Veelgestelde vragen

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Veelgestelde vragen

 • Welke methode van mineralen verstrekken is het beste?

  De beste manier van mineralen verstrekken is voor ieder bedrijf anders. De keuze is afhankelijk van bijvoorbeeld de grondsoort, voedermiddelen en de bedrijfsvoering. De toediening van de juiste hoeveelheid mineralen kan op allerlei manieren, zoals via mengsels, bolussen, likblokken en meststoffen. Maar ook in krachtvoer zitten veel mineralen. Iedere variant heeft een verschillende samenstelling en varieert in prijs. Het belangrijkste is te kiezen voor een methode die past bij het bedrijf en een samenstelling die aansluit bij de rest van het rantsoen. Het ene middel bevat vooral zout, terwijl het andere middel alle spoorelementen en vitaminen bevat. Sommige veehouders kunnen met een simpeler mengsel af of met minder grammen per dag dan hun collega’s. 

  Ook de kosten lopen uiteen. Tussen mineralenmengsels kan wel 60 euro per 100 kilo verschil zitten. Bolussen kosten zo’n 10 tot 20 euro per koe. Het is belangrijk om te kijken welke bolus bij het bedrijf past en hoe lang die vitamines en mineralen afgeeft. De verkeerde hoeveelheid kan schadelijk zijn, reken daarom altijd het mineralenaanbod door en vergelijk het met de daadwerkelijke behoefte per groep. Het is goed om hierbij rekening te houden met het hele rantsoen en daarna samen met uw adviseur te kiezen voor de juiste manier van verstrekking. Vergeet niet dat jongvee en droge koeien specifieke behoeften hebben aan vitamines en mineralen. 
 • Wat is de Mineralencheck?

  De Mineralencheck meet via tankmelk wat een koppel melkgevende koeien heeft opgenomen aan jodium-, selenium- zink- en koper uit het rantsoen. Bovendien geeft de Mineralencheck inzicht in de fosforuitscheiding via tankmelk. De uitslag vertelt of er teveel of juist te weinig mineralen worden gevoerd.

  Melkveehouders kunnen kiezen tussen 2, 4 of 6 tankmelkmetingen per jaar. De uitslag is voorzien van een gericht advies en helpt bij te sturen waar nodig. Zo kunt u een optimum bereiken, zowel financieel als qua diergezondheid


 • Wat kan ik met de uitslag?

  De uitslag van de Mineralencheck zegt iets over de mineralenvoorziening in het rantsoen van uw melkvee de laatste 2 tot 7 dagen. Door regelmatig tankmelkonderzoek kunt u een goede indicatie krijgen van de jodium-, selenium- zink- en kopervoorziening van uw melkvee. Bovendien krijgt u inzicht in de fosforuitscheiding via tankmelk. Op basis hiervan kunt u in samenspraak met uw voeradviseur en dierenarts eventueel het rantsoen aanpassen. 


 • Welk pakket is voor mij de beste keuze?

  Er zijn 3 keuze opties: 2, 4 of 6 keer per jaar de tankmelk laten onderzoeken.
  Wordt er een stabiel rantsoen gevoerd of bent u gewoon nieuwsgierig naar de mineralenvoorziening, dan kