Runderen

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

In onderstaande tabellen staan per bedrijfstype de gevoeligheidspatronen van de meest gekweekte bacteriën in 2020 en voorgaande jaren. De per bacterie weergegeven antibiotica zijn zoveel mogelijk gebaseerd op het Formularium Melkvee en het Formularium Vleeskalveren en Vleesvee van de KNMvD; deels betreft het de geteste antibiotica, deels antibiotica waarvan bekend is dat deze kruisresistentie vertonen met het geteste antibioticum.

Via onderstaande link kunt u aanvullende informatie raadplegen over de gevoeligheidspatronen van de isolaten uit 2020 en voorgaande jaren.

Aanvullende informatie gevoeligheidspatronen

Tabel 1: Percentage antibioticumresistente bacteriën geïsoleerd uit sectiemateriaal en niet-sectiemateriaal van dieren van melkveebedrijven, 2016 tot en met 2020. Het percentage intermediair-gevoelige isolaten is toegevoegd tussen haakjes, indien ≥5%. Het aantal isolaten dat is vermeld, betreft het totaal aantal aangeboden isolaten van een bacterie, maar niet altijd zijn alle aangeboden isolaten getest op gevoeligheid voor alle bij de betreffende bacterie genoemde antibiotica. (bron: GD-LIMS)

Bacterie 2020 2019 2018 2017 2016
Escherichia coli F5 (=K99) Aantal isolaten 23 35 63 102 120
Amoxicilline/Ampicilline 87 83 86 88 95
Amoxicilline+clavulaanzuur 4 (17) 11 (20) 3 (25) 1 (11) 3 (23)
Apramycine 0 3 0 0 0,2
Ceftiofur/Cefquinome 0 6 0 0 3
Colistine 0 3 0 1 1
Enrofloxacine/Danofloxacine/Difloxacine/Marbofloxacine 35 29 48 66 71
Florfenicol 78 (22) 57 (43) 67 (33) 80 (19) 51 (47)
Fluméquine 35 29 48 66 71
Gentamicine 0 0 0 0 2
Neomycine/Paromomycine 48 54 65 51 73
Oxytetracycline/Tetracycline 74 83 75 80 82
Trimethoprim 74 68 81 82 83
Trimethoprim-sulfonamiden 74 68 81 82 83
Escherichia coli Aantal isolaten 255 190 176 171 111
Amoxicilline/Ampicilline 47 47 54 47 50
Amoxicilline+clavulaanzuur 3 4 3 (8) 1 (6) 3 (7)
Apramycine 0 0 0 0 0
Ceftiofur/Cefquinome 1/2 1/2 2 0,4 / 1 1
Colistine 0 1 1 0 0
Enrofloxacine/Danofloxacine/Difloxacine/Marbofloxacine 1 6 4 7 5
Florfenicol 62 (35) 53 (44) 59 (40) 63 (33) 54 (43)
Fluméquine 2 10 (5) 6 11 (5) 7 (9)
Gentamicine 1 3 3 0,4 5
Neomycine/Paromomycine 16 24 23 20 24 (6)
Oxytetracycline/Tetracycline 46 54 56 51 63
Trimethoprim 47 49 58 51 52
Trimethoprim-sulfonamiden 45 46 55 46 45
Salmonella Dublin Aantal isolaten 77 60 76 91 92
Amoxicilline/Ampicilline 0 0 3 1 3
Amoxicilline+clavulaanzuur 0 0 0 0 1
Apramycine 0 0 0 0 0,3
Ceftiofur/Cefquinome 0 0 0 0 1
Oxytetracycline 0 0 3 1 3
Colistine 0 (83) 0 (89) 1 (81) 1 (73) 1 (74)
Enrofloxacine/Danofloxacine/Difloxacine/Marbofloxacine 0 0 0 0 0,3
Florfenicol 5 (78) 5 (44) 3 (81) 2 (79) 4 (66)
Fluméquine 0 0 0 0 0,3
Gentamicine 0 0 0 0 0,3
Neomycine 0 0 0 0 0,3
Trimethoprim 0 0 0 1 1
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0 1 1
Salmonella Typhimurium Aantal isolaten 74 71 99 68 82
Amoxicilline 60 58 77 62 52
Amoxicilline+clavulaanzuur 0 (12) 0 (12) 0 (13) 0 (16) 1 (16)
Apramycine 0 0 0 0 0
Ceftiofur/Cefquinome 0 0 0 0 0,4
Chloor-/Oxytetracycline 47 (7) 63 76 69 54
Colistine 0 0 0 0 0
Enrofloxacine/Danofloxacine/Difloxacine/Marbofloxacine 0 0 0 0 1
Florfenicol 35 (65) 14 (82) 24 (76) 43 (54) 33 (63)
Fluméquine 4 0 2 (5) 0 2
Gentamicine 8 6 6 10 4
Neomycine 5 6 7 9 4
Trimethoprim 43 49 60 31 10
Trimethoprim-sulfonamiden 43 49 60 31 10
Salmonella groep B Aantal isolaten 46 51 48 55 58
Amoxicilline 65 71 83 69 79
Amoxicilline+clavulaanzuur 2 0 0 (6) 2 (7) 0 (5)
Apramycine 0 0 0 0 0
Ceftiofur/Cefquinome 2 0 0 2 0
Chloor-/Oxytetracycline 70 73 83 84 76
Colistine 0 0 0 0 0
Enrofloxacine/Danofloxacine/Difloxacine/Marbofloxacine 0 0 0 0 2
Florfenicol 44 (57) 18 (80) 46 (60) 40 (60) 16 (78)
Fluméquine 0 0 0 (6) 0 7
Gentamicine 4 1 25 15 2
Neomycine 11 2 31 20 12
Trimethoprim 30 18 54 44 24
Trimethoprim-sulfonamiden 30 18 54 44 24
Salmonella speciesa Aantal isolaten 46 48 23 34 32
Amoxicilline 2 4 0 3 3
Amoxicilline+clavulaanzuur 0 0 0 0 0
Apramycine 0 0 0 0 0
Ceftiofur/Cefquinome 0 0 0 0 0
Chloor-/Oxytetracycline 9 4 0 6 6
Colistine 0 0 (6) 0 0 (12) 0 (10)
Enrofloxacine/Danofloxacine/Difloxacine/Marbofloxacine 0 0 0 0 0
Florfenicol 15 (78) 2 (92) 13 (83) 12 (68) 0 (71)
Fluméquine 2 0 0 0 6
Gentamicine 0 0 0 0 0
Neomycine 2 0 4 3 6
Trimethoprim 7 4 4 6 6
Trimethoprim-sulfonamiden 7 4 4 6 6
Mannheimia haemolytica Aantal isolaten 76 74 59 83 95
Amoxicilline/Ampicilline/Benzylpenicilline 4 3 5 1 3
Amoxicilline+clavulaanzuur 0 0 2 0 0
Ceftiofur/Cefquinome 0 0 2 0 0
Chloortetracycline/Doxycycline/Oxytetracycline 9 16 (5) 10 (7) 1 (12) 1 (8)
Dihydrostreptomycine 22 23 27 31 31
Danofloxacine/Difloxacine/Enrofloxacine/Marbofloxacine 0 0 2 0 0
Erythromycine/Tylosine 100 99 98 96 97
Florfenicol 0 5 2 5 0
Fluméquine 5 1 2 1 2
Gamithromycine/Tilmicosine/Tulathromycine 0 0 2 2 2
Gentamicine 7 5 5 8 1
Neomycine 0 (5) 0 2 2 (8) 0
Sulfonamiden 5 6 19 19 11
Trimethoprim 0 0 2 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 2 0 0
Pasteurella multocida Aantal isolaten 70 75 75 86 87
Amoxicilline/Ampicilline/Benzylpenicilline 2 0 0,4 0 1
Amoxicilline+clavulaanzuur 0 1 0 0 0
Ceftiofur/Cefquinome 2 1 2 / 3 0 2 / 3
Chloortetracycline/Doxycycline/Oxytetracycline 13 (18) 11 (12) 5 (15) 4 (6) 6 (5)
Dihydrostreptomycine 31 (7) 26 (23) 24 (9) 16 (27) 20 (8)
Danofloxacine/Difloxacine/Enrofloxacine/Marbofloxacine 0 0 0 0 0
Erythromycine/Tylosine 97 99 98 100 95
Florfenicol 0 0 0 0 1
Fluméquine 0 1 0 0 0
Gamithromycine/Tilmicosine/Tulathromycine 4 5 3 0 3
Gentamicine 0 0 0 0 0
Neomycine 21 19 19 14 11
Sulfonamiden 31 39 65 65 49
Trimethoprim 0 0 3 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 3 0 0
Mycoplasma species Aantal isolaten 14 8 12 30 27
Danofloxacine 28 14b 42b 30b 37b
Enrofloxacine 21 (7) 38 33 (17) 21 (28) 19 (30)
Florfenicol 7 (36) 0 (25) 0 (33) 3 (30) 4 (37)
Oxytetracycline 7 (28) 0 (25) 33 (17) 20 (23) 30 (33)
Spectinomycine 14 0 0 7 15
Tilmicosine 86 88 50 43 67
Tulathromycine 28 13 8 7 30
Tylosine 78 88 50 43 67
aOverige Salmonella typen en Salmonella isolaten die niet nader zijn ge(sero)typeerd;
bPercentage isolaten intermediair-gevoelig en ongevoelig voor danofloxacine tezamen.

