Runderen

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
In onderstaande tabellen staan per bedrijfstype de gevoeligheidspatronen van de meest gekweekte bacteriën in 2020 en voorgaande jaren. De per bacterie weergegeven antibiotica zijn zoveel mogelijk gebaseerd op het Formularium Melkvee en het Formularium Vleeskalveren en Vleesvee van de KNMvD; deels betreft het de geteste antibiotica, deels antibiotica waarvan bekend is dat deze kruisresistentie vertonen met het geteste antibioticum.

Via onderstaande link kunt u aanvullende informatie raadplegen over de gevoeligheidspatronen van de isolaten uit 2020 en voorgaande jaren.

Aanvullende informatie gevoeligheidspatronen

Tabel 1: Percentage antibioticumresistente bacteriën geïsoleerd uit sectiemateriaal en niet-sectiemateriaal van dieren van melkveebedrijven, 2016 tot en met 2020. Het percentage intermediair-gevoelige isolaten is toegevoegd tussen haakjes, indien ≥5%. Het aantal isolaten dat is vermeld, betreft het totaal aantal aangeboden isolaten van een bacterie, maar niet altijd zijn alle aangeboden isolaten getest op gevoeligheid voor alle bij de betreffende bacterie genoemde antibiotica. (bron: GD-LIMS)

Bacterie 2020 2019 2018 2017 2016
Escherichia coli F5 (=K99) Aantal isolaten 23 35 63 102 120
Amoxicilline/Ampicilline 87 83 86 88 95
Amoxicilline+clavulaanzuur 4 (17) 11 (20) 3 (25) 1 (11) 3 (23)
Apramycine 0 3 0 0 0,2
Ceftiofur/Cefquinome 0 6 0 0 3
Colistine 0 3 0 1 1
Enrofloxacine/Danofloxacine/Difloxacine/Marbofloxacine 35 29 48 66 71
Florfenicol 78 (22) 57 (43) 67 (33) 80 (19) 51 (47)
Fluméquine 35 29 48 66 71
Gentamicine 0 0 0 0 2
Neomycine/Paromomycine 48 54 65 51 73
Oxytetracycline/Tetracycline 74 83 75 80 82
Trimethoprim 74 68 81 82 83
Trimethoprim-sulfonamiden 74 68 81 82 83
Escherichia coli Aantal isolaten 255 190 176 171 111
Amoxicilline/Ampicilline 47 47 54 47 50
Amoxicilline+clavulaanzuur 3 4 3 (8) 1 (6) 3 (7)
Apramycine 0 0 0 0 0
Ceftiofur/Cefquinome 1/2 1/2 2 0,4 / 1 1
Colistine 0 1 1 0 0
Enrofloxacine/Danofloxacine/Difloxacine/Marbofloxacine 1 6 4 7 5
Florfenicol 62 (35) 53 (44) 59 (40) 63 (33) 54 (43)
Fluméquine 2 10 (5) 6 11 (5) 7 (9)
Gentamicine 1 3 3 0,4 5
Neomycine/Paromomycine 16 24 23 20 24 (6)
Oxytetracycline/Tetracycline 46 54 56 51 63
Trimethoprim 47 49 58 51 52
Trimethoprim-sulfonamiden 45 46 55 46 45
Salmonella Dublin Aantal isolaten 77 60 76 91 92
Amoxicilline/Ampicilline 0 0 3 1 3
Amoxicilline+clavulaanzuur 0 0 0 0 1
Apramycine 0 0 0 0 0,3
Ceftiofur/Cefquinome 0 0 0 0 1
Oxytetracycline 0 0 3 1 3
Colistine 0 (83) 0 (89) 1 (81) 1 (73) 1 (74)
