Klauwgezondheid

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Goede benen en sterke klauwen zijn de basis voor het goed functioneren van koeien. Kreupelheid bij koeien heeft een negatief effect op de voeropname, melkgift, vruchtbaarheid, levensduur en het welzijn van de koeien. Dit zorgt voor veel extra werk en frustratie van de veehouder. Alleen met een consequente en gestructureerde aanpak krijgt u grip op klauwen op het melkveebedrijf. Hierbij zijn deze zeven punten van belang

Zorg voor een schone, droge stalvloer en comfortabele ligboxen. Lees verder
Controleer de klauwen van alle koeien voor het droogzetten. Herhaal dit 2-3 maanden na afkalven (registreer dit). Lees verder
Behandel kreupele koeien direct (registreer dit). Lees verder
Maak selectief gebruik van desinfectie afhankelijk van de ernst van de infectieuze klauwgezondheidsstatus. Lees verder
Voer een uitgebalanceerd rantsoen voor een optimale klauw- en huidweerstand (vitaminen, spoorelementen en mineralen). Lees verder
Manage de lichaamsconditie (schaal van 1-5) van de koeien en zorg voor een maximale afname van 0,5-1 punt na het afkalven. Lees verder
Besteed aandacht aan klauwgezondheid bij de stierkeuze en voer koeien met steeds terugkerende (>3 keer) klauwaandoeningen af. Lees verder

klauwgezondheid

Stuur gericht bij met Klauwgezondheid Tankmelk

Met Klauwgezondheid Tankmelk wordt uw tankmelk vier keer per jaar automatisch onderzocht op biotine, zink en mangaan. Daarnaast krijgt u inzicht in infectiedruk van Mortellaro. Door gericht actie te ondernemen werkt u aan gezonde en sterke klauwen.

Aanmelden

Welke risicofactoren zijn het meest van belang per klauwaandoening? 

Klauwaandoeningen zijn te onderscheiden in infectieuze en niet-infectieuze aandoeningen. Als u weet met welke klauwaandoening u te maken heeft, kunt u deze gerichter aanpakken. Bij de infectieuze aandoeningen gaat het eigenlijk altijd om problemen met de huid (die geïnfecteerd raakt met bacteriën) en niet zozeer met de klauw zelf. Hierbij spelen vooral een verlaagde weerstand, het rantsoen en een verhoogde infectiedruk een rol. Bij de niet-infectieuze klauwaandoeningen spelen zaken zoals het rantsoen, de belasting (staan, draaien), huisvesting en kwaliteit van de klauwen een rol.

Meer informatie over de verschillende klauwaandoeningen

Download ons e-book!e-book klauwen

Met het e-book 'In zeven stappen naar betere klauwen' helpen we u graag op weg om de klauwgezondheid op het melkveebedrijf te verbeteren.

e-book gratis aanvragen

Verschijnselen

Het bekendste verschijnsel van klauwaandoeningen is kreupelheid. Vaak zijn de eerste verschijnselen echter minder duidelijk en ontstaat de kreupelheid met minder makkelijk bewegen. Koeien met slechte klauwen blijven meer liggen, laten zich dikwijls aan de kant zetten bij het voerhek of de drinkbak, verbruiken meer onderhoudsvoer, vertonen minder duidelijke tochtigheidssymptomen etc. Andere aanwijzingen voor klauwproblemen zijn een schuifelende gang, het steeds afwisselend belasten van de benen en een afwijkende stand van de klauwen (koehakkige of bodemnauwe stand, op de punt staan). Soms komen klauwaandoeningen echter pas bij het bekappen aan het licht. 

Schade

Kreupelheid veroorzaakt grote schade op melkveebedrijven. Deze schade is op te splitsen in directe economische schade (kosten behandeling en niet leveren van melk van zieke of behandelde koeien) en indirecte schade (lagere melkproductie, verminderde vruchtbaarheid en vervroegde afvoer). Deze schade kan variëren van 100 tot 300 euro of meer per kreupele koe. De verschillen in schade tussen bedrijven met veel en met weinig klauwproblemen zijn opmerkelijk groot. De schade op bedrijven met de minste problemen (minder dan vijf procent kreupele koeien op jaarbasis) bedraagt ongeveer 10 euro per gemiddeld aanwezige koe. De schade op een gemiddeld bedrijf bedraagt ruim 81 euro per gemiddeld aanwezige koe (onderzoek WUR). Verbetering van de klauwgezondheid kan dus flink geld opleveren. Een goede klauwgezondheid draagt ook bij aan het dierwelzijn en aan het arbeidsgemak op het bedrijf.

Heeft u vragen over klauwgezondheid?

Menno Holzhauer

Rundveedierenarts Menno Holzhauer schrijft regelmatig wetenschappelijk artikelen en verhalen over klauwgezondheid in diverse bladen, geeft lezingen en bezoekt regelmatig melkveebedrijven om hen te adviseren bij klauwproblemen. Ook beantwoord hij dagelijks vragen uit de praktijk. Heeft u een vraag aan Menno? Stel uw vraag aan Menno of kijk tussen de veelgestelde vragen.

Stel uw vraag

Stuur gericht bij met Klauwgezondheid Tankmelk

Krijg inzicht in:

  de infectiedruk van Mortellaro
  de relatie voeding en
    klauwgezondheid 

Meer weten?

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.