Tabel 2: Percentage antibioticumresistente bacteriën geïsoleerd uit sectiemateriaal en niet-sectiemateriaal van dieren van niet-melkleverende bedrijven, 2016 tot en met 2020. Het percentage intermediair-gevoelige isolaten is toegevoegd tussen haakjes, indien ≥5%. Het aantal isolaten dat is vermeld, betreft het totaal aantal aangeboden isolaten van een bacterie, maar niet altijd zijn alle aangeboden isolaten getest op gevoeligheid voor alle bij de betreffende bacterie genoemde antibiotica. (bron: GD-LIMS)

Bacterie 2020 2019 2018 2017 2016
Escherichia coli Aantal isolaten 122 108 124 121 133
Amoxicilline/Ampicilline 72 66 72 64 71
Amoxicilline+clavulaanzuur 10 (5) 13 (5) 11 (7) 10 (8) 11 (11)
Apramycine 3 1 3 3 5
Ceftiofur/Cefquinome 10 7 / 8 7 / 6 7 11
Colistine 0 1 0 0,3 0,2
Enrofloxacine/Danofloxacine/Difloxacine/Marbofloxacine 8 10 14 20 14
Florfenicol 78 (22) 54 (45) 78 (20) 80 (20) 69 (31)
Fluméquine 17 (11) 16 (10) 17 (11) 28 (10) 18 (17)
Gentamicine 9 9 (6) 8 (11) 14 (9) 20
Neomycine/Paromomycine 30 23 24 37 24
Oxytetracycline/Tetracycline 85 77 85 83 92
Trimethoprim 64 58 67 67 67
Trimethoprim-sulfonamiden 61 58 67 64 67
Salmonella Dublin Aantal isolaten 38 49 44 58 49
Amoxicilline/Ampicilline 10 12 9 26 33
Amoxicilline+clavulaanzuur 0 0 0 0 0 (6)
Apramycine 0 0 0 0 0
Ceftiofur/Cefquinome 0 0 0 0 0
Oxytetracycline 0 14 11 31 35
Colistine 0 (79) 0 (78) 0 (75) 0 (66) 4 (73)
Enrofloxacine/Danofloxacine/Difloxacine/Marbofloxacine 0 0 0 0 0
Florfenicol 16 (63) 22 (47) 11 (75) 29 (53) 37 (29)
Fluméquine 0 0 2 3 2 (8)
Gentamicine 3 2 0 22 27
Neomycine 3 10 2 7 6
Trimethoprim 5 8 5 28 31
Trimethoprim-sulfonamiden 5 8 5 28 31
Salmonella Typhimurium Aantal isolaten 40 45 87 84 91
Amoxicilline 53 57 38 51 45
Amoxicilline+clavulaanzuur 0 (30) 0 (47) 3 (22) 0 (20) 0 (29)
Apramycine 0 0 0 0 0
Ceftiofur/Cefquinome 0 0 0 0 0
Chloor-/Oxytetracycline 73 100 92 95 97
Colistine 0 0 1 0 0
Enrofloxacine/Danofloxacine/Difloxacine/Marbofloxacine 0 4 0 1 0
Florfenicol 60 (40) 48 (50) 26 (72) 44 (55) 48 (47)
Fluméquine 0 9 0,4 1 2
Gentamicine 32 (5) 38 10 29 (6) 29
Neomycine 8 0 4 1 8
Trimethoprim 17 13 10 10 20
Trimethoprim-sulfonamiden 17 13 10 10 20
Salmonella groep B Aantal isolaten 23 14 35 16 37
Amoxicilline 87 93 83 100 97
Amoxicilline+clavulaanzuur 0 (22) 0 (64) 6 (9) 0 (19) 0 (35)
Apramycine 0 0 0 6 0
Ceftiofur/Cefquinome 0 0 0 0 0
Chloor-/Oxytetracycline 0 86 91 100 95
Colistine 0 0 0 0 0
Enrofloxacine/Danofloxacine/Difloxacine/Marbofloxacine 0 0 0 0 0
Florfenicol 78 (22) 86 (14) 63 (37) 75 (25) 78 (22)
Fluméquine 4 0 (7) 3 0 5
Gentamicine 43 64 29 56 59
Neomycine 30 7 14 25 16
Trimethoprim 56 14 46 63 43
Trimethoprim-sulfonamiden 56 14 46 63 43
Mannheimia haemolytica Aantal isolaten 172 199 221 230 287
Amoxicilline/Ampicilline/Benzylpenicilline 8 11 15 10 3
Amoxicilline+clavulaanzuur 0 0 0 0 0
Ceftiofur/Cefquinome 0 0 0 / 1 0,4 / 0 0,1 / 0,2
Chloortetracycline/Doxycycline/Oxytetracycline 55 (20) 53 (29) 36 (42) 9 (39) 8 (44)
Dihydrostreptomycine 79 76 (5) 77 91 75
Danofloxacine/Difloxacine/Enrofloxacine/Marbofloxacine 1 1 5 5 2
Erythromycine/Tylosine 100 99 100 97 92
Florfenicol 13 13 12 4 6
Fluméquine 2 1 4 6 3
Gamithromycine/Tilmicosine/Tulathromycine 11 9 (7) 9 5 9
Gentamicine 8 7 15 16 8
Neomycine 5 (5) 8 (6) 3 (8) 3 (7) 3 (5)
Sulfonamiden 25 28 53 42 33
Trimethoprim 2 0 3 0,4 1
Trimethoprim-sulfonamiden 2 0 2 0,4 1
Pasteurella multocida Aantal isolaten 111 112 128 198 168
Amoxicilline/Ampicilline/Benzylpenicilline 3 0 5 4 4
Amoxicilline+clavulaanzuur 0 0 1 0 0,2
Ceftiofur/Cefquinome 0 0 / 1 3 6 / 9 3 / 10
Chloortetracycline/Doxycycline/Oxytetracycline 2 (9) 65 (15) 62 (13) 47 (20) 53 (18)
Dihydrostreptomycine 77 (7) 79 83 86 80
Danofloxacine/Difloxacine/Enrofloxacine/Marbofloxacine 2 0 2 0 0,2
Erythromycine/Tylosine 99 99 98 99 98
Florfenicol 2 1 2 2 1
Fluméquine 6 (9) 3 (11) 7 (6) 1 (11) 4 (16)
Gamithromycine/Tilmicosine/Tulathromycine 41 49 50 40 (8) 43
Gentamicine 4 4 2 2 2
Neomycine 47 42 38 37 20
Sulfonamiden 59 64 81 87 77
Trimethoprim 4 4 3 1 1
Trimethoprim-sulfonamiden 4 4 3 1 1
Mycoplasma species Aantal isolaten 13 12 67 92 83
Danofloxacine 34 16b 33b 50b 40b
Enrofloxacine 8 (23) 17 (17) 17 (20) 47 (12) 34 (18)
Florfenicol 15 (23) 8 (17) 3 (35) 7 (25) 16 (46)
Oxytetracycline 8 (39) 17 (17) 24 (29) 51 (29) 52 (36)
Spectinomycine 8 17 1 3 8
Tilmicosine 85 83 (8) 80 62 70
Tulathromycine 31 (8) 25 1 10 14
Tylosine 85 83 80 54 59
aOverige Salmonella typen en Salmonella isolaten die niet nader zijn ge(sero)typeerd;
bPercentage isolaten intermediair-gevoelig en ongevoelig voor danofloxacine tezamen.