Enrofloxacine/Danofloxacine/Difloxacine/Marbofloxacine 0 0 0 0 0,3
Florfenicol 5 (78) 5 (44) 3 (81) 2 (79) 4 (66)
Fluméquine 0 0 0 0 0,3
Gentamicine 0 0 0 0 0,3
Neomycine 0 0 0 0 0,3
Trimethoprim 0 0 0 1 1
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0 1 1
Salmonella Typhimurium Aantal isolaten 74 71 99 68 82
Amoxicilline 60 58 77 62 52
Amoxicilline+clavulaanzuur 0 (12) 0 (12) 0 (13) 0 (16) 1 (16)
Apramycine 0 0 0 0 0
Ceftiofur/Cefquinome 0 0 0 0 0,4
Chloor-/Oxytetracycline 47 (7) 63 76 69 54
Colistine 0 0 0 0 0
Enrofloxacine/Danofloxacine/Difloxacine/Marbofloxacine 0 0 0 0 1
Florfenicol 35 (65) 14 (82) 24 (76) 43 (54) 33 (63)
Fluméquine 4 0 2 (5) 0 2
Gentamicine 8 6 6 10 4
Neomycine 5 6 7 9 4
Trimethoprim 43 49 60 31 10
Trimethoprim-sulfonamiden 43 49 60 31 10
Salmonella groep B Aantal isolaten 46 51 48 55 58
Amoxicilline 65 71 83 69 79
Amoxicilline+clavulaanzuur 2 0 0 (6) 2 (7) 0 (5)
Apramycine 0 0 0 0 0
Ceftiofur/Cefquinome 2 0 0 2 0
Chloor-/Oxytetracycline 70 73 83 84 76
Colistine 0 0 0 0 0
Enrofloxacine/Danofloxacine/Difloxacine/Marbofloxacine 0 0 0 0 2
Florfenicol 44 (57) 18 (80) 46 (60) 40 (60) 16 (78)
Fluméquine 0 0 0 (6) 0 7
Gentamicine 4 1 25 15 2
Neomycine 11 2 31 20 12
Trimethoprim 30 18 54 44 24
Trimethoprim-sulfonamiden 30 18 54 44 24
Salmonella speciesa Aantal isolaten 46 48 23 34 32
Amoxicilline 2 4 0 3 3
Amoxicilline+clavulaanzuur 0 0 0 0 0
Apramycine 0 0 0 0 0
Ceftiofur/Cefquinome 0 0 0 0 0
Chloor-/Oxytetracycline 9 4 0 6 6
Colistine 0 0 (6) 0 0 (12) 0 (10)
Enrofloxacine/Danofloxacine/Difloxacine/Marbofloxacine 0 0 0 0 0
Florfenicol 15 (78) 2 (92) 13 (83) 12 (68) 0 (71)
Fluméquine 2 0 0 0 6
Gentamicine 0 0 0 0 0
Neomycine 2 0 4 3 6
Trimethoprim 7 4 4 6 6
Trimethoprim-sulfonamiden 7 4 4 6 6
Mannheimia haemolytica Aantal isolaten 76 74 59 83 95
Amoxicilline/Ampicilline/Benzylpenicilline 4 3 5 1 3
Amoxicilline+clavulaanzuur 0 0 2 0 0
Ceftiofur/Cefquinome 0 0 2 0 0
Chloortetracycline/Doxycycline/Oxytetracycline 9 16 (5) 10 (7) 1 (12) 1 (8)
Dihydrostreptomycine 22 23 27 31 31
Danofloxacine/Difloxacine/Enrofloxacine/Marbofloxacine 0 0 2 0 0
Erythromycine/Tylosine 100 99 98 96 97
Florfenicol 0 5 2 5 0
Fluméquine 5 1 2 1 2
Gamithromycine/Tilmicosine/Tulathromycine 0 0 2 2 2
Gentamicine 7 5 5 8 1
Neomycine 0 (5) 0 2 2 (8) 0
Sulfonamiden 5 6 19 19 11
Trimethoprim 0 0 2 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 2 0 0
Pasteurella multocida Aantal isolaten 70 75 75 86 87
Amoxicilline/Ampicilline/Benzylpenicilline 2 0 0,4 0 1
Amoxicilline+clavulaanzuur 0 1 0 0 0
