Kleine herkauwers

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

In onderstaande tabellen staan de gevoeligheidspatronen van de meest gekweekte bacteriën in 2020 en voorgaande jaren. De per bacterie weergegeven antibiotica zijn zoveel mogelijk gebaseerd op het Formularium Schapen en het Formularium Geiten van de KNMvD; deels betreft het de geteste antibiotica, deels antibiotica waarvan bekend is dat deze kruisresistentie vertonen met het geteste antibioticum.

 

Schaap

Tabel 1: Percentage antibioticumresistente bacteriën gekweekt uit sectiemateriaal en niet-sectiemateriaal van schapen, 2016 tot en met 2020. In 2016 betreft het uitsluitend isolaten uit sectiemateriaal. Het percentage intermediair-gevoelige isolaten is toegevoegd tussen haakjes, indien ≥5%. Het aantal isolaten dat is vermeld, betreft het totaal aantal aangeboden isolaten van een bacterie, maar niet altijd zijn alle aangeboden isolaten getest op gevoeligheid voor alle bij de betreffende bacterie genoemde antibiotica. (bron: GD-LIMS)
Bacterie 2020 2019 2018 2017 2016
Escherichia coli Aantal isolaten 39 26 30 28 22
Chloortetracycline/Oxytetracycline 32 23 33 30 32
Dihydrostreptomycine 21 8 30 29 27 (5)
Fluméquine 0 0 0 4 5
Procainebenzylpenicilline/Ampicilline 15 4 30 21 27
Salmonella species Aantal isolaten 2 0 0 4 1
Ampicilline/Amoxicilline 0 - - 0 0
Colistine 0 - - 0 (75) 0
Enrofloxacine 0 - - 0 0
Fluméquine 0 - - 0 0
Gentamicine 0 - - 0 0
Kanamycine/Neomycine 0 - - 0 0
Spectinomycine 0 (100) - - 0 0 (100)
Trimethoprim-sulfonamiden 0 - - 0 0
Listeria species Aantal isolaten 7 5 6 5 6
Amoxicilline + clavulaanzuur 0 0 17 0 0
Ceftiofur/Cefquinome 100 100 100 100 100
Penicilline/Ampicilline/Amoxicilline 0 (86) 0 0 0 0
Streptomycine - - - - -
Tetracycline/Doxycycline 0 0 0 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0 0 0
Mannheimia haemolytica Aantal isolaten 30 30 34 26 32
Benzylpenicilline/Ampicilline 0 0 3 0 0
Dihydrostreptomycine 0 0 3 0 0
Florfenicol 0 0 0 0 0
Neomycine 0 0 0 0 0
Oxytetracycline 3 0 3 4 3
Tilmicosine 0 0 0 0 3
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0 0 0
Pasteurella multocida Aantal isolaten 5 6 5 4 7
Benzylpenicilline/Ampicilline 0 0 0 0 29
Dihydrostreptomycine 0 0 0 0 29
Florfenicol 0 0 0 0 0
Neomycine 0 0 0 0 0
Oxytetracycline 0 0 0 0 0
Tilmicosine 0 0 (17) 0 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 0 17 0 0 29
Bibersteinia trehalosi Aantal isolaten 8 15 3 14 12
Benzylpenicilline/Ampicilline 0 0 0 0 0
Dihydrostreptomycine 0 0 0 0 0 (17)
Florfenicol 0 0 0 0 0
Neomycine 0 0 0 0 0
Oxytetracycline 0 0 0 0 25 (8)
Tilmicosine 0 0 0 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0 0 0

Geit

Tabel 2: Percentage antibioticumresistente bacteriën gekweekt uit sectiemateriaal en niet-sectiemateriaal van geiten, 2016 tot en met 2020. In 2016 betreft het uitsluitend isolaten uit sectiemateriaal. Het percentage intermediair-gevoelige isolaten is toegevoegd tussen haakjes, indien ≥5%. Het aantal isolaten dat is vermeld, betreft het totaal aantal aangeboden isolaten van een bacterie, maar niet altijd zijn alle aangeboden isolaten getest op gevoeligheid voor alle bij de betreffende bacterie genoemde antibiotica. (bron: GD-LIMS)
Bacterie 2020 2019 2018 2017 2016
Escherichia coli Aantal isolaten 51 25 25 41 17
Amoxicilline/Ampicilline 55 60 72 39 82
Fluméquine 0 (6) 0 0 3 12
Neomycine 6 16 12 12 33
Spectinomycine 14 (20) 13 (21) 20 (12) 21 (18) 20 (12)
Trimethoprim-sulfonamiden 39 20 40 37 60
Listeria species Aantal isolaten 7 8 9 16 3
Florfenicol 0 13 0 0 0
Procainebenzylpenicilline 0 (71) 0 (50) 0 (56) 0 (25) 0
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0 6 0
Mannheimia haemolytica Aantal isolaten 59 63 68 69 45
Amoxicilline/Ampicilline 2 0 3 0 5
Florfenicol 0 0 2 0 2
Oxytetracycline 2 0 5 3 5
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0 0 2
Pasteurella multocida Aantal isolaten 13 7 12 16 12
Florfenicol 0 0 0 (8) 0 0
Oxytetracycline 0 0 17 6 0
Procainebenzylpenicilline/Amoxicilline/Ampicilline 0 0 8 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 17 0 0
Bibersteinia trehalosi Aantal isolaten 13 9 14 18 11
Amoxicilline/Ampicilline 8 33 14 22 27
Florfenicol 0 11 7 0 (6) 0
Oxytetracycline 69 56 (33) 43 (7) 39 (28) 36
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0 6 9
Salmonella species Aantal isolaten 1 4 7 17 6
Amoxicilline/Ampicilline 100 100 100 94 100
Fluméquine 100 0 (25) 0 0 0
Neomycine 100 100 0 (50) 6 33
Spectinomycine 0 (100) 50 (50) 43 (57) 29 (65) 17
Trimethoprim-sulfonamiden 0 75 86 65 67

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.