Keurmerk Zoönosen

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Zoönosen zijn ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn. Steeds vaker worden dierhouders, op wiens bedrijf de dieren contact hebben met mensen, geconfronteerd met de vraag welk risico de dieren vormen voor de bezoekers. Om aan te tonen dat u maatregelen neemt om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken, bestaat het GD Keurmerk Zoönosen. Hierbij vult u jaarlijks een zoönosechecklist in samen met uw dierenarts. Deze checklist bevat een algemeen deel met vragen en een deel met vragen per diersoort: schapen en geiten, runderen, paarden/ezels, varkens en pluimvee/(water) vogels. 

Lees meer over zoönosen

In drie stappen naar het Keurmerk Zoönosen

1a. Digitale checklist invullen met uw dierenarts
De checklist voor het Keurmerk Zoönosen is voor bedrijven met een UBN eenvoudig in te vullen via VeeOnline. De checklist staat al open in VeeOnline, maar het is voor de administratie noodzakelijk dat u zich eerst aanmeldt via onderstaande knop. 

Let op: het aanmelden is alleen nodig voor nieuwe deelnemers. Bent u al deelnemer, dan hoeft u zich niet meer aan te melden en kunt u de digitale checklist (na de aansturing) direct met uw dierenarts invullen. 

Vervolgens maakt u een afspraak met uw dierenarts om samen de checklist in te vullen. Dit kan ook tijdens een regulier bedrijfsbezoek. Uw dierenarts logt in op VeeOnline, bijvoorbeeld via een tablet, en vult uw UBN in. Via het menu 'Registratie' en vervolgens 'Keurmerk Zoönosen' kan de checklist geopend en ingevuld worden. In het filmpje wordt uitgelegd hoe dit werkt.

1b. Papieren checklist invullen met uw dierenarts
Voor bedrijven zonder UBN en voor paarden UBN’s (zonder landbouwhuisdieren) staat de checklist vooralsnog niet in VeeOnline en wordt deze nog op papier ingevuld. Bij aanmelding wordt de papieren checklist naar uw dierenartsenpraktijk gestuurd. U ontvangt van GD een verzoek om een afspraak te maken met uw dierenarts. Het invullen van de papieren checklist kan ook tijdens een regulier bedrijfsbezoek. 

2. Score door GD
Na (digitale) verzending van de ingevulde checklist naar GD ontvangt u een score voor uw zoönosepreventie. Uw score wordt toegekend op basis van het verplichte algemene deel en de delen voor de diersoorten die op uw bedrijf aanwezig zijn. Naar aanleiding hiervan kunt u eventueel samen met uw dierenarts bekijken welke punten voor verbetering in aanmerking komen.

3. Keurmerk
Per onderdeel kunt u een totale score behalen van 100%. Bij een score van 70% op het algemene deel van de checklist en 60% voor de dieronderdelen heeft u een zoönosen-verantwoord bedrijf. U ontvangt dan een keurmerkbordje met daarop de keurmerkzegel voor dat jaar. De toekenning van het keurmerk wordt ieder jaar opnieuw via uw eigen dierenarts getoetst aan de hand van de checklist. Bij een voldoende score ontvangt u ieder jaar een nieuw keurmerkzegel.

Scoort u minder dan 70% op het algemene deel of minder dan 60% op een dieronderdeel? Dan kunt u maatregelen nemen en opnieuw een checklist aanvragen.

Wij zijn voornemens om vanaf 2021 steekproefsgewijs een aantal bedrijven op locatie te laten controleren. Dit zal gebeuren door een onafhankelijke partij. Mocht uw bedrijf hiervoor geselecteerd worden, dan zult u dit altijd voorafgaand aan het bezoek te horen krijgen en wordt er een afspraak gemaakt in overleg met u. Het voordeel voor u is dat door deze aanpassing het keurmerk nog meer waarde krijgt en breder gedragen worden door verschillende organisaties.

Meld u nu aan

Voor wie?

Het keurmerk is interessant voor alle dierhouders waarbij de dieren contact hebben met mensen. Voorbeelden hiervan zijn een kinder- en/of zorgboerderij, activiteitenboerderij, agrarisch kinderdagverblijf, een boerderijcamping of een manege. Daarnaast kunnen bedrijven met een minder tot geen publieke functie, zoals melkvee-, paarden-, varkens-, pluimvee-, schapen- of geitenbedrijven, ook het keurmerk aanvragen. Bijvoorbeeld in verband met maatschappelijke betrokkenheid, imago van de sector, een subsidieregeling of in verband met uitbreiding van het bedrijf.  

Eén of verschillende diersoorten?

Naast de algemene vragen bevat de checklist specifieke vragen per diersoort: schapen en geiten, runderen, paarden/ezels, varkens en pluimvee/(water) vogels. U hoeft van de dieronderdelen alleen de vragen te beantwoorden over de diersoorten die aanwezig zijn op uw bedrijf. Ook de beoordeling is alleen op deze onderdelen gebaseerd. Het maakt dus niet uit of u één of meerdere diersoorten heeft.

Meer informatie of aanmelden voor het Keurmerk Zoonosen

In de flyer GD Keurmerk Zoonosen vind u alle informatie handig bij elkaar. Voor verdere informatie of aanmelden kunt u ook bellen met GD via 088 20 25 500, optie 3.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.