Kleine herkauwers

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

In onderstaande tabellen staan de gevoeligheidspatronen van de meest gekweekte bacteriën in 2019. De resultaten weergegeven voor 2008 t/m 2016 zijn uitsluitend van isolaten afkomstig uit sectiemateriaal en voor 2017 t/m 2019 van isolaten uit zowel sectiemateriaal als niet-sectiemateriaal. De per kiem weergegeven antibiotica zijn zoveel mogelijk gebaseerd op het Formularium Schapen en het Formularium Geiten van de KNMvD; deels betreft het de geteste antibiotica, deels antibiotica waarvan bekend is dat deze kruisresistentie vertonen met het geteste antibioticum. Percentage intermediair-gevoelige isolaten is toegevoegd tussen haakjes vanaf 5 procent. Het is belangrijk te beseffen dat de onderzochte isolaten afkomstig zijn van dieren die gestorven/geëuthanaseerd zijn (isolaten uit sectiemateriaal) of klinisch ziek waren (isolaten uit niet-sectiemateriaal) en dat daardoor de weergegeven resistentiepercentages niet noodzakelijk representatief zijn voor de gehele Nederlandse schapen- en geitenhouderij.

Schaap

Tabel: percentage antibioticumresistente bacteriën gekweekt uit sectiemateriaal en niet-sectiemateriaal van schapen, 2008 t/m 2019. Voor 2008 t/m 2016 betreft het uitsluitend isolaten uit sectiemateriaal van schapen. Voor 2016 t/m 2019 is tussen haakjes het % intermediair-gevoelige isolaten toegevoegd, mits ≥5%. (bron: GD-LIMS)

Bacterie   2019 2018 20017
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Escherichia coli Aantal isolaten
26 30 28 22 22 8 17 15 13 10 17 26
  Chloortetracycline/Oxytetracycline
23 33 30 32 27 25            
  Dihydrostreptomycine
8 30 29 27 (5) 14 13            
  Fluméquine
0 0 4 5 9 0 [n=7] 22[n=9] 0b 15 10 6 4
  Procainebenzylpenicilline/Ampicilline
4 30 21 27 14 25 24 20 62 20 35 38
                           
Salmonella species Aantal isolaten 0 0 4 1 1 2 4          
  Ampicilline/Amoxicilline
- - 0 0 0 0 0          
  Colistine
- - 0 (75) 0 0 0 0          
  Enrofloxacine
- - 0 0 0 0 0          
  Fluméquine
- - 0 0 0 0 0 [n=2]          
  Gentamicine
- - 0 0 0 0 0          
  Kanamycine/Neomycine
- - 0 0 0 0 0          
  Spectinomycine
- - 0 0 (100) 0 0 0          
  Trimethoprim-sulfonamiden
- - 0 0 0 0 0          
                           
Listeria species Aantal isolaten 5 6 5 6 4 2 1 3 4 2 3 8
  Amoxicilline + clavulaanzuur
0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ceftiofur/Cefquinome
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 29
  Penicilline/Ampicilline/Amoxicilline
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Streptomycine
- - - - - - - 0 0 0 0 0
  Tetracycline/Doxycycline
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Trimethoprim-sulfonamiden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
Mannheimia haemolytica Aantal isolaten 30 34 26 32 11 19 24 17 26 24 17 46
  Benzylpenicilline/Ampicilline
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dihydrostreptomycine
0 3 0 0 0 0 5 [n=19] 0 0 0 0 4
  Florfenicol
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0
  Neomycine
0 0 0 0 0 0 - - - - - -
  Oxytetracycline
0 3 4 3 0 16 8 0 0 4 0 0
  Tilmicosine
0 0 0 3 0 5 0 [n=14] 0 0 0 0 0
  Trimethoprim-sulfonamiden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
Pasteurella multocida Aantal isolaten 6 5 4 7 6 2 5 5 4 8 2 7

Benzylpenicilline/Ampicilline
0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dihydrostreptomycine
0 0 0 29 0 0 0 [n=4] 0 0 0 0 14
  Florfenicol
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Neomycine
0 0 0 0 0 0 - - - - - -
  Oxytetracycline
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tilmicosine
0 (17) 0 0 0 0 0 0 [n=3] 0 0 0 0 0
  Trimethoprim-sulfonamiden
17 0 0 29 0 0 0 20 0 0 0 0
                           
