Pathologisch onderzoek

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Ziekte en sterfte hebben een grote impact op veehouderijen. Naast economische schade en een afname van het dierenwelzijn geeft het onzekerheid. Een snelle en effectieve strategie voor de aanpak is dan belangrijk. Pathologisch onderzoek op een gestorven dier geeft inzicht in de doodsoorzaak en levert mogelijk aanwijzingen op voor een bedrijfsprobleem. Deze essentiële informatie kan leiden tot een effectieve aanpak van de bestrijding van dierziekten. Vervolgens kunnen dierenarts en veehouder samen snel en effectief een behandeling inzetten en verdere economische schade beperken.

Pathologiecasus van de maand

Iedere maand lichten we een specifieke casus uit. Deze maand is dat 'pup met fatale darmproblemen'. In het casusoverzicht kunt u ook andere casussen bekijken.

Bekijk de casus van de maand

Pathologisch onderzoek

Een dierenarts kan, in overleg met de veehouder, besluiten om kadavers en organen in te sturen naar GD voor pathologisch onderzoek. De informatie uit dit onderzoek wordt door GD ook benut voor de diergezondheidsmonitoring in Nederland. Vanwege die laatste functie financieren het ministerie van (LNV) en de sector samen ongeveer 75 procent van de werkelijke kosten van pathologisch onderzoek.

De patholoog voert een macroscopische en zo nodig microscopische beoordeling uit op het kadaver of orgaan en laat aanvullende laboratoriumonderzoeken uitvoeren, die op basis van het macroscopische beeld en de anamnese een bijdrage leveren aan het diagnostisch resultaat. Hoewel de selectie van vervolgonderzoeken door de patholoog doorgaans volstaat, kan het zijn dat u meer onderzoek wenst dan op basis van het sectiebeeld noodzakelijk is. Op het inzendformulier kunt u extra onderzoeken aanvragen. De kosten hiervoor worden bovenop het gesubsidieerde tarief in rekening gebracht bij degene die de factuur betaalt. Bekijk hier de actuele producten en tarieven.

Hoe werkt een pathologisch onderzoek?

Dieren voor pathologisch onderzoek kunt u 24 uur per dag, dus ook 's avonds en in de weekenden aanmelden bij de ophaaldienst voor sectiemateriaal. Om pathologisch onderzoek uit te kunnen voeren is alle beschikbare informatie van belang. De patholoog gebruikt hiervoor de relevante informatie op het inzendformulier over het betreffende bedrijf en de ziekteverschijnselen. Op basis van het sectiebeeld stelt de patholoog een eerste deeluitslag op met de bevindingen. Met aanvullend laboratoriumonderzoek kan de patholoog de diagnose nader specificeren. Vervolgens legt de patholoog de uitslagen van de visuele beoordeling en het laboratorium naast elkaar voor de eindconclusie. Zowel veehouder als dierenarts ontvangen de einduitslag, zodat zij samen de behandeling en eventueel preventieve maatregelen kunnen bepalen. Bij vragen kan de dierenarts contact opnemen met de Veekijker (telefonische helpdesk GD).

Aanmelden

Tarieven

Als onderdeel van de diergezondheidsmonitoring rund, kleine herkauwers, varkens en pluimvee, geeft pathologisch onderzoek informatie over de diergezondheid in Nederland. Daarom financieren overheid en bedrijfsleven deels het ophalen en de sectie van deze diersoorten. 

Tarieven 2021 Ophalen Sectie** 
Rund 58,30*  99,90* 
Schaap en Geit 58,30*   99,90*
Varken 44,60*  99,90* 
Pluimvee  44,60* 49,70* 
Paard en overige diersoorten 154,95 407,95

* Gesubsidieerd tarief diergezondheidsmonitoring
** Incl. afvoeren kadaver

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.