Tabel 3: Mastitisverwekkers, percentage antibioticumresistente bacteriën geïsoleerd uit melk, 2016 tot en met 2020. Het percentage intermediair-gevoelige isolaten is toegevoegd tussen haakjes, indien ≥5%. Het aantal isolaten dat is vermeld, betreft het totaal aantal aangeboden isolaten van een bacterie, maar niet altijd zijn alle aangeboden isolaten getest op gevoeligheid voor alle bij de betreffende bacterie genoemde antibiotica. (bron: GD-LIMS)

Bacterie 2020 2019 2018 2017 2016
Staphylococcus aureus Aantal isolaten 474 468 715 817 784
Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline 2 2 0,4 1 1
Ampicilline/(Benzyl)penicilline 5 8 9 4 2
Cefalexine 2 2 0,4 1 1
Cefoperazone/Cefquinome 2 2 0,4 1 1
Dihydrostreptomycine 1 1 0,5 1 0,5
Erythromycine/Tylosine 2 2 0 0,1 0,5
Kanamycine 1 1 0,2 1 1
Lincomycine 2 2 0 0,1 0,4
Neomycine/Framycetine 0 0 0 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0 1 0,7
Coagulase-negatieve Staphylococcus Aantal isolaten 347 363 385 433 451
Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline 5 17 10 10 11
Ampicilline/(Benzyl)penicilline 34 41 43 42 45
Cefalexine 5 17 10 10 11
Cefoperazone/Cefquinome 5 17 10 10 11
Dihydrostreptomycine 2 2 1 3 2
Erythromycine/Tylosine 9 (5) 6 (5) 9 5 6
Kanamycine 1 0 0,2 1 2
Lincomycine 21 21 14 12 10
Neomycine/Framycetine 0 1 0 0,2 0
Trimethoprim-sulfonamiden 3 2 3 1 2
Streptococcus agalactiae Aantal isolaten 22 10 9 35 29
Cloxacilline/Nafcilline 0 0 0 0 0
Ampicilline/(Benzyl)penicilline/Amoxicilline+clavulaanzuur 0 0 0 0 0
Cefalexine 0 0 0 0 0
Erythromycine/Tylosine 0 10 0 (11) 0 21
Lincomycine 5 10 0 0 17
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0 0 0
Streptococcus dysgalactiae Aantal isolaten 267 241 301 292 325
Cloxacilline/Nafcilline 0 0 0 0 2
Ampicilline/(Benzyl)penicilline/Amoxicilline+clavulaanzuur 0 0 0,1 0,1 1
Cefalexine 0 0 0,1 0,1 1
Erythromycine/Tylosine 5 7 7 4 6
Lincomycine 11 12 6 7 6
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0 0 0,3
Streptococcus uberis Aantal isolaten 700 526 535 682 649
Cloxacilline/Nafcilline 1 1 1 0,1 1
Ampicilline/(Benzyl)penicilline/Amoxicilline+clavulaanzuur 0 (9) 0 (12) 0,4 (15) 0,1 (6) 0
Cefalexine 0 0 0,4 (15) 0,1 (6) 0
Erythromycine/Tylosine 6 8 14 7 9
Lincomycine 22 23 34 29 26
Trimethoprim-sulfonamiden 1 4 2 1 0,3
Escherichia coli Aantal isolaten 807 822 845 1030 1062
Amoxicilline+clavulaanzuur 0 0 0,1 0,3 1
Ampicilline 12 7 9 7 8
Cefalexine 12 7 9 7 8
Cefoperazone/Cefquinome 0 0 0,1 0,3 1
Danofloxacine/Marbofloxacine 1 0 0,4 1 0,5
Dihydrostreptomycine 13 9 10 8 10
Kanamycine 4 2 3 3 4
Neomycine/Framycetine 3 2 3 3 4
Trimethoprim-sulfonamiden 11 8 7 7 6
Klebsiella species Aantal isolaten 89 153 187 144 194
Amoxicilline+clavulaanzuur 0 0 0 0 0
Ampicilline 100 100 100 100 100
Cefalexine 100 100 100 100 100
Cefoperazone/Cefquinome 0 0 0 0 0
Danofloxacine/Marbofloxacine 0 0 0 0 0
Dihydrostreptomycine 6 (7) 6 8 (6) 8 6
Kanamycine 4 2 1 2 1
Neomycine/Framycetine 0 0 0 0,2 1
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0 2 0,5
Enterococcus species Aantal isolaten 85 96 68 68 90
Cloxacilline/Nafcilline 64 59 56 47 53
Ampicilline/(Benzyl)penicilline/Amoxicilline+clavulaanzuur 6 3 1 9 40
Cefalexine 100 100 100 100 100
Erythromycine/Tylosine 10 (30) 10 (37) 1 (28) 3 (26) 7 (24)
Lincomycine 44 (18) 35 (18) 79 (9) 25 (21) 60 (14)
Trimethoprim-sulfonamiden 2 2 7 3 0
Lactococcus species Aantal isolaten 38 30 34 48 -
Cloxacilline/Nafcilline 37 57 44 50 -
Ampicilline/(Benzyl)penicilline/Amoxicilline+clavulaanzuur 0 (95) 3 (90) 3 (94) 0 (87) -
Erythromycine/Tylosine 0 0 0 0 -
Lincomycine 53 54 56 (7) 46 (13) -
Trimethoprim-sulfonamiden 37 27 38 17 -

Tabel 4: Coagulase-negatieve Staphylococcus (CNS) soorten, percentage antibioticumresistente CNS soorten geïsoleerd uit melk, 2016 tot en met 2020. Het percentage intermediair-gevoelige isolaten is toegevoegd tussen haakjes, indien ≥5%. Het aantal isolaten dat is vermeld, betreft het totaal aantal aangeboden isolaten van een bacterie, maar niet altijd zijn alle aangeboden isolaten getest op gevoeligheid voor alle bij de betreffende bacterie genoemde antibiotica. (bron: GD-LIMS)

Bacterie 2021-1 2020-4 2020-3 2020 2019 2018 2017 2016
Staphylococcus chromogenes Aantal isolaten 7 19 18 67 66 70 69 76
Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline 0 0 0 0 0 0 1 0
Ampicilline/(Benzyl)penicilline 14 11 6 15 18 19 16 25
Cefalexine 0 0 0 0 0 0 1 0
Cefoperazone/Cefquinome 0 0 0 0 0 0 1 0
Dihydrostreptomycine 0 5 0 1 1 1 1 1
Erythromycine/Tylosine 29 0 6 2 2 1 1 3
Kanamycine 0 5 0 1 0 0 0 0
Lincomycine 29 5 6 3 2 1 1 3
Neomycine/Framycetine 0 0 0 0 0 0 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0 0 2 0 0 0
Staphylococcus epidermidis Aantal isolaten 9 13 18 53 57 60 67 95
Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline 33 8 0 11 9 10 9 9
Ampicilline/(Benzyl)penicilline 67 54 78 70 62 71 57 53
Cefalexine 33 8 0 11 9 10 9 9
Cefoperazone/Cefquinome 33 8 0 11 9 10 9 9
Dihydrostreptomycine 0 8 6 8 4 7 13 11
Erythromycine/Tylosine 0 8 (8) 0 6 4 5 4 4
Kanamycine 0 0 6 6 1 2 3 5
Lincomycine 0 8 0 6 4 5 4 5
Neomycine/Framycetine 0 0 0 0 1 0 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 22 0 6 4 2 2 7 4
Staphylococcus equorum Aantal isolaten 4 7 3 20 28 32 38 21
Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline 0 0 33 5 14 0 13 10
Ampicilline/(Benzyl)penicilline 25 0 67 15 14 32 45 38
Cefalexine 0 0 33 5 14 0 13 10
Cefoperazone/Cefquinome 0 0 33 5 14 0 13 10
Dihydrostreptomycine 0 0 (14) 0 0 (5) 0 0 0 5 (5)
Erythromycine/Tylosine 75 57 (14) 33 (67) 60 (25) 46 (39) 59 (25) 45 (26) 57 (29)
Kanamycine 0 0 0 0 0 0 0 0
Lincomycine 75 (25) 29 (29) 33 (33) 45 (25) 43 (22) 56 (16) 42 52 (5)
Neomycine/Framycetine 0 0 0 0 0 0 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0 0 0 0 0 0
Staphylococcus haemolyticus Aantal isolaten 17 29 17 91 92 92 106 112
Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline 0 3 0 2 18 9 6 9
Ampicilline/(Benzyl)penicilline 35 31 24 26 42 32 36 44
Cefalexine 0 3 0 2 18 9 6 9
Cefoperazone/Cefquinome 0 3 0 2 18 9 6 9
Dihydrostreptomycine 0 7 0 2 1 0 0 2
Erythromycine/Tylosine 0 3 6 3 2 0 1 4
Kanamycine 0 3 0 1 0 1 0 2
Lincomycine 0 (6) 3 12 6 6 2 4 4
Neomycine/Framycetine 0 3 0 1 1 0 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 12 14 12 9 5 13 3 2
Staphylococcus sciuri Aantal isolaten 1 9 2 14 21 26 26 26
Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline 0 33 50 28 38 19 38 19
Ampicilline/(Benzyl)penicilline 0 33 50 28 48 37 46 31
Cefalexine 0 33 50 28 38 19 38 19
Cefoperazone/Cefquinome 0 33 50 28 38 19 38 19
Dihydrostreptomycine 0 0 0 0 0 0 8 0
Erythromycine/Tylosine 0 11 (11) 0 7 0 4 0 0
Kanamycine 0 0 0 0 0 0 0 0
Lincomycine 100 100 100 100 100 96 100 96
Neomycine/Framycetine 0 0 0 0 0 0 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0 0 0 0 0 0
Staphylococcus simulans Aantal isolaten 1 8 3 24 12 13 21 22
Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline 0 0 0 0 8 8 0 5
Ampicilline/(Benzyl)penicilline 0 13 0 4 17 23 5 5
Cefalexine 0 0 0 0 8 8 0 5
Cefoperazone/Cefquinome 0 0 0 0 8 8 0 5
Dihydrostreptomycine 0 13 0 4 0 0 0 0
Erythromycine/Tylosine 0 0 0 0 (7) 0 0 (8) 0 0 (5)
Kanamycine 0 0 0 0 0 0 0 0
Lincomycine 0 0 0 0 0 0 (8) 0 0
Neomycine/Framycetine 0 0 0 0 0 0 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0 0 8 0 0 0
Staphylococcus xylosus Aantal isolaten 5 14 7 37 34 - - -
Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline 0 0 0 0 41
Ampicilline/(Benzyl)penicilline 20 21 29 35 71
Cefalexine 0 0 0 0 41
Cefoperazone/Cefquinome 0 0 0 0 41
Dihydrostreptomycine 0 0 0 0 3
Erythromycine/Tylosine 0 0 29 11 9 (9)
Kanamycine 0 0 0 0 0
Lincomycine 100 93 (7) 100 97 100
Neomycine/Framycetine 0 0 0 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0 0 0