Bibersteinia trehalosi Aantal isolaten 15 3 14 12 8 5 4          
  Benzylpenicilline/Ampicilline
0 0 0 0 0 0 0          
  Dihydrostreptomycine
0 0 0 0 (17) 0 20 0          
  Florfenicol
0 0 0 0 0 0 0          
  Neomycine
0 0 0 0 0 0 -          
  Oxytetracycline
0 0 0 25 (8) 13 0 0          
  Tilmicosine
0 0 0 0 13 0 0          
  Trimethoprim-sulfonamiden
0 0 0 0 0 0 0          

Geit

Tabel: percentage antibioticumresistente bacteriën gekweekt uit sectiemateriaal en niet-sectiemateriaal van geiten, 2008 t/m 2019. Voor 2008 t/m 2016 betreft het uitsluitend isolaten uit sectiemateriaal van geiten. Voor 2016 t/m 2019 is tussen haakjes het % intermediair-gevoelige isolaten toegevoegd, mits ≥5% (bron: GD-LIMS).

Bacterie   2019 2018 20017
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Escherichia coli Aantal isolaten
25 25 41 17 11 1 5 5 4 5 5 7
  Amoxicilline/Ampicilline
60 72 39 82 55 100 40 0 86 40 100 29
  Fluméquine
0 0 3 12 0 100 50b [n=2] 0b 14 0 0 14
  Neomycine
16 12 12 33 0 0 20 0 0 0 0 14
  Spectinomycine
13 (21) 20 (12) 21 (18) 20 (12) 22 100 20 0 0 0 0 0
  Trimethoprim-sulfonamiden
20 40 37 60 44 100 40 20 57 20 40 14
                           
Listeria species Aantal isolaten 8 9 16 3 2 1 7 5 0 6 1 2
  Florfenicol
13 0 0 0 0 0 - - - - - -
  Procainebenzylpenicilline
0 (50) 0 (56) 0 (25) 0 0 0 0 0 - 0 0 0
  Trimethoprim-sulfonamiden
0 0 6 0 0 0 0 0 - 0 0 0
                           
Mannheimia haemolytica Aantal isolaten 63 68 69 45 18 16 32 16 14 14 14 31
  Amoxicilline/Ampicilline
0 3 0 5 6 0 3 12 7 7 7 3
  Florfenicol
0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  Oxytetracycline
0 5 3 5 6 5 3 12 7 7 7 6
  Trimethoprim-sulfonamiden
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
Pasteurella multocida Aantal isolaten 7 12 16 12 4 2 4 6 4 5 3 8
  Florfenicol
0 0 (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Oxytetracycline
0 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 50
  Procainebenzylpenicilline/Amoxicilline/Ampicilline
0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Trimethoprim-sulfonamiden
0 17 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0
                           
Bibersteinia trehalosi Aantal isolaten 9 14 18 11 6 4 12          

Amoxicilline/Ampicilline
33 14 22 27 17 50 33          
  Florfenicol
11 7 0 (6) 0 0 0 0          
  Oxytetracycline 56 (33) 43 (7) 39 (28) 36 50 75 50          
  Trimethoprim-sulfonamiden
0 0 6 9 17 0 0          
                           
Salmonella species Aantal isolaten 4 7 17b 6c 2d 0 3e          
  Amoxicilline/Ampicilline
100 100 94 100 100 - 67          
  Fluméquine
0 (25) 0 0 0 0 - -          
  Neomycine
100 0 (50) 6 33 100 - 0          
  Spectinomycine
50 (50) 43 (57) 29 (65) 17 0 - 33          
  Trimethoprim-sulfonamiden
75 86 65 67 100 - 0          

aSalmonella groep B (n=5), S. Typhimurium (n=1) en Salmonella species (n=1)
bSalmonella groep B (n=8), S. Typhimurium (n=8) en S. Enteritidis (n=1)
cS. Typhimurium (n=3) en Salmonella groep B (n=3)
dS. Typhimurium (n=2)
eS. Dublin (n=1), S. Typhimurium (n=1) en Salmonella groep B (n=1)

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.