Schapen en geitenkeuringen

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
GD krijgt regelmatig vragen van organisatoren van keuringen over de gewenste handelswijze. Hieronder hebben we de richtlijnen opgenomen waaraan voldaan zou moeten worden zonder dat de gezondheidsstatus CAE-, zwoeger- en CL-vrij in het gedrang komt.

Indien de organisator van een keuring de keuring presenteert als vrije- of veilige keuring, heeft ze ten opzichte van de deelnemers de verantwoordelijkheid om de gezondheidsstatussen te controleren. GD kan desgewenst extra ondersteuning verlenen bij de administratie. De veehouder blijft primair verantwoordelijk en vervolgens de organisator. Indien de gezondheidsstatus van het bedrijf wijzigt tussen de dag van uitgifte van de keuringsverklaring en de dag van de keuring, dient de geitenhouder dit aan de organisatie te melden. 

De organisatoren dienen met het volgende rekening te houden:

1. In verband met de ‘21 dagen regeling’ moet het UBN van de keuringslocatie bij RVO als evenemententerrein (ET) worden geregistreerd. Bel voor meer informatie hierover naar het RVO loket: 088-0424242

2. Een aanvraag voor een ‘CAE-, zwoeger- en CL-vrije’ keuring wordt minimaal een week voor de keuring gedaan via dit formulier. Het formulier moet zo volledig mogelijk ingevuld worden. Alle deelnemende UBN’s aan de keuring moeten worden vermeld op het formulier.

3. Alle deelnemende bedrijven moeten de CAE-, zwoeger en CL-vrije status bezitten bij GD. De organisatie van de keuring is te allen tijden verantwoordelijk voor het controleren van de vrij status van alle deelnemers aan de keuring. De organisatie van de keuring kan de status van de deelnemende bedrijven controleren via www.sg-online.nl via ‘zoeken op status’. Ook kan GD, indien een aanvraag van de keuring is gedaan, de statussen van de deelnemende bedrijven controleren. De organisator kan ook bij elk individueel schapen- of geitenbedrijf vragen om een ‘eigen verklaring’.

4. De I&R regeling voor schapen en geiten van 2010 vereist dat de dieren op een keuringslocatie worden aan- en afgemeld binnen 7 dagen na de datum van de keuring. Dit is de verantwoordelijkheid van de houder.

5. Indien alle UBN’s bij GD CAE-, zwoeger en CL-vrije status hebben, behouden alle GD deelnemers na de keuring hun CAE- en CL-vrije status. Als toch dieren van niet-vrije bedrijven worden aangevoerd, verliest de keuring de vrije status. Dit betekent tevens dat alle dieren die aan de keuring deelnemen hun vrije status verliezen en bij terugkomst van deze dieren ook de inzendende bedrijven.
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de diergezondheidsadministratie kleine herkauwers, te bereiken via 088 20 25 500, optie 3 of info@gddiergezondheid.nl

 
Aan de inhoud van deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.