Evalueer uw droogstandsbehandeling

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

“In het verleden behaalde resultaten geven garanties voor de toekomst!”

Een goede start van de lactatie met een optimale uiergezondheid begint al in de droogstand. Alhoewel de koeien in deze periode geen melk geven ontstaan toch meer dan de helft van de infecties in de droogstand. Mastitisbacteriën die in de droogstand worden opgepikt kunnen onopgemerkt blijven tot na het kalven en leiden juist dan, op het moment dat de koeien minder weerbaar zijn, tot klinische gevallen. Het is dan ook belangrijk om nieuwe infecties zoveel mogelijk te voorkomen, zowel tijdens de droogstand als na het kalven.Desalniettemin heeft elk melkveebedrijf  af en toe mastitis, zelfs bij het beste management en de beste preventieve maatregelen. Omdat mastitisgevallen zelden spontaan genezen is behandeling noodzakelijk.

Daarbij is het belangrijk de droogstandsbehandeling en de droogzetmethode te evalueren op twee belangrijke punten; het aantal nieuwe infecties in de droogstandsperiode en de genezing van bestaande infecties de droogstand.

1. Kunnen nieuwe infecties in de droogstand worden voorkomen?

Het percentage dieren dat is drooggezet  met een laag koecelgetal (< 250.000 voor een koe en < 150.000 voor een vaars) en op de eerste MPR uitslag na het afkalven een verhoogd (>250.000 cellen/ml) koecelgetal heeft (kort gezegd het percentage koeien “laag in en hoog uit”) behoort < 10% te zijn.

Denk bij het voorkomen van nieuwe infecties in de droogstand vooral aan het verhogen van de weerbaarheid van de koe en het verlagen van de infectiedruk vanuit de omgeving;

 • Zorg voor de juiste lichaamsconditie van de koe tijdens de droogstand en voorkom toe- afname van de BCS tijdens deze periode ( BCS tussen 3,0 - 3,5 tijdens de droogstand en een maximaal verlies van 0,5-1,0 punt na afkalven);
 • Controleer dagelijks of deze groep koeien voldoende voedsel opneemt door te letten op selectiegedrag bij het eten, goede pensvulling en de mestconsistentie;
 • Om de infectiedruk laag te houden is een schone en droge omgeving bij de droogstaande koeien cruciaal. Denk daarbij aan het dagelijks schoonmaken van de ligboxen en het gebruik van boxpoeders zodat de uiers schoon blijven en aan het schoonhouden van de roosters.
 • Besteed ook voldoende aandacht aan de hygiëne van de afkalfstal. Koeien staan er maar kort maar wel tijdens een kwetsbare periode waarin heel gemakkelijk nieuwe uierinfecties kunnen ontstaan. Vergeet niet bij het gebruik van een aparte melkmachine in de afkalfstal om deze ook tijdig te reinigen en tepelvoeringen te vervangen.

2. Genezen bestaande infecties voldoende in de droogstand?

Het percentage van de dieren die met een verhoogd koecelgetal (> 250.000 voor een koe en > 150.000 voor een vaars) zijn drooggezeten op de eerste MPR na het afkalven een gezond (< 250.000 cl./ml) koecelgetal heeft (kort gezegd het percentage dieren “hoog in en laag uit”) hoort > 70% te zijn.

Wellicht is het nog beter om zelfs twee MPR-uitslagen na kalven te beoordelen of de koe werkelijk helemaal genezen is. Om inzicht te krijgen in het effect van de ingezette behandeling is het van belang deze goed te registreren. Controleer na de behandeling of het celgetal de tweede MPR-uitslag na de behandeling weer laag is. Is dit blijvend het geval, dan is het dier genezen. Is dit niet het geval, raadpleeg dan uw dierenarts.

Download controlelijst behandeling mastitis en droogzetten

Meer informatie over uiergezondheid

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.