wetenschappelijk onderzoek) tenzij sprake is van citatie. Op citaties is auteursrecht van toepassing.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.