Ziekte van Teschen

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Ziekte van Teschen

De Ziekte van Teschen bij varkens wordt veroorzaakt door een enterovirus, namelijk een hoogvirulente stam van het Porcine Teschovirus type 1 (PTV1). Een milde variant is de ziekte van Talfan, veroorzaakt door een laagvirulente PTV1-stam.

Het is een meldingsplichtige ziekte ingevolge artikel 15 van de Gezondheids- en Welzijnsziekte voor Dieren. Elke klinische verdenking moet worden gemeld bij de NVWA via het Centraal meldpunt Dierziekten (0800-0488).Bij afhandeling van verdenkingen en bij de bestrijding zijn de NVWA draaiboeken uitgangspunt en zijn de dan geldende regelgeving en de instructie van NVWA leidend.

Direct naar:

De kiem

Enterovirussen zijn picornavirussen.

Gevoelige diersoorten

PTV1 is een virus dat bij varkens problemen veroorzaakt. Er bestaan echter vele (verwante) enterovirussen die problemen kunnen geven bij andere diersoorten en de mens.

Volksgezondheid

PTV1 vormt geen gevaar voor de volksgezondheid.

Overleving

Picornavirussen zijn tamelijk resistent en kunnen gemakkelijk verspreid worden via allerlei materialen en voorwerpen. De kans op insleep van de virussen is groot. Een stringente biosecurity is nodig om insleep van het virus te voorkomen.

Diagnose van de ziekte van Teschen

Meldingsplichtig

De ziekte van Teschen is een meldingsplichtige ziekte volgens artikel 15 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Elke verdenking van de ziekte diente te worden gemeld bij de NVWA.

Aanpak van de ziekte van Teschen

De Ziekte van Teschen is een meldingsplichtige ziekte ingevolge artikel 15 van de Gezondheids- en Welzijnsziekte voor Dieren. Elke klinische verdenking moet worden gemeld bij de NVWA via het Centraal meldpunt Dierziekten (0800-0488). Bij afhandeling van verdenkingen en bij de bestrijding zijn de NVWA draaiboeken uitgangspunt en zijn de dan geldende regelgeving en de instructie van NVWA leidend.

Vaccinatie

Niet aan de orde. Theoretisch mogelijk voor Ziekte van Teschen.

Antibiotica

Niet aan de orde.

Overige maatregelen

Sanitaire maatregelen.

Risicofactoren voor de ziekte van Teschen

​Bedrijfshygiëne /insleeppreventie

Strikte biosecurity is nodig om de insleep van enterovirussen op een bedrijf te voorkomen.

Vaccinatie

Theoretisch gezien is vaccinatie mogelijk voor de Ziekte van Teschen. Het is niet mogelijk voor andere enterovirussen, zoals de veroorzakers van SMEDI (Stillbirth Mummification Embryonic Death Infertility) wegens het bestaan van een veelheid aan serotypen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Aangezien PTV geen klinisch gevaar vormt voor mensen, lijkt het niet noodzakelijk extra persoonlijke beschermingsmaatregelen te nemen zoals het dragen van een mond-/ neusmasker of een ruimzichtbril.
Gezien de resistentie van het virus tegen ontsmettingsmiddelen is het wel nodig strikte hygiënemaatregelen in acht te nemen teneinde verspreiding naar andere bedrijven te voorkomen: wegwerphandschoenen, wegwerpoverall, haarnetje, laarzen en gehoorbescherming. Picornavirussen zijn tamelijk resistent en kunnen gemakkelijk verspreid worden via allerlei materialen en voorwerpen.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.