Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...

Diersoorten

Dierziekten

 • Brucellose

  Schaap en geit
  ​Brucellose is een door een van de Brucella-spp. veroorzaakte aandoening bij mens en dier. Bij verschillende diersoorten komen verschillende brucella’s voor: Brucella melitensis bij schapen en geiten, Brucella ovis bij schapen, Brucella abortus bij rund maar ook bij schapen en geiten, Brucella suis bij het varken en Brucella canis bij de hond. Lees verder
 • CAE

  Schaap en geit
  Caprine arthritis encefalitis (CAE) is een persisterende virusinfectie bij geiten. Het CAE-virus is zeer nauw verwant aan het zwoegerziektevirus bij het schaap. Na een infectie blijft het virus lange tijd latent in het dier aanwezig. Het duurt in de regel maanden tot soms jaren voordat een geïnfecteerde geit antistoffen tegen het CAE-virus aanmaakt. Ziekteverschijnselen worden nog weer later gezien. Lees verder
 • Campylobacteriose

  Schaap en geit
  ​Verschillende Campylobacter-soorten kunnen een infectie bij mens en dier veroorzaken. Vooral Campylobacter jejuni en Campylobacter fetus kunnen bij kleine herkauwers abortus veroorzaken. Lees verder
 • Chlamydiose

  Schaap en geit
  Chlamydia abortus is een bacterie die grote abortusproblemen kan veroorzaken vooral bij schapen en geiten en sporadisch ook bij runderen en herten. Vanwege de volksgezondheid is deze zoönose ook een punt van zorg op bedrijven met kleine herkauwers met een groot aantal mens-dier-contacten (zoals bijvoorbeeld kinderboerderijen). De naam van de veroorzakende bacterie is recent veranderd. Chlamydia abortus werd tot voor kort Chlamydophila abortus en Chlamydia psittaci genoemd. Lees verder
 • CL

  Schaap en geit
  Caseous lymfadenitis (CL) is een bacteriële aandoening die wordt veroorzaakt door Corynebacterium pseudotuberculosis. Deze bacterie kan lang overleven in de bodem. Met name kleine herkauwers (geiten en schapen), maar ook andere diersoorten zoals runderen en paarden kunnen de ziekte krijgen. De aandoening is ook bekend onder de namen pseudotuberculose, kaasachtige lymfklierontsteking en ‘bultenziekte’. Lees verder
 • Clostridium-infecties

  Schaap en geit
  ​Clostridium-infecties behoren al jaren tot de belangrijkste oorzaken van plotselinge sterfte van schapen en geiten in ons land. Clostridium bacteriën komen wijdverspreid in de omgeving voor, maar met name in grond. Vaak kan een infectie met clostridium bacteriën pas aanslaan wanneer er sprake is van gunstige omstandigheden (predisponerende factoren), hierbij moet onder andere worden gedacht aan voerveranderingen, verwondingen of parasitaire infecties. Lees verder
 • Cryptosporidiose

  Schaap en geit
  ​Cryptosporidiose is een met diarree gepaard gaande besmettelijke darmaandoening bij lammeren tot een leeftijd van ongeveer drie weken. Lees verder
 • Ecthyma

  Schaap en geit
  ​Ecthyma is een veel voorkomende, besmettelijke aandoening van huid en slijmvliezen van schapen en geiten. De veroorzaker is een virus dat behoort tot het genus Parapoxvirus. Lees verder
 • ​Een tekort aan kobalt of vitamine B12 veroorzaakt groeivertraging, groeistilstand of chronische vermagering en sterfte bij lammeren. Deze aandoening staat ook bekend onder de namen chronische hepatitis, ovine white liver disease en witte leverziekte. Laatstgenoemde aandoeningen en klassieke kobaltdeficiëntie zijn waarschijnlijk uitingsvormen van dezelfde aandoening waarvan kobalt-/vitamine B12-tekort de primaire oorzaak is. Lees verder
 • Kopergebrek geit

  Schaap en geit
  ​Koper is een belangrijk spoorelement dat in het lichaam verschillende functies vervult onder andere als onderdeel van tenminste tien enzymen die hele uiteenlopende biologische functies hebben. Zo is koper betrokken bij de bloedvorming, bij de opname van ijzer uit de darm via het enzym ceruloplasmine, bij de weerstand waar koper-zink-superoxide dismutase een belangrijke rol speelt, bij de botontwikkeling via osteoblasten en het enzym lysyloxidase dat de collageenvorming reguleert, bij de haargroei, bij de pigmentatie van gekleurde haren via het enzym tyrosinase, en bij de vorming van de myelineschede rondom de zenuwbanen. Lees verder