Ceftiofur/Cefquinome 2 1 2 / 3 0 2 / 3
Chloortetracycline/Doxycycline/Oxytetracycline 13 (18) 11 (12) 5 (15) 4 (6) 6 (5)
Dihydrostreptomycine 31 (7) 26 (23) 24 (9) 16 (27) 20 (8)
Danofloxacine/Difloxacine/Enrofloxacine/Marbofloxacine 0 0 0 0 0
Erythromycine/Tylosine 97 99 98 100 95
Florfenicol 0 0 0 0 1
Fluméquine 0 1 0 0 0
Gamithromycine/Tilmicosine/Tulathromycine 4 5 3 0 3
Gentamicine 0 0 0 0 0
Neomycine 21 19 19 14 11
Sulfonamiden 31 39 65 65 49
Trimethoprim 0 0 3 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 3 0 0
Mycoplasma species Aantal isolaten 14 8 12 30 27
Danofloxacine 28 14b 42b 30b 37b
Enrofloxacine 21 (7) 38 33 (17) 21 (28) 19 (30)
Florfenicol 7 (36) 0 (25) 0 (33) 3 (30) 4 (37)
Oxytetracycline 7 (28) 0 (25) 33 (17) 20 (23) 30 (33)
Spectinomycine 14 0 0 7 15
Tilmicosine 86 88 50 43 67
Tulathromycine 28 13 8 7 30
Tylosine 78 88 50 43 67
aOverige Salmonella typen en Salmonella isolaten die niet nader zijn ge(sero)typeerd;
bPercentage isolaten intermediair-gevoelig en ongevoelig voor danofloxacine tezamen.

Tabel 2: Percentage antibioticumresistente bacteriën geïsoleerd uit sectiemateriaal en niet-sectiemateriaal van dieren van niet-melkleverende bedrijven, 2016 tot en met 2020. Het percentage intermediair-gevoelige isolaten is toegevoegd tussen haakjes, indien ≥5%. Het aantal isolaten dat is vermeld, betreft het totaal aantal aangeboden isolaten van een bacterie, maar niet altijd zijn alle aangeboden isolaten getest op gevoeligheid voor alle bij de betreffende bacterie genoemde antibiotica. (bron: GD-LIMS)

Bacterie 2020 2019 2018 2017 2016
Escherichia coli Aantal isolaten 122 108 124 121 133
Amoxicilline/Ampicilline 72 66 72 64 71
Amoxicilline+clavulaanzuur 10 (5) 13 (5) 11 (7) 10 (8) 11 (11)
Apramycine 3 1 3 3 5
Ceftiofur/Cefquinome 10 7 / 8 7 / 6 7 11
Colistine 0 1 0 0,3 0,2
Enrofloxacine/Danofloxacine/Difloxacine/Marbofloxacine 8 10 14 20 14
Florfenicol 78 (22) 54 (45) 78 (20) 80 (20) 69 (31)
Fluméquine 17 (11) 16 (10) 17 (11) 28 (10) 18 (17)
Gentamicine 9 9 (6) 8 (11) 14 (9) 20
Neomycine/Paromomycine 30 23 24 37 24
Oxytetracycline/Tetracycline 85 77 85 83 92
Trimethoprim 64 58 67 67 67
Trimethoprim-sulfonamiden 61 58 67 64 67
Salmonella Dublin Aantal isolaten 38 49 44 58 49
Amoxicilline/Ampicilline 10 12 9 26 33
Amoxicilline+clavulaanzuur 0 0 0 0 0 (6)
Apramycine 0 0 0 0 0
Ceftiofur/Cefquinome 0 0 0 0 0
Oxytetracycline 0 14 11 31 35
Colistine 0 (79) 0 (78) 0 (75) 0 (66) 4 (73)
Enrofloxacine/Danofloxacine/Difloxacine/Marbofloxacine 0 0 0 0 0
Florfenicol 16 (63) 22 (47) 11 (75) 29 (53) 37 (29)
Fluméquine 0 0 2 3 2 (8)