Tabel 1: Percentage resistente bacteriën geïsoleerd uit materiaal van dieren van melkveebedrijven, 2016 tot en met 2019. Het percentage intermediair-gevoelige isolaten is toegevoegd tussen haakjes, indien ≥5%. Het aantal isolaten dat is vermeld, betreft het totaal aantal aangeboden isolaten van een bacterie, maar niet altijd zijn alle aangeboden isolaten getest op gevoeligheid voor alle bij de betreffende bacterie genoemde antibiotica (bron: GD-LIMS).

Bacterie   2019-4 2019-3  2019-2 2019-1 2018-4  2018-3 2018-2
2018-1  2017  2016 
Escherichia coli F5 (=K99) Aantal isolaten  8 10 3 14 17 20 9 17 102 120
  Amoxicilline/Ampicilline
63 100 67 86 88 80 100 82 88 95
  Amoxicilline+clavulaanzuur
0 (13) 30 (20) 0 7 (29) 0 (29) 0 (30) 22 (33) 0 (12) 1 (11) 3 (23)
  Apramycine
0 10 0 0 0 0 0 0 0 0,2
  Ceftiofur/Cefquinome
0 20 0 0 0 0 0 0 0 3
  Colistine
0 10 0 0 0 0 0 0 1 1
  Enrofloxacine/Danofloxacine/Difloxacine/Marbofloxacine
25 30 33 29 35 55 33 59 66 71
  Florfenicol
50 (50) 50 (50) 67 (33) 64 (36) 82 (18) 65 (35) 67 (33) 53 (47) 80 (19) 51 (47)
  Fluméquine
25 30 33 29 35 (6) 55 33 59 66 71
  Gentamicine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Neomycine/Paromomycine
63 60 33 50 71 (6) 65 78 53 51 73
  Oxytetracycline/Tetracycline
75 80 67 93 71 60 78 94 80 82
  Trimethoprim
75 60 67 71 82 85 78 76 82 83
  Trimethoprim-sulfonamiden
75 60 67 71 82 85 78 76 82 83
                       
Escherichia coli Aantal isolaten 61 61 28 40 50 31 45 50 171 111
  Amoxicilline/Ampicilline
43 51 41 53 45 68 51 58 47 50
  Amoxicilline+clavulaanzuur
2 (7) 5 0 6 1 (13) 4 (14) 2 (5) 6 1 (6) 3 (7)
  Apramycine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ceftiofur/Cefquinome
2 1/3 0 0,7/0,9 0 0 0 6 0,4/1 1
  Colistine
0 2 0 0 1 4 2 0 0 0
  Enrofloxacine/Danofloxacine/Difloxacine/Marbofloxacine
9 7 9 0 0 7 5 4 7 5
  Florfenicol
61 (38) 44 (55) 36 (50) 66 (31) 57 (43) 50 (50) 63 (37) 64 (32) 63 (33) 54 (43)
  Fluméquine
15 (5) 12 9 (18) 1 1 14 5 (7) 6 (6) 11 (5) 7 (9)
  Gentamicine
4 2 0 3 1 7 2 2 (9) 0,4 5
  Neomycine/Paromomycine
15 23 32 35 24 29 (6) 24 16 (6) 20 24 (6)
  Oxytetracycline/Tetracycline
48 60 56 52 54 64 47 62 51 63
  Trimethoprim
45 51 56 48 52 75 58 53 51 52
  Trimethoprim-sulfonamiden
43 49 20 43 47 71 56 54 46 45
                       
Salmonella Dublin Aantal isolaten  36 24 0 0 36 23 8 9 91 92
  Amoxicilline/Ampicilline
0 0 - - 0 4 13 0 1 3
  Amoxicilline+clavulaanzuur
0 0 - - 0 0 0 0 0 1
  Apramycine
0 0 - - 0 0 0 0 0 0,3
  Ceftiofur/Cefquinome
0 0 - - 0 0 0 0 0 1
  Oxytetracycline
0 0 - - 0 4 13 0 1 3
  Colistine
0 (89) 0 (88) - - 0 (80) 0 (78) 0 (88) 11 (88) 1 (73) 1 (74)
  Enrofloxacine/Danofloxacine/Difloxacine/Marbofloxacine
0 0 - - 0 0 0 0 0 0,1
  Florfenicol
8 (42) 0 (46) - - 0 (83) 4 (70) 12 (88) 0 (100) 2 (79) 4 (66)
  Fluméquine
0 0 - - 0 0 0 0 0 0,3
  Gentamicine
0 0 - - 0 0 0 0 0 0,3
  Neomycine
0 0 - - 0 0 0 0 0

0,3

  Trimethoprim
0 0 - - 0 0 0 0 1 1
  Trimethoprim-sulfonamiden
0 0 - - 0 0 0 0 1 1
                       
Salmonella Typhimurium Aantal isolaten  26 25 8 12 33 49 9 8 68 82
  Amoxicilline
58 52 63 67 55 92 89 63 62 52
  Amoxicilline+clavulaanzuur
0 (11) 0 (8) 0 (13) 0 (22) 0 (6) 0 (12) 0 (56) 0 0 (16) 1 (16)
  Apramycine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ceftiofur/Cefquinome
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4
  Chloor-/Oxytetracycline
65 60 75 58 64  84 89 63 69 54
  Colistine
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Enrofloxacine/Danofloxacine/Difloxacine/Marbofloxacine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Florfenicol
15 (73) 8 (92) 25 (75) 17 (83) 15 (85) 20 (80) 67 (33) 38 (57) 43 (54) 33 (63)
  Fluméquine
0 0 0 0 0 (5) 2 11 (22) 0 0 2
  Gentamicine
8 0 13 8 0 6 22 13 10 4
  Neomycine
0 0 25 17 9 4 11 13 9 4
  Trimethoprim
54 32 50 75 48 69 67 50 31 10
  Trimethoprim-sulfonamiden
54 32 50 75 48 69 67 50 31 10
                       
