Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Sinds oktober 2021 is in Nederland regelmatig vogelgriep vastgesteld bij wilde vogels en bedrijven. Dit geldt ook voor andere Europese landen. Het gaat meestal om het type H5N1. Uiterst hygiënisch werken en direct en juist te handelen bij een verdenking is hierbij van groot belang. In dit dossier vind je de laatste informatie over vogelgriep in Nederland, hiervoor werkt GD nauw samen met AVINED, het ministerie van LNV, WBVR en de faculteit Diergeneeskunde. Ook bevat het dossier tips, handige links en kun je de webinars terugkijken die we samen met AVINED voor pluimveehouders, dierenartsen en andere erfbetreders hebben georganiseerd.

 

Nieuws over vogelgriep

Veterinaire updates

Laatste update: 15 december 2023

(Bedrijf bezocht door NVWA-specialistenteam op 7 december 2023)

 

Bedrijfs-/koppelgegevens

Het betreft een legbedrijf met uitloop (dieren opgehokt) met twee stallen. Witte leghennen van rond de 40 weken leeftijd.

 

Reden van bezoek

Uit de kwartaaltap voor aviaire influenza bleken stal 1 en 2 positief te zijn in serologie voor H5; alle monsters reageerden positief in de ELISA. Beide koppels waren goed in productie met een piek van 96 à 98% in de eiproductie, maar daarna vrij veel gedaald (in een paar weken naar gemiddeld 90%). Deze daling vond zo’n week of 6 geleden plaats. Hierbij is geen aanvullende diagnostiek uitgevoerd. 

 

Algemene indruk/koppelbeoordeling  

Beide koppels waren op het moment van het bezoek levendig en gezond. Met name in stal 2 was de uitval wat verhoogd door dooddrukkers, maar verder geen noemenswaardige bijzonderheden.

Sectiegegevens 

Geen sectie gedaan omdat er geen afwijkende dieren waren.

Uit PCR-onderzoek bleek er nog AI-virus aanwezig te zijn. Uit typering bleek dat het een LPAI-virus betreft. Een relatie tussen de productiedaling en de positieve serologie is niet vastgesteld. 

 

(Bedrijf bezocht door NVWA-specialistenteam op 01 december 2023)

 

Bedrijfs-/koppelgegevens

Het betreft een legbedrijf (scharrel) met vier stallen (verschillende leeftijden). 

 

Reden van bezoek

In drie stallen geen kliniek, geen verhoogde sterfte. In één stal met twee etages problemen bij 18.000 dieren op de bovenetage, bruin, 65 weken leeftijd. Uitval normaliter rond 8-12 per dag. 30-11: 8 dode dieren, 01-12 bij ochtendronde 40 dood (ook stroomstoring geweest). Aan de hand van deze uitval is de dierenarts gebeld, bij aankomst dierenarts ’s middags nogmaals 30 dood en veel zieke dieren in stal. 

 

Algemene indruk/koppelbeoordeling

Bij aankomst van het NVWA-specialistenteam nogmaals circa 30 dood en circa 600 dieren ziek. Zieke dieren geconcentreerd in middelste gangpaden en daarvan middelste compartimenten (centraal in stal dus). Zieke dieren sloom, niet alert, ineengedoken, voelen warm aan en hebben volle waterige kroppen. Overigens vrijwel alle zieke dieren zaten bij drinknippels voor legnesten in systeem. Geen dikke koppen, geen neurologische verschijnselen. Wel bij een aantal hennen heel duidelijk sinusuitpuiling bij iedere ademhaling te zien. Voeropname en legpercentage niet afwijkend. Wel op dag van melding veel zwakschalige en ook bleke eieren.

 

Sectiegegevens 

Sectie op zieke (geëuthanaseerde) en recent gestorven dieren: acuut in productie gestoord met sterk doorbloedde follikels. Tevens puntbloedingen op buikvet, rondom nieren, binnenkant borstkap, kliermaag en hart. Milten allen reactief beeld maar niet vergroot. Aantal wel bleek en duidelijk genecrotiseerde plekken. Eén dier met forse bloeding vanuit de lever.
 

(Bedrijf bezocht door NVWA-specialistenteam op 29 november 2023)

Bedrijfs-/koppelgegevens

Het betreft een legbedrijf met uitloop (dieren opgehokt) met twee stallen. 

 

Reden van bezoek

Kwartaaltap voor aviaire influenza: stal 1 en 2 positieve serologie H7; enkele monsters positief in de ELISA en in de H7-HAR.