Gentamicine 3 2 0 22 27
Neomycine 3 10 2 7 6
Trimethoprim 5 8 5 28 31
Trimethoprim-sulfonamiden 5 8 5 28 31
Salmonella Typhimurium Aantal isolaten 40 45 87 84 91
Amoxicilline 53 57 38 51 45
Amoxicilline+clavulaanzuur 0 (30) 0 (47) 3 (22) 0 (20) 0 (29)
Apramycine 0 0 0 0 0
Ceftiofur/Cefquinome 0 0 0 0 0
Chloor-/Oxytetracycline 73 100 92 95 97
Colistine 0 0 1 0 0
Enrofloxacine/Danofloxacine/Difloxacine/Marbofloxacine 0 4 0 1 0
Florfenicol 60 (40) 48 (50) 26 (72) 44 (55) 48 (47)
Fluméquine 0 9 0,4 1 2
Gentamicine 32 (5) 38 10 29 (6) 29
Neomycine 8 0 4 1 8
Trimethoprim 17 13 10 10 20
Trimethoprim-sulfonamiden 17 13 10 10 20
Salmonella groep B Aantal isolaten 23 14 35 16 37
Amoxicilline 87 93 83 100 97
Amoxicilline+clavulaanzuur 0 (22) 0 (64) 6 (9) 0 (19) 0 (35)
Apramycine 0 0 0 6 0
Ceftiofur/Cefquinome 0 0 0 0 0
Chloor-/Oxytetracycline 0 86 91 100 95
Colistine 0 0 0 0 0
Enrofloxacine/Danofloxacine/Difloxacine/Marbofloxacine 0 0 0 0 0
Florfenicol 78 (22) 86 (14) 63 (37) 75 (25) 78 (22)
Fluméquine 4 0 (7) 3 0 5
Gentamicine 43 64 29 56 59
Neomycine 30 7 14 25 16
Trimethoprim 56 14 46 63 43
Trimethoprim-sulfonamiden 56 14 46 63 43
Mannheimia haemolytica Aantal isolaten 172 199 221 230 287
Amoxicilline/Ampicilline/Benzylpenicilline 8 11 15 10 3
Amoxicilline+clavulaanzuur 0 0 0 0 0
Ceftiofur/Cefquinome 0 0 0 / 1 0,4 / 0 0,1 / 0,2
Chloortetracycline/Doxycycline/Oxytetracycline 55 (20) 53 (29) 36 (42) 9 (39) 8 (44)
Dihydrostreptomycine 79 76 (5) 77 91 75
Danofloxacine/Difloxacine/Enrofloxacine/Marbofloxacine 1 1 5 5 2
Erythromycine/Tylosine 100 99 100 97 92
Florfenicol 13 13 12 4 6
Fluméquine 2 1 4 6 3
Gamithromycine/Tilmicosine/Tulathromycine 11 9 (7) 9 5 9
Gentamicine 8 7 15 16 8
Neomycine 5 (5) 8 (6) 3 (8) 3 (7) 3 (5)
Sulfonamiden 25 28 53 42 33
Trimethoprim 2 0 3 0,4 1
Trimethoprim-sulfonamiden 2 0 2 0,4 1
Pasteurella multocida Aantal isolaten 111 112 128 198 168
Amoxicilline/Ampicilline/Benzylpenicilline 3 0 5 4 4
Amoxicilline+clavulaanzuur 0 0 1 0 0,2
Ceftiofur/Cefquinome 0 0 / 1 3 6 / 9 3 / 10
Chloortetracycline/Doxycycline/Oxytetracycline 2 (9) 65 (15) 62 (13) 47 (20) 53 (18)
Dihydrostreptomycine 77 (7) 79 83 86 80
Danofloxacine/Difloxacine/Enrofloxacine/Marbofloxacine 2 0 2 0 0,2
Erythromycine/Tylosine 99 99 98 99 98
Florfenicol 2 1 2 2 1
Fluméquine 6 (9) 3 (11) 7 (6) 1 (11) 4 (16)
Gamithromycine/Tilmicosine/Tulathromycine 41 49 50 40 (8) 43
Gentamicine 4 4 2 2 2
Neomycine 47 42 38 37 20
Sulfonamiden 59 64 81 87 77
Trimethoprim 4 4 3 1 1
Trimethoprim-sulfonamiden 4 4 3 1 1
Mycoplasma species Aantal isolaten 13 12 67 92 83