Salmonella groep B Aantal isolaten  13 16 8 14 11 15 11 15 55 58
  Amoxicilline
69 69 88 64 91 87 64 67 69 79
  Amoxicilline+clavulaanzuur
0 0 (6) 0 0 0 (18) 0 0 (9) 0 2 (7) 0 (5)
  Apramycine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ceftiofur/Cefquinome
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Chloor-/Oxytetracycline
77 75 88 57 82 73 (7) 82 87 84 76
  Colistine
0 0 (6) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Enrofloxacine/Danofloxacine/Difloxacine/Marbofloxacine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Florfenicol
15 (85) 13 (79) 0 (100) 36 (64) 18 (82) 53 (47) 55 (45) 33 (67) 40 (60) 16 (78)
  Fluméquine
0 0 0 0 (7) 0 (9) 0 (7) 0 0 (7) 0 7
  Gentamicine
0 6 0 7 0 33 27 27 15 2
  Neomycine
0 0 0 7 9 40 45 20 20 12
  Trimethoprim
8 6 0 50 27 67 64 40 44 24
  Trimethoprim-sulfonamiden
8 6 0 50 27 67 64 40 44 24
                       
Salmonella speciesa Aantal isolaten  15 10 18 5 6 7 7 3 34 32
  Amoxicilline
0 0 11 0 0 0 0 0 3 3
  Amoxicilline+clavulaanzuur
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Apramycine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ceftiofur/Cefquinome
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Chloor-/Oxytetracycline
0 0 11 0 0 0 0 0 6 6
  Colistine
0 (20) 0 0 0 0 0 (14) 0 0 0 (12) 0 (10)
  Enrofloxacine/Danofloxacine/Difloxacine/Marbofloxacine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Florfenicol
0 (87) 0 (90) 6 (94) 0 (100) 50 (50) 0 (100) 0 (100) 0 (67) 12 (68) 0 (71)
  Fluméquine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  Gentamicine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Neomycine
0 0 0 0 0 0 0 33 3 6
  Trimethoprim
0 0 11 0 0 0 0 33 3 6
  Trimethoprim-sulfonamiden
0 0 11 0 0 0 0 33 3 6
                       
Listeria species
Aantal isolaten 1 1 2 1 3 0 1 3 7 4
  Ampicilline/Benzylpenicilline
0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
  Oxytetracycline
0 0 0 0 0 - 0 33 0 0
  Trimethoprim-sulfonamiden
0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
                       
Mannheimia haemolytica
Aantal isolaten 19 11 18 26 18 7 11 23 83 95
  Amoxicilline/Ampicilline/Benzylpenicilline
0 18 0 0 6 0 0 9 1 3
  Amoxicilline+clavulaanzuur
0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
  Ceftiofur/Cefquinome
0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
  Chloortetracycline/Doxycycline/Oxytetracycline
11 27 22 12 (15) 22 (6) 0 0 (9) 0 (9) 1 (12) 1 (8)
  Dihydrostreptomycine
21  9 (9) 22 (6) 31 39 14 36 17 31 31
  Danofloxacine/Difloxacine/Enrofloxacine/Marbofloxacine
0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
  Erythromycine/Tylosine
100 100 100 96 100 86 100 98 96 97
  Florfenicol
0 9 17 0 6 0 0 0 5 0
  Fluméquine
0 0 0 4 6 0 0 0 1 2
  Gamithromycine/Tilmicosine/Tulathromycine
0 (11) 0 0 0 6 0 0 0 2 2
  Gentamicine
5 0 0 12 17 0 0 0 8 1
  Neomycine
0 (5) 0 0 0 (8) 6 (11) 0 0 0 2 (8) 0
  Sulfonamiden
5 0 6 8 17 0 27 22 19 11
  Trimethoprim
0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
  Trimethoprim-sulfonamiden
0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
                       
Pasteurella multocida
Aantal isolaten 20 12 17 26 13 11 21 30 86 87
  Amoxicilline/Ampicilline/Benzylpenicilline
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  Amoxicilline+clavulaanzuur
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
  Ceftiofur/Cefquinome
0 0 0 4 0 9 (9)/18 0 1 0 2/3
  Chloortetracycline/Doxycycline/Oxytetracycline
5 (15) 8 (33) 13 (6) 15 15 (8) 0 (18) 0 (10) 7 (20) 4 (6) 6 (5)
  Dihydrostreptomycine
20 (25) 42 (17) 31 (25) 19 (23) 31 (8) 18 (18) 14 (5) 30 (10) 16 (27) 20 (8)
  Danofloxacine/Difloxacine/Enrofloxacine/Marbofloxacine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Erythromycine/Tylosine
100 100 100 96 100 100 95 99 100 95
  Florfenicol
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Fluméquine
0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
  Gamithromycine/Tilmicosine/Tulathromycine
15 0 0 4 (8) 15 0 0 (5) 1 0 3
  Gentamicine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Neomycine
15 33 19 15 23 18 10 23 14 11
  Sulfonamiden
50 33 35 35 31 18 76 90 65 49
  Trimethoprim
0 0 0 0 8 9 0 1 0 0
  Trimethoprim-sulfonamiden
0 0 0 0 8 9 0 1 0 0
                       
Mycoplasma species
Aantal isolaten 3 2 1 2 1 0 6 5 30 27
  Danofloxacine
0 50b 100b 0 100b - 50b 20b  30b 37b
  Enrofloxacine
0 100 100 0 100 - 50 (17) 0 (20) 21 (28) 19 (30)
  Florfenicol
0 0 0 (100) 0 (50) 0 - 0 (17) 0 (60) 3 (30) 4 (37)
  Oxytetracycline
0 0 0 (100) 0 (50) 0 - 50 (17) 20 (20) 20 (23) 30 (33)
  Spectinomycine
0 0 0 0 0 - 0 0 7 15
  Tilmicosine
100 50 100 100 0 - 33 80 43 67
  Tulathromycine
0 0 0 50 0 - 0 20 7 30
  Tylosine
100 20 100 100 0 - 33 80 43 67

aOverige Salmonella typen en Salmonella isolaten die niet nader zijn ge(sero)typeerd.
bPercentage isolaten intermediair-gevoelig en ongevoelig voor danofloxacine tezamen.

Tabel 2: Percentage resistente bacteriën geïsoleerd uit materiaal van dieren van niet-melkleverende bedrijven, 2016 tot en met 2019. Het percentage intermediair-gevoelige isolaten is toegevoegd tussen haakjes.

Bacterie   2019-4 2019-3  2019-2 2019-1 2018-4  2018-3 2018-2
2018-1  2017  2016 
Escherichia coli F5 (=K99) Aantal isolaten  0 0 2 0 0 0 0 0 7 6
  Amoxicilline/Ampicilline
- - 100 - - - - - 71 100
  Amoxicilline+clavulaanzuur
- - 0 - - - - - 0 (14) 17 (50)
  Apramycine
- - 0 - - - - - 0 0
  Ceftiofur/Cefquinome
- - 0 - - - - - 0 0 / 17
  Colistine
- - 0 - - - - - 0 17
  Enrofloxacine/Danofloxacine/Difloxacine/Marbofloxacine
- - 50 - - - - - 0 50
  Florfenicol
- - 0 (100) - - - - - 86 (14) 50 (50)
  Fluméquine
- - 50 - - - - - 0 50
  Gentamicine
- - 0 - - - - - 0 0
  Neomycine/Paromomycine
- - 0 - - - - - 71 67
  Oxytetracycline/Tetracycline
- - 50 - - - - - 71 83
  Trimethoprim
- - 100 - - - - - 71 67
  Trimethoprim-sulfonamiden
- - 100 - - - - - 71 67
                       
Escherichia coli Aantal isolaten 34 29 34 21 25 27 34 38 121 133
  Amoxicilline/Ampicilline
76 52 63 71 76 74 89 53 64 71
  Amoxicilline+clavulaanzuur
15 (6) 4 4 (8) 35  13 (8) 16 (16) 12 5 (5) 10 (8) 11 (11)
  Apramycine
0 0 0 5 4 0 6 1 3 5
  Ceftiofur/Cefquinome
9 0 4 19/20 8 15/12 6 0 7 11
  Colistine
3 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2
  Enrofloxacine/Danofloxacine/Difloxacine/Marbofloxacine
12 (6) 7 4 20 8 (8) 8 18 18 20 14
  Florfenicol
54 (42) 61 (39) 40 (60) 62 (38) 94 (6) 60 (32) 76 (24) 79 (16) 80 (20) 69 (31)
  Fluméquine
21 (12) 18 (7) 0 (8) 25 (15) 8 (16) 16 (16) 18 (9) 24 28 (10) 18 (17)
  Gentamicine
12 (6) 7 (7) 4 5 16 (12) 8 (12) 3 (12) 8 (8) 14 (9) 20
  Neomycine/Paromomycine
18 28 29 19 30 26 21 21 37 24
  Oxytetracycline/Tetracycline
79 71 75 85 84 88 100 71 83 92
  Trimethoprim
59 54 54 65 81 60 74 58 67 67
  Trimethoprim-sulfonamiden
59 54 54 67 81 59 74 58 64 67
                       