 

Algemene indruk/koppelbeoordeling


Koppel stal 1 en 2:  op het moment van het bedrijfsbezoek waren bij alle dieren geen klinische afwijkingen waar te nemen. Er was geen uitval in stal 1, vijf dode dieren in stal 2 zonder specifieke verwijzingen naar een ziekte (kannibalisme (uitgepikt), klem in de legnesten). De dieren waren actief, geen respiratoir geluid en geen afwijkende mest. Stal 1: geen afwijkingen in de eiproductie en de voer- en wateropname vastgesteld. Stal 2: 10 dagen voorafgaand aan het bezoek in één week tijd geleidelijke voeropnamedaling van meer dan 10%, van 115 naar 100 gram. Uitval in die week 1,4%, met een productiedaling van 10% (91 naar 81%). Er waren meerdere zieke dieren aanwezig met subcutane ontstekingen rondom het oog. Uit de sectie van de dierenartsenpraktijk bleek het koppel besmet te zijn met vlekziekte). Op basis van deze bevinding is een behandeling ingesteld. Uitval ten tijde van het bezoek op 0,1% per dag. Voeropname terug op 114 gram en productie stijgt weer.

Sectiegegevens 

Geen sectie gedaan, omdat er geen afwijkende dieren waren.

Uit het PCR-onderzoek op de trachea- en cloacaswabs bleek dat in stal 2 nog AI-virus aanwezig was. 
Een relatie tussen de klinische problemen en de positieve serologie is niet vastgesteld.

 

(Bedrijf bezocht door NVWA-specialistenteam op 11 november 2023)

 

Bedrijfs-/koppelgegevens

Het betreft een bedrijf met leghennen (scharrel en uitloop), met twee etagestallen met in totaal 64.800 kippen (Dekalb en Crystal Nick; 27 weken leeftijd).

 

Reden van bezoek

Er waren problemen in één stal. De kippen in deze stal waren maandag 6 november voor het eerst weer naar buiten gegaan. Gemiddeld vier dode kippen per stal per dag. Donderdag 9 november acht dode kippen in de stal met problemen, de volgende dag 36 dieren en op de dag van het bezoek al meer dan 100. De stal met problemen heeft vier compartimenten en de meeste problemen waren in het achterste compartiment. De bedrijfspracticus stelde op vrijdag 10 november bij 6 van de 7 hennen necrotiserende enteritis vast. De veehouder meldde dat er op 9 november een voerstoring was. Daarom is uit voorzorg gestart met behandeling met tylosine om clostridium tegen te gaan.

 

Algemene indruk/koppelbeoordeling

Alleen de stal met problemen is bezocht. Opvallend was dat de kippen in de twee achterste compartimenten rustiger waren dan in de twee voorste compartimenten. In het achterste compartiment waren er naar schatting meer dan 100 (van de kleine 5.000 per compartiment) dieren ziek: voelden te warm aan, depressief, kroppen matig tot goed gevuld, waterdunne mest bij de zieke dieren. Geen luchtwegproblemen, ogen schoon, geen cyanose. Voer- en wateropname: geen dip. Eiproductie: goed. Geen neurologische verschijnselen.

 

Sectiegegevens

Sectie uitgevoerd op enkele kippen: uniform beeld van puntbloedinkjes in het vet rondom hart en klier-/spiermaag en aan de binnenkant van de borstkap. Milt: niet vergroot, maar wel witte vlekken zichtbaar. Alle dieren acuut sterk doorbloede en ontstoken follikels. Krop en magen gevuld met voer, darmen leeg. Darmen zagen er verder rustig uit: geen coccidiose of enteritis. Lever en nieren: niet afwijkend. Luchtzakken schoon. Geen beeld van bacteriële infectie. Caecale tonsillen: geen afwijkingen. Luchtpijp en neusholten: geen afwijkingen.

GD heeft veel deskundigheid op het gebied van aviaire influenza. Heeft u vragen over vogelgriep? Neem contact op met een van onze experts.

Meer informatie en handige links

Op zoek naar meer informatie over vogelgriep? Hiernaast vind je het veterinaire dossier van GD met dierziekte informatie, tips voor een goede bedrijfshygiëne én de dossiers over vogelgriep van AVINED, het ministerie van LNV en WBVR.

Als mogelijk vogelgriep heerst op een bedrijf komt in korte tijd veel op een veehouder en zijn of haar gezin af. Open dan de tijdlijn "Verdenking vogelgriep: wat nu?". In dit fictieve voorbeeld geven we aan de hand van een tijdlijn inzicht in wat er gebeurt bij een verdenking van vogelgriep.

 

Webinar 'Vogelgriep in Nederland: update en biosecurity-tips'

14 september 2022

Kees de Jong (AVINED), Nancy Beerens (WBVR), Wim Pelgrim (LNV) en Willem Dekkers (GD) nemen jullie mee in de actuele situatie van vogelgriep in Nederland, de verwachtingen voor komende winter, het belang van bioveiligheid met praktische tips en de stand van zaken rondom vaccinatie. Dit webinar werd georganiseerd door GD en AVINED in samenwerking met Wageningen Bioveterinary Research en ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Webinars terugkijken
Bekijk hier de webinars terug die GD in samenwerking met o.a. AVINED en WBVR speciaal voor pluimveehouders, dierenartsen en andere erfbetreders georganiseerd heeft over vogelgriep in Nederland. 

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.