Keurmerk Zoönosen

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Zoönosen zijn ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn. Steeds vaker worden dierhouders waarbij de dieren contact hebben met mensen geconfronteerd met de vraag welk risico de dieren vormen voor de bezoekers. Om aan te tonen dat u maatregelen neemt om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken, bestaat het GD Keurmerk Zoönosen.

Lees meer over zoönosen

In drie stappen naar het Keurmerk Zoönosen

1. Checklist invullen met uw dierenarts

Met de checklist GD Keurmerk Zoönosen brengt u de risico’s van mogelijk voor komende zoönosen op uw bedrijf in beeld. Bij aanmelding wordt de checklist naar uw dierenartsenpraktijk gestuurd. U ontvangt van GD een verzoek om een afspraak te maken met uw dierenarts. Het invullen van de checklist kan ook tijdens een periodiek bedrijfsbezoek. Download een voorbeeld van de checklist

2. Score door GD

Na retourzending van de ingevulde checklist ontvangt u een score voor uw zoönosepreventie. Op basis van de toegekende score per onderdeel (algemene deel en de vragen per diersoort die op uw bedrijf van belang zijn) kunt u samen met uw dierenarts bekijken welke punten voor verbetering in aanmerking komen.

3. Keurmerk

Bij een score van 70% op het algemene deel van de checklist en 60% of meer (totale score is 100%) bij de overige onderdelen heeft u een zoönosenverantwoord bedrijf. U ontvangt dan een keurmerkbordje met daarom de keurmerkzegel voor dat jaar. De toekenning van het keurmerk wordt elk jaar opnieuw via uw eigen dierenarts getoetst aan de hand van de checklist. Bij voldoende score ontvangt elk jaar een nieuw keurmerkzegel.
Scoort u minder dan 60%? Dan kunt u maatregelen nemen en opnieuw een check aanvragen.

Wij zijn voornemens om vanaf 2020 steekproefsgewijs een aantal bedrijven op locatie te laten controleren. Dit zal gebeuren door een onafhankelijke partij. Mocht uw bedrijf hiervoor geselecteerd worden, dan zult u dit altijd voorafgaand aan het bezoek te horen krijgen en wordt er een afspraak gemaakt in overleg met u. Het voordeel voor u is dat door deze aanpassing het keurmerk nog meer waarde krijgt en breder gedragen worden door verschillende organisaties.

Meld u nu aan

Voor wie?

Alle dierhouders waarbij de dieren contact hebben met mensen. Bijvoorbeeld een kinder- of zorgboerderij, activiteitenboerderij, agrarische kinderdagverblijf of een manege. Maar ook een gewoon bedrijf met bijvoorbeeld melkvee, paarden, varkens, pluimvee, schapen of geiten kan het keurmerk aanvragen.  

Eén of verschillende diersoorten?

Naast de algemene vragen zijn er nu specifieke vragen opgenomen per diersoort (rund, schaap, geit, paard, varken, pluimvee, overig). U hoeft alleen de vragen te beantwoorden die betrekking hebben op de aanwezige diersoorten en de beoordeling is ook alleen hierop gebaseerd. Het maakt dus niet (meer) uit of u één of meerdere diersoorten heeft.

Meer informatie of aanmelden voor het Keurmerk Zoonosen

In de flyer GD Keurmerk Zoonosen vind u alle informatie handig bij elkaar. U kunt ook bellen met de sector kleine herkauwers via 0900-1770, optie 3.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.