Danofloxacine 34 16b 33b 50b 40b
Enrofloxacine 8 (23) 17 (17) 17 (20) 47 (12) 34 (18)
Florfenicol 15 (23) 8 (17) 3 (35) 7 (25) 16 (46)
Oxytetracycline 8 (39) 17 (17) 24 (29) 51 (29) 52 (36)
Spectinomycine 8 17 1 3 8
Tilmicosine 85 83 (8) 80 62 70
Tulathromycine 31 (8) 25 1 10 14
Tylosine 85 83 80 54 59
aOverige Salmonella typen en Salmonella isolaten die niet nader zijn ge(sero)typeerd;
bPercentage isolaten intermediair-gevoelig en ongevoelig voor danofloxacine tezamen.

Tabel 3: Mastitisverwekkers, percentage antibioticumresistente bacteriën geïsoleerd uit melk, 2016 tot en met 2020. Het percentage intermediair-gevoelige isolaten is toegevoegd tussen haakjes, indien ≥5%. Het aantal isolaten dat is vermeld, betreft het totaal aantal aangeboden isolaten van een bacterie, maar niet altijd zijn alle aangeboden isolaten getest op gevoeligheid voor alle bij de betreffende bacterie genoemde antibiotica. (bron: GD-LIMS)

Bacterie 2020 2019 2018 2017 2016
Staphylococcus aureus Aantal isolaten 474 468 715 817 784
Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline 2 2 0,4 1 1
Ampicilline/(Benzyl)penicilline 5 8 9 4 2
Cefalexine 2 2 0,4 1 1
Cefoperazone/Cefquinome 2 2 0,4 1 1
Dihydrostreptomycine 1 1 0,5 1 0,5
Erythromycine/Tylosine 2 2 0 0,1 0,5
Kanamycine 1 1 0,2 1 1
Lincomycine 2 2 0 0,1 0,4
Neomycine/Framycetine 0 0 0 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0 1 0,7
Coagulase-negatieve Staphylococcus Aantal isolaten 347 363 385 433 451
Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline 5 17 10 10 11
Ampicilline/(Benzyl)penicilline 34 41 43 42 45
Cefalexine 5 17 10 10 11
Cefoperazone/Cefquinome 5 17 10 10 11
Dihydrostreptomycine 2 2 1 3 2
Erythromycine/Tylosine 9 (5) 6 (5) 9 5 6
Kanamycine 1 0 0,2 1 2
Lincomycine 21 21 14 12 10
Neomycine/Framycetine 0 1 0 0,2 0
Trimethoprim-sulfonamiden 3 2 3 1 2
Streptococcus agalactiae Aantal isolaten 22 10 9 35 29
Cloxacilline/Nafcilline 0 0 0 0 0
Ampicilline/(Benzyl)penicilline/Amoxicilline+clavulaanzuur 0 0 0 0 0
Cefalexine 0 0 0 0 0
Erythromycine/Tylosine 0 10 0 (11) 0 21
Lincomycine 5 10 0 0 17
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0 0 0
Streptococcus dysgalactiae Aantal isolaten 267 241 301 292 325
Cloxacilline/Nafcilline 0 0 0 0 2
Ampicilline/(Benzyl)penicilline/Amoxicilline+clavulaanzuur 0 0 0,1 0,1 1
Cefalexine 0 0 0,1 0,1 1
Erythromycine/Tylosine 5 7 7 4 6
Lincomycine 11 12 6 7 6
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0 0 0,3
Streptococcus uberis Aantal isolaten 700 526 535 682 649
Cloxacilline/Nafcilline 1 1 1 0,1 1
