Marktonderzoek klauwen

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Een verminderde klauwgezondheid is één van de belangrijkste redenen van afvoer van rundvee en een belangrijke economische schadepost voor een bedrijf. Het verbeteren van de klauwgezondheid is dan ook een belangrijke stap in het verbeteren van het welzijn en de duurzaamheid van melkvee. Om veehouders te stimuleren hun klauwgezondheid te verbeteren, is het van belang hen inzicht te geven in de klauwgezondheidssituatie op hun bedrijf.

Om in beeld te krijgen waar veehouders behoefte aan hebben op het gebied van klauwen en op welke manier GD hen daarin mogelijk kan ondersteunen heeft GD in januari 2018 een marktonderzoek uitgevoerd, met behulp van een student van de HAS Den Bosch. Dit marktonderzoek werd uitgevoerd aan de hand van 15 diepte-interviews waarin melkveehouders uitvoerig werden bevraagd op het onderwerp klauwen. Daarnaast werden middels een online marktonderzoek circa 1000 melkveehouders aangeschreven. Uiteindelijk hebben 164 respondenten de vragen over het belang van een goede klauwgezondheid, en welke maatregelen ze treffen voor sterke klauwen volledig beantwoord. De belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek waren:

Voeding biedt kansen

Als er sprake is van klauwproblemen, kiest 85% van de respondenten ervoor om direct te bekappen. Veruit de meeste veehouders zien het belang van snel ingrijpen om erger te voorkomen. 42% van de melkveehouders laat zijn koeien minimaal eens in de twee weken door een desinfecterend voetbad lopen. Op het gebied van voeding laten veehouders kansen voor preventie van klauwproblemen nog onbenut. Hoewel ongeveer de helft van de veehouders met de voeradviseur overlegt bij klauwproblemen, zegt 1 op de 5 veehouders bij klauwproblemen het rantsoen aan te passen.

45% heeft interesse in tankmelkonderzoek

GD heeft een nieuw tankmelkonderzoek ontwikkeld waarbij biotine, zink en mangaan worden gemeten. Met dit onderzoek, Klauwgezondheid Tankmelk, weten melkveehouders zeker of de voorziening van deze vitamine en spoorelementen voldoende is voor de vorming van sterke gezonde klauwen en kunnen ze indien nodig bijsturen via het rantsoen. 

91% hecht groot belang aan klauwgezondheid

Het belang van een goede klauwgezondheid staat bij de ondervraagde melkveehouders als een paal boven water. 91% waardeerde het belang van klauwgezondheid met een 8 of hoger, op een schaal van 1 tot 10. Het meest vervelende gevolg van een slechte klauwgezondheid vinden de melkveehouders de pijn die koeien ondervinden: 91% geeft aan dit (zeer) onaangenaam voor hun dieren te vinden. 

52% schat kosten op meer dan 2.000 euro

Na het ongerief voor de koeien, worden het extra werk en de financiële consequenties genoemd als belangrijkste negatieve gevolgen van klauwproblemen. 83% van de veehouders besteedt tot 2 uur per week aan het behandelen van klauwproblemen (incl bekappen) en 1 op de 10 veehouders zelfs 2 tot 4 uur. Iets meer dan de helft van de van de melkveehouders schat de kosten van klauwproblemen op meer dan 2.000 euro op jaarbasis. 11% van de ondervraagde veehouders schat de kosten zelfs hoger dan 4.000 euro.

Mortellaro meest vervelende aandoening

Het merendeel van de veehouders (89%) is zich bewust van het verschil tussen een infectieuze en een niet –infectieuze klauwaandoening en weet hierna te handelen. Mortellaro wordt als infectieuze klauwaandoening door 80% van de veehouders het meest vervelend gevonden. “Mortellaro is pijnlijk voor de koe, geeft veel extra werk, de melkproductie daalt en de kans op herhaling is groot” aldus de melkveehouders. Op een tweede plaats wordt tussenklauwontsteking genoemd waarbij het niet genezen van de aandoening, de kans op het veroorzaken van een tyloom en de wachttijd als meest vervelende effect wordt genoemd.

Registratie van klauwaandoeningen beperkt

Klauwaandoeningen uiten zich vaak in de vorm van kreupelheid. Andere klauwaandoeningen komen echter pas bij het bekappen aan het licht. Een goede registratie van aandoeningen is belangrijk om veranderingen vroeg te signaleren. Bijna de helft van de bevraagde veehouders registreert de klauwaandoeningen op het bedrijf. Iets meer dan een kwart ( 27%) van de melkveehouders doet dit via een digitaal managementsysteem (Digiklauw/ eigen managementprogramma). 22% van de melkveehouders houdt dit op papier bij.  48% van de melkveehouders registreert de voorkomende klauwaandoeningen op het bedrijf niet.

KGA logo

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.