Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Winnaar Anne Veenbaas penning 2022

Op 1 december 2022 is de Anne Veenbaaspenning over het jaar 2022 uitgereikt aan twee dierenartsen Jan Hulsen en Joep Driessen, oprichters van de veterinaire adviesorganisatie Vetvice. “De manier van werken van Jan Hulsen en Joep Driessen past precies bij de doelstelling van het Anne Veenbaas Fonds” aldus voorzitter Geart Benedictus: “Het gaat erom dat je kennis naar de praktijk brengt.”

Anne Veenbaaspenning 2021

Het uitdragen van kennis over dat wat het dier zelf laat zien

Vetvice werd in 1997 opgericht en heeft in de afgelopen vijfentwintig jaar haar sporen verdiend in Nederland en ver daar buiten. In 2007 werd daarnaast de CowSignals Training Company gestart. In beide bedrijven wordt geprobeerd om op basis van deskundigheid praktische en betrouwbare adviezen te geven, waarbij gewerkt wordt aan een - in alle opzichten - duurzame veehouderij. Nadat in 2003 het boek Koesignalen verscheen, volgden in de loop der jaren meer dan 10 andere boeken over de melkveehouderij en nog veel meer boeken over andere diersoorten. Koesignalen is inmiddels in meer dan 35 talen uitgegeven. Naast het uitgeven van boeken, is het geven van advies en trainingen over onder andere stallenbouw en huisvesting een belangrijke activiteit van deze actieve dierenartsen. Steeds is de belangrijkste driver het uitdragen van kennis over dat wat het dier zelf laat zien. “Jan en Joep hebben ons geleerd om anders naar koeien en andere dieren te kijken”, meent Geart Benedictus. “Dat leidt tot een brede integrale kijk op het management van onze landbouwhuisdieren en dus tot een betere gezondheid en dierenwelzijn. Je kunt hen met recht ‘omdenkers’ noemen, van diergeneeskunde naar diergezondheidszorg.”
 
De benadering van Anne Veenbaas, het in het veld gebruiken van bestaande en nieuwe kennis, herkennen we bij Jan Hulsen en Joep Driessen. Daar waar Anne Veenbaas actief was in Friesland, hebben Jan en Joep hun aanpak ook internationaal op de kaart gezet. Ze geven zelf graag internationale trainingen maar hebben een grote slag gemaakt door het ’train de trainer’-principe toe te passen. Inmiddels zijn meer dan 500 trainers opgeleid die cursussen koesignalen geven in meer dan 50 verschillende landen. Op deze manier hebben ze internationaal veel krediet opgebouwd en een prachtig exportproduct voor Nederland gecreëerd. Goed voor koeien, goed voor boeren, goed voor dierenartsen.

Wilt u een persoon of groep voordragen?

Jaarlijks zijn wij op zoek naar een nieuwe winnaar voor de Anne Veenbaas-penning. Wilt u iemand voordragen, die naar uw mening met zijn of haar initiatief een significante bijdrage heeft geleverd aan het verbeteren van de diergezondheid of dierenwelzijn, vul dan dit nominatieformulier in.

Nominaties kunnen worden ingediend tot 1 april.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.