Ampicilline/(Benzyl)penicilline/Amoxicilline+clavulaanzuur 0 (9) 0 (12) 0,4 (15) 0,1 (6) 0
Cefalexine 0 0 0,4 (15) 0,1 (6) 0
Erythromycine/Tylosine 6 8 14 7 9
Lincomycine 22 23 34 29 26
Trimethoprim-sulfonamiden 1 4 2 1 0,3
Escherichia coli Aantal isolaten 807 822 845 1030 1062
Amoxicilline+clavulaanzuur 0 0 0,1 0,3 1
Ampicilline 12 7 9 7 8
Cefalexine 12 7 9 7 8
Cefoperazone/Cefquinome 0 0 0,1 0,3 1
Danofloxacine/Marbofloxacine 1 0 0,4 1 0,5
Dihydrostreptomycine 13 9 10 8 10
Kanamycine 4 2 3 3 4
Neomycine/Framycetine 3 2 3 3 4
Trimethoprim-sulfonamiden 11 8 7 7 6
Klebsiella species Aantal isolaten 89 153 187 144 194
Amoxicilline+clavulaanzuur 0 0 0 0 0
Ampicilline 100 100 100 100 100
Cefalexine 100 100 100 100 100
Cefoperazone/Cefquinome 0 0 0 0 0
Danofloxacine/Marbofloxacine 0 0 0 0 0
Dihydrostreptomycine 6 (7) 6 8 (6) 8 6
Kanamycine 4 2 1 2 1
Neomycine/Framycetine 0 0 0 0,2 1
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0 2 0,5
Enterococcus species Aantal isolaten 85 96 68 68 90
Cloxacilline/Nafcilline 64 59 56 47 53
Ampicilline/(Benzyl)penicilline/Amoxicilline+clavulaanzuur 6 3 1 9 40
Cefalexine 100 100 100 100 100
Erythromycine/Tylosine 10 (30) 10 (37) 1 (28) 3 (26) 7 (24)
Lincomycine 44 (18) 35 (18) 79 (9) 25 (21) 60 (14)
Trimethoprim-sulfonamiden 2 2 7 3 0
Lactococcus species Aantal isolaten 38 30 34 48 -
Cloxacilline/Nafcilline 37 57 44 50 -
Ampicilline/(Benzyl)penicilline/Amoxicilline+clavulaanzuur 0 (95) 3 (90) 3 (94) 0 (87) -
Erythromycine/Tylosine 0 0 0 0 -
Lincomycine 53 54 56 (7) 46 (13) -
Trimethoprim-sulfonamiden 37 27 38 17 -

Tabel 4: Coagulase-negatieve Staphylococcus (CNS) soorten, percentage antibioticumresistente CNS soorten geïsoleerd uit melk, 2016 tot en met 2020. Het percentage intermediair-gevoelige isolaten is toegevoegd tussen haakjes, indien ≥5%. Het aantal isolaten dat is vermeld, betreft het totaal aantal aangeboden isolaten van een bacterie, maar niet altijd zijn alle aangeboden isolaten getest op gevoeligheid voor alle bij de betreffende bacterie genoemde antibiotica. (bron: GD-LIMS)

Bacterie 2020 2019 2018 2017 2016
Staphylococcus chromogenes Aantal isolaten 67 66 70 69 76
Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline 0 0 0 1 0
Ampicilline/(Benzyl)penicilline 15 18 19 16 25
Cefalexine 0 0 0 1 0
Cefoperazone/Cefquinome 0 0 0 1 0
Dihydrostreptomycine 1 1 1 1 1
Erythromycine/Tylosine 2 2 1 1 3
Kanamycine 1 0 0 0 0
Lincomycine 3 2 1 1 3
Neomycine/Framycetine 0 0 0 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 0 2 0 0 0
Staphylococcus epidermidis Aantal isolaten 53 57 60 67 95
Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline 11 9 10 9 9
Ampicilline/(Benzyl)penicilline 70 62 71 57 53
Cefalexine 11 9 10 9 9
Cefoperazone/Cefquinome 11 9 10 9 9
Dihydrostreptomycine 8 4 7 13 11
Erythromycine/Tylosine 6 4 5 4 4
Kanamycine 6 1 2 3 5
Lincomycine 6 4 5 4 5
Neomycine/Framycetine 0 1 0 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 4 2 2 7 4
Staphylococcus equorum Aantal isolaten 20 28 32 38 21
Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline 5 14 0 13 10
Ampicilline/(Benzyl)penicilline 15 14 32 45 38
Cefalexine 5 14 0 13 10
Cefoperazone/Cefquinome 5 14 0 13 10
Dihydrostreptomycine 0 (5) 0 0 0 5 (5)
Erythromycine/Tylosine 60 (25) 46 (39) 59 (25) 45 (26) 57 (29)
Kanamycine 0 0 0 0 0
Lincomycine 45 (25) 43 (22) 56 (16) 42 52 (5)
Neomycine/Framycetine 0 0 0 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0 0 0
Staphylococcus haemolyticus Aantal isolaten 91 92 92 106 112
Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline 2 18 9 6 9
Ampicilline/(Benzyl)penicilline 26 42 32 36 44
Cefalexine 2 18 9 6 9
Cefoperazone/Cefquinome 2 18 9 6 9
Dihydrostreptomycine 2 1 0 0 2
Erythromycine/Tylosine 3 2 0 1 4
Kanamycine 1 0 1 0 2
Lincomycine 6 6 2 4 4
Neomycine/Framycetine 1 1 0 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 9 5 13 3 2
Staphylococcus sciuri Aantal isolaten 14 21 26 26 26
Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline 28 38 19 38 19
Ampicilline/(Benzyl)penicilline 28 48 37 46 31
Cefalexine 28 38 19 38 19
Cefoperazone/Cefquinome 28 38 19 38 19
Dihydrostreptomycine 0 0 0 8 0
Erythromycine/Tylosine 7 0 4 0 0
Kanamycine 0 0 0 0 0
Lincomycine 100 100 96 100 96
Neomycine/Framycetine 0 0 0 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0 0 0
Staphylococcus simulans Aantal isolaten 24 12 13 21 22
Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline 0 8 8 0 5
Ampicilline/(Benzyl)penicilline 4 17 23 5 5
Cefalexine 0 8 8 0 5
Cefoperazone/Cefquinome 0 8 8 0 5
Dihydrostreptomycine 4 0 0 0 0
Erythromycine/Tylosine 0 (7) 0 0 (8) 0 0 (5)
Kanamycine 0 0 0 0 0
Lincomycine 0 0 0 (8) 0 0
Neomycine/Framycetine 0 0 0 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 0 8 0 0 0
Staphylococcus xylosus Aantal isolaten 37 34 - - -
Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline 0 41
Ampicilline/(Benzyl)penicilline 35 71
Cefalexine 0 41
Cefoperazone/Cefquinome 0 41
Dihydrostreptomycine 0 3
Erythromycine/Tylosine 11 9 (9)
Kanamycine 0 0
Lincomycine 97 100
Neomycine/Framycetine 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.