Salmonella Dublin Aantal isolaten  13 20 12 4 6 17 17 4 58 49
  Amoxicilline/Ampicilline
15 20 0 0 0 12 0 50 26 33
  Amoxicilline+clavulaanzuur
0 0 0 0 0 0 0 0 (25) 0 0 (6)
  Apramycine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ceftiofur/Cefquinome
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Oxytetracycline
23 20 0 0 0 12 6 50 31 35
  Colistine
0 (85) 0 (85) 0 (50) 0 (100) 0 (67) 0 (94) 0 (65) 0 (50) 0 (66) 4 (73)
  Enrofloxacine/Danofloxacine/Difloxacine/Marbofloxacine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Florfenicol
23 (54) 40 (45) 0 (42) 0 (50) 0 (83) 24 (53) 0 (94) 25 (75) 29 (53) 37 (29)
  Fluméquine
0 0 0 0 0 0 0 25 3 2 (8)
  Gentamicine
5 (5) 0 0 0 0 0 0 (25) 22 27
  Neomycine
15 15 0 0 0 0 0 25 7 6
  Trimethoprim
8 15 0 0 0 0 0 50 28 31
  Trimethoprim-sulfonamiden
8 15 0 0 0 0 0 50 28 31
                       
Salmonella Typhimurium Aantal isolaten  14 20 4 7 26 39 6 16 84 91
  Amoxicilline
64 44 75 71 54 26 17 50 51 45
  Amoxicilline+clavulaanzuur
0 (43) 0 (35) 0 (75) 0 (71) 8 (35) 0 (13) 0 (17) 6 (27) 0 (20) 0 (29)
  Apramycine
0 0 0 0 0 0 0 0 (6) 0 0
  Ceftiofur/Cefquinome
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Chloor-/Oxytetracycline
100 100 100 100 96 95 100 75 95 97
  Colistine
0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
  Enrofloxacine/Danofloxacine/Difloxacine/Marbofloxacine
0 0 0 (50) 0 0 0 0 0 1 0
  Florfenicol
57 (43) 38 (62) 25 (50) 71 (29) 35 (65) 15 (85) 33 (67) 38 (56) 44 (55) 48 (47)
  Fluméquine
0 10 50 0 0 1 0 0 1 2
  Gentamicine
36 (7) 30 25 71 0 10 0 27 (6) 29 (6) 29
  Neomycine
0 0 0 0 12 1 0 0 1 8
  Trimethoprim
7 15 50 0 15 10 0 6 10 20
  Trimethoprim-sulfonamiden
7 15 50 0 15 10 0 6 10 20
                       
Salmonella groep B Aantal isolaten  3 3 5 4 13 14 3 5 16 37
  Amoxicilline
100 100 100 75 92 79 100 60 100 97
  Amoxicilline+clavulaanzuur
0 (100) 0 (75) 0 (75) 8 (15) 7 0 0 (20) 0 (19) 0 (35)
  Apramycine
0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
  Ceftiofur/Cefquinome
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Chloor-/Oxytetracycline
100 100 33 100 100 86 100 80 100 95
  Colistine
0 0 0 0 0 0 (7) 0 0 0 0
  Enrofloxacine/Danofloxacine/Difloxacine/Marbofloxacine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Florfenicol
100  50 (50) 100 100 69 (31) 64 (36) 67 (33) 40 (60) 75 (25) 78 (22)
  Fluméquine
0 0 0 0 (25) 0 7 0 0 0 5
  Gentamicine
67 50 67 75 15 43 67 0 56 59
  Neomycine
0 0 33 0 0 29 33 0 25 16
  Trimethoprim
0 0 33 25 46 43 67 40 63 43
  Trimethoprim-sulfonamiden
0 0 33 25 46 43 67 40 63 43
                       
Salmonella speciesa Aantal isolaten  5 3 1 2 2 1 1 0 5 6
  Amoxicilline
40 33 100 0 0 0 0 - 40 17
  Amoxicilline+clavulaanzuur
0 (20) 0 0 0 0 0 0 - 0 17
  Apramycine
0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
  Ceftiofur/Cefquinome
0 0 0 0 0 0 0 - 0 17
  Chloor-/Oxytetracycline
401 33 100 0 0 0 100 - 40 0
  Colistine
0 (20) 0 0 (100) 0 (50) 0 0 0 (100) 60 (40) 0 (83)
  Enrofloxacine/Danofloxacine/Difloxacine/Marbofloxacine
0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
  Florfenicol
20 (6) 0 (67) 0 (100) 0 (100) 50 (50) 100 0 (100) 60 (40) 0 (83)
  Fluméquine
0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
  Gentamicine
20 0 0 0 0 0 0 20 0
  Neomycine
0 0 0 0 0 0 0 - 40 0
  Trimethoprim
0 33 0 0 0 0 0 - 40 0
  Trimethoprim-sulfonamiden
0 33 0 0 0 0 0 - 40 0
                       
Listeria species
Aantal isolaten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ampicilline/Benzylpenicilline
- - - - - - - - - -
  Oxytetracycline
- - - - - - - - - -
  Trimethoprim-sulfonamiden
- - - - - - - - - -
                       
Mannheimia haemolytica
Aantal isolaten 73 39 31 56 53 29 64 75 230 287
  Amoxicilline/Ampicilline/Benzylpenicilline
12 5 13 11 6 7 16 24 10 3
  Amoxicilline+clavulaanzuur
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  Ceftiofur/Cefquinome
0 0 0 0 0 0 0 0/1 0,4/0 0,1/0,2
  Chloortetracycline/Doxycycline/Oxytetracycline
32 (44) 67 (21) 68 (10) 63 (27) 51 (28) 62 (17) 24 (52) 24 (51) 9 (39) 8 (44)
  Dihydrostreptomycine
74 82 (10) 65 (10) 81 83 66 72 80 91 75
  Danofloxacine/Difloxacine/Enrofloxacine/Marbofloxacine
0 3 1 0 4 1 6 7 5 2
  Erythromycine/Tylosine
99 97 99 100 100 100 100 100 97 92
  Florfenicol
14 (7) 8 13 16 6 (9) 21 19 7 4 6
  Fluméquine
0 3 1 0 4 1 5 5 6 3
  Gamithromycine/Tilmicosine/Tulathromycine
19 (5) 6 (16) 0 (7) 4 0 22 5 5 9
  Gentamicine
4 15 1 9 4 14 23 16 16 8
  Neomycine
15 (4) 0 (15) 0 (6) 8 2 0 (10) 8 (16) 1 (7) 3 (7) 3 (5)
  Sulfonamiden
23 26 29 34 42 48 64 55 42 33
  Trimethoprim
1 0 0 0 2 10 0 4 0,4 1
  Trimethoprim-sulfonamiden
1 0 0 0 0 7 0 4 0,4 1
                       
Pasteurella multocida
Aantal isolaten  44 33 16 19 33 18 30 47 198 168
  Amoxicilline/Ampicilline/Benzylpenicilline
0 0 0 0 0 6 10 6 40 4
  Amoxicilline+clavulaanzuur
0 0 0 0 0 0 3 1 0 0,2
  Ceftiofur/Cefquinome
0 0/3 0 0 0 0/6 7/10 4/0 6/9 3/10
  Chloortetracycline/Doxycycline/Oxytetracycline
72 (14) 64 (15) 56 (13) 58 (21) 70 (9) 61 (17) 66 (7) 53 (19) 47 (20) 53 (18)
  Dihydrostreptomycine
84 76 (9) 63 (6) 89 82 83 (6) 80 (7) 85 86 80
  Danofloxacine/Difloxacine/Enrofloxacine/Marbofloxacine
0 0 0 0 (5) 1 6 3 0 0 0,2
  Erythromycine/Tylosine
98 100 100 100 100 100 100 94 99 98
  Florfenicol
0 3 0 0 1 6 (6) 3 1 2 1
  Fluméquine
2 (14) 3 0 (6) 5 (21) 17 (6) 10 (20) 0 1 (11) 4 (16)
  Gamithromycine/Tilmicosine/Tulathromycine
52 64 19 (6) 42 (5) 58 (6) 56 42 (7) 48 40 (8) 43
  Gentamicine
7 3 0 5 1 0 0 4 2 2
  Neomycine
41 48 25 (6) 47 36 56 27 39 37 20
  Sulfonamiden
75 52 50 69 79 72 87 83 87 77
  Trimethoprim
7 3 0 0 3 17 0 0 1 1
  Trimethoprim-sulfonamiden
7 3 0 0 3 17 0 0 1 1
                       
Mycoplasma species
Aantal isolaten 4 6 1 1 13 1 30 23 92 83
  Danofloxacine
25a 0 0 100b 19b 100b 33b 39b 50b 40b
  Enrofloxacine
25 17 (17) 0 0 (100) 0 (19) 0 23 (20) 19 (22) 47 (12) 34 (18)
  Florfenicol
25 (25) 0 0 0 (100) 0 (23) 0 (100) 3 (50) 4 (20) 7 (25) 16 (46)
  Oxytetracycline
50 (25) 0 (17) 0 0 19 (23) 100 20 (37) 28 (25) 51 (29) 52 (36)
  Spectinomycine
25 17 0 0 0 0 0 4 3 8
  Tilmicosine
50 (25) 100 100 100 81 100 86 72 62 70
  Tulathromycine
25 33 0 0 0 100 0 0 10 14
  Tylosine
50 100 100 100 701 100 87 74 54 59

aOverige Salmonella typen en Salmonella isolaten die niet nader zijn ge(sero)typeerd.
bPercentage isolaten intermediair-gevoelig en ongevoelig voor danofloxacine tezamen.

Tabel 3: Mastitisverwekkers, percentage uit melk gekweekte bacteriestammen ongevoelig voor antibiotica in 2013 tot en met 2019. Het percentage intermediair-gevoelige isolaten is toegevoegd tussen haakjes, indien ≥5%. Het aantal isolaten dat is vermeld, betreft het totaal aantal aangeboden isolaten van een bacterie, maar niet altijd zijn alle aangeboden isolaten getest op gevoeligheid voor alle bij de betreffende bacterie genoemde antibiotica. (bron: GD-LIMS)

Bacterie   2019-4 2019-3  2019-2 2019-1 2018-4  2018-3 2018-2
2018-1  2017  2016 
Staphylococcus aureus Aantal isolaten  124 103 110 159 144 194 153 224 817 784
  Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline 1 1 2 3 0 0,4 1 0,4 1 1
  Ampicilline/(Benzyl)penicilline 10 8 10 6 6 17 13 3 4 2
  Cefalexine 1 1 2 3 0 0,4 1 0,4 1 1
  Cefoperazone/Cefquinome 1 1 2 3 0 0,4 1 0,4 1 1
  Dihydrostreptomycine
0 0 3 (7) 0,2 (5) 0 1 (5) 0 1 1 0,5
  Erythromycine/Tylosine 2 0 3 1 0 0 0 0 (6) 0,1 0,5
  Kanamycine 0 0 0 2 0 0,4 0 0,3 1 1
  Lincomycine 2 0 3 1 0 0 (5) 0 0 0,1 0,4
  Neomycine/Framycetine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Trimethoprim-sulfonamiden
1 0 1 0 0 0 0 0 1 0,7
                       
Coagulase-negatieve Staphylococcus Aantal isolaten 89 99 92 83 82 109 104 90 433 451
  Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline 18 27 10 11 26 10 3 4 10 11
  Ampicilline/(Benzyl)penicilline 40 49 36 36 49 38 33 54 42 45
  Cefalexine 18 27 10 11 26 0 3 4 10 11
  Cefoperazone/Cefquinome 18 27 10 11 26 0 3 4 10 11
  Dihydrostreptomycine 2 2 3 1 2 1 2 0,2 3 2
  Erythromycine/Tylosine 10 5 8 (7) 2 (6) 10 7 8 14 5 6
  Kanamycine 0 0 1 0 0 1 0 0,2 1 2
  Lincomycine 32 28 11 (5) 10 14 13 12 19 12 10
  Neomycine/Framycetine 0 0 2 0 0 0 0 0 0,2 0
  Trimethoprim-sulfonamiden
3 2 2 1 1 6 2 3 1 2
                       
Streptococcus agalactiae Aantal isolaten  3 4 3 0 4 2 3 0 35 29
  Cloxacilline/Nafcilline 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
  Ampicilline/(Benzyl)penicilline/Amoxicilline+clavulaanzuur 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
  Cefalexine 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
  Erythromycine/Tylosine 0 0 33 - 0 (25) 0 0 - 0 21
  Lincomycine 0 0 33 - 0 0 0 - 0 17
  Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0
                       
Streptococcus dysgalactiae Aantal isolaten  57 47 54 83 60 59 78 104 292 325
  Cloxacilline/Nafcilline
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Ampicilline/(Benzyl)penicilline/Amoxicilline+clavulaanzuur 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0,1 1
  Cefalexine 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0,1 1
  Erythromycine/Tylosine 5 6 9 7 12 0 9 6 4 6
  Lincomycine 11 6 13 16 15 0 12 0 7 6
  Trimethoprim-sulfonamiden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3
                       
Streptococcus uberis Aantal isolaten  174 161 88 103 118 145 114 158 682 649
  Cloxacilline/Nafcilline 1 1 0,2 0 3 1 1 1 0,1 1
  Ampicilline/(Benzyl)penicilline/Amoxicilline+clavulaanzuur 0 (13) 0 (10) 0 (14) 0 (14) 0 (20) 0 (15) 1 (15) 1 (9) 0,1 (6) 0
  Cefalexine 0 (13) 0 (10) 0 (14) 0 (14) 0 (20) 0 (15) 1 (15) 1 (9) 0,1 (6) 0
  Erythromycine/Tylosine 4 (6) 8 8 13 9 15 18 13 7 9
  Lincomycine 19 24 25 (8) 29 35 (5) 34 41 29 29 26
  Trimethoprim-sulfonamiden
6 4 3 4 1 2 3 3 1 0,3
                       
Escherichia coli Aantal isolaten  274 248 136 164 145 245 246 209 1030 1062
  Amoxicilline+clavulaanzuur 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,3 1
  Ampicilline 9 4 6 10 0 10 10 14 7 8

Cefalexine 9 4 6 10 0 10 10 14 7 8
  Cefoperazone/Cefquinome 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,3 1
  Danofloxacine/Marbofloxacine 0 0 0 0 1 0 0,4 0 1 0,5
  Dihydrostreptomycine 10 6 11 11 11 8 12 11 8 10
  Kanamycine 2 1 4 1 4 4 2 3 3 4
  Neomycine/Framycetine 2 2 4 1 4 3 2 3 3 4
  Trimethoprim-sulfonamiden
10 6 7 8 12 6 10 0 7 6
                       
Klebsiella species Aantal isolaten 26 78 26 23 22 60 61 44 144 194
  Amoxicilline+clavulaanzuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ampicilline 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  Cefalexine
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  Cefoperazone/Cefquinome
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Danofloxacine/Marbofloxacine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dihydrostreptomycine
0 6 8 (15) 13 14 12 (10) 7 (7) 2 8 6
  Kanamycine
0 4 0 0 5 0 2 0 2 1
  Neomycine/Framycetine
0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1
  Trimethoprim-sulfonamiden
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,5
                       
Citrobacter species Aantal isolaten 4 3 3 0 4 3 7 3 16 28
  Amoxicilline+clavulaanzuur 0 0 0 - 0 0 29 0 0 0
  Ampicilline 50 (25) 33 (33) 67 - 50 (50) 67 57 (29) 67 81 (13) 64 (29)
  Cefalexine 50 (25) 33 (33) 67 - 50 (50) 67 57 (29) 67 81 (13) 64 (29)
  Cefoperazone/Cefquinome 0 0 0 - 0 0 29 0 0 0
  Danofloxacine/Marbofloxacine 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
  Dihydrostreptomycine 0 0 0 - 0 0 29 0 0 0 (7)
  Kanamycine 0 0 0 - 0 0 29 0 0 0
  Neomycine/Framycetine 0 0 0 - 0 0 29 0 0 0
  Trimethoprim-sulfonamiden
0 0 0 - 25 0 29 0 0 0
                       
Enterobacter cloacae Aantal isolaten 11 3 1 3 8 3 3 25 26
  Amoxicilline+clavulaanzuur 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
  Ampicilline 100 100 100 100 100 100 100 100 96 100
  Cefalexine 100 100 100 100 100 100 100 100 96 100
  Cefoperazone/Cefquinome 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
  Danofloxacine/Marbofloxacine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dihydrostreptomycine 0 (20) 9 33 0 0 0 (13) 0 0 0 (8) 0
  Kanamycine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Neomycine/Framycetine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Trimethoprim-sulfonamiden
0 0 0 0 0 0 33 0 12 4
                       
Enterobacter species Aantal isolaten 0 1 0 0 1 3 0 4 3 2
  Amoxicilline+clavulaanzuur - 0 - - 0 0 - 0 0 0
  Ampicilline - 100 - - 100 100 - 100 100 100
  Cefalexine - 100 - - 100 100 - 100 100 100
  Cefoperazone/Cefquinome - 0 - - 0 0 - 0 0 0
  Danofloxacine/Marbofloxacine - 0 - - 0 0 - 0 0 0
  Dihydrostreptomycine - 0 - - 0 0 - 0 0 0
  Kanamycine - 0 - - 0 0 - 0 0 0
  Neomycine/Framycetine - 0 - - 0 0 - 0 0 0
  Trimethoprim-sulfonamiden
- 0 - - 0 0 - 0 0 0
                       
Enterococcus species Aantal isolaten 30 22 26 18 12 19 18 19 68 90
  Cloxacilline/Nafcilline
58 59 70 44 67 58 44 58 47 53
  Ampicilline/(Benzyl)penicilline/Amoxicilline+clavulaanzuur
1 0 4 6 0 5 0 0 (5) 9 40
  Cefalexine
0 0 4 6 0 5 0 0 9 40
  Erythromycine/Tylosine
7 (33) 14 (36) 4 (45) 17 (32) 0 (42) 0 (21) 0 (33) 5 (21) 3 (26) 7 (24)
  Lincomycine
23 (18) 45 (18) 37 (15) 39 (22) 17 (25) 79 (16) 100 100 25 (21) 60 (14)
  Trimethoprim-sulfonamiden
0 5 0 6 0 11 6 11 3 0
                       
Lactococcus species
Aantal isolaten 8 10 9 3 3 14 9 8 48 -
  Cloxacilline/Nafcilline
50 50 89 0 0 50 56 38 50 -
  Ampicilline/(Benzyl)penicilline/Amoxicilline+clavulaanzuur
13 (63) 0 (100) 0 (100) 0 (100) 0 (100) 0 (93) 11 (89) 0 (100) 0 (87) -
  Cefalexine
13 (63)  0 (100) 0 (100) 0 (100) 0 (100) 0 11 (89) 0 (100) 0 (87) -
  Erythromycine/Tylosine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
  Lincomycine
38 60 67 (11) 33 67 43 (11) 67 (11) 63 46 (13) -
  Trimethoprim-sulfonamiden
38 20 11 67 33 36 44 38 17 -

Tabel 4: Coagulase-negatieve Staphylococcus (CNS) soorten, percentage uit melk gekweekte CNS soorten ongevoelig voor antibiotica in het vierde kwartaal van 2013 tot en met 2019. Het percentage intermediair-gevoelige isolaten is toegevoegd tussen haakjes, indien ≥5%. Het aantal isolaten dat is vermeld, betreft het totaal aantal aangeboden isolaten van een bacterie, maar niet altijd zijn alle aangeboden isolaten getest op gevoeligheid voor alle bij de betreffende bacterie genoemde antibiotica (bron: GD-LIMS).

Bacterie   2019-4 2019-3  2019-2 2019-1 2018-4  2018-3 2018-2
2018-1  2017  2016 
Staphylococcus chromogenes Aantal isolaten  16 20 16 14 18 21 16 15 69 76
  Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Ampicilline/(Benzyl)penicilline
6 21 25 21 33 10 0 33 16 25
  Cefalexine
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Cefoperazone/Cefquinome
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Dihydrostreptomycine
0 0 0 7 0 0 6 0 1 1
  Erythromycine/Tylosine
0 7 (5) 0 (6) 0 6 0 0 0 1 3
  Kanamycine
0 0 0 0 (7) 0 0 0 0 0 0
  Lincomycine
0 7 0 0 (7) 6 0 0 0 1 3
  Neomycine/Framycetine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Trimethoprim-sulfonamiden
0 7   0 0 0 0 0 0 0
                       
Staphylococcus epidermidis Aantal isolaten  8 11 22 16 14 15 20 11 67 95
  Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline
25 9 0 13 29 13 0 0 9 9
  Ampicilline/(Benzyl)penicilline
88 45 61 63 79 60 83 55 57 53
  Cefalexine
25 9 0 13 29 13 0 0 9 9
  Cefoperazone/Cefquinome
25 9 0 13 29 13 0 0 9 9
  Dihydrostreptomycine
13 9 2 0 14 7 0 9 13 11
  Erythromycine/Tylosine
13 9 2 0 7 13 0 0 4 4
  Kanamycine
0 0 2 0 0 7 0 0 3 5
  Lincomycine
13 (13) 9 2 0 7 13 0 0 4 5
  Neomycine/Framycetine
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Trimethoprim-sulfonamiden
0 0 2 6 7 0 0 0 7 4
                       
Staphylococcus equorum Aantal isolaten  8 3 7 10 3 6 7 16 38 21
  Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline
25 0 14 10 0 0 0 0 13 10
  Ampicilline/(Benzyl)penicilline
25 0 14 10 0 17 0 58 45 38
  Cefalexine
25 0 14 10 0 0 0 0 13 10
  Cefoperazone/Cefquinome
25 0 14 10 0 0 0 0 13 10
  Dihydrostreptomycine
0 0 0 0 0 0 0 0 (6) 0 5 (5)
  Erythromycine/Tylosine
50 (38) 66 (33) 57 (43) 30 (40) 33 (33) 33 (33) 71 (14) 69 (25) 45 (26) 57 (29)
  Kanamycine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lincomycine
50 (25) 33 (33) 57 (29) 30 (10) 0 (66) 33 (17) 71 (14) 69 (6) 42 52 (5)
  Neomycine/Framycetine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Trimethoprim-sulfonamiden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                       
Staphylococcus haemolyticus Aantal isolaten  21 26 23 22 17 27 27 21 106 112
  Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline
24 23 9 17 25 7 4 5 6 9
  Ampicilline/(Benzyl)penicilline
33 58 30 45 38 33 21 41 36 44
  Cefalexine
24 23 9 17 25 7 4 5 6 9
  Cefoperazone/Cefquinome
24 23 9 17 25 7 4 5 6 9
  Dihydrostreptomycine
0 0 4 0 0 0 0 0 0 2
  Erythromycine/Tylosine
0 8 0 0 0 (6) 0 0 0 1 4
  Kanamycine
0 0 0 0 0 0 0 5 0 2
  Lincomycine
0 12 9 (9) 0 (5) 12 0 0 0 4 4
  Neomycine/Framycetine
0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Trimethoprim-sulfonamiden
14 4 4 0 6 17 11 14 3 2
                       
Staphylococcus sciuri Aantal isolaten  10 7 0 4 4 7 11 4 26 26
  Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline
20 57 - 50 75 0 9 25 38 19
  Ampicilline/(Benzyl)penicilline
40 57 - 50 75 29 24 50 46 31
  Cefalexine
20 57 - 50 75 0 9 25 38 19
  Cefoperazone/Cefquinome
20 57 - 50 75 0 9 25 38 19
  Dihydrostreptomycine
0 0 - 0 0 0 0 0 8 0
  Erythromycine/Tylosine
0 0 - 0 0 14 0 0 0 0
  Kanamycine
0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
  Lincomycine
100 100 - 100 100 100 91 (9) 100 100 96
  Neomycine/Framycetine
0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
  Trimethoprim-sulfonamiden
0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
                       
Staphylococcus simulans Aantal isolaten  4 4 1 3 3 2 6 2 21 22
  Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline
0 0 0 33 0 50 0 0 0 5
  Ampicilline/(Benzyl)penicilline
0 25 0 33 0 50 17 50 5 5
  Cefalexine
0 0 0 33 0 50 0 0 0 5
  Cefoperazone/Cefquinome
0 0 0 33 0 50 0 0 0 5
  Dihydrostreptomycine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Erythromycine/Tylosine
0 0 0 0 0 0 0 0 (50) 0 0 (5)
  Kanamycine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lincomycine
0 0 0 0 0 0 (50) 0 0 0 0
  Neomycine/Framycetine
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Trimethoprim-sulfonamiden
0 25 0 0 0 0 0 0 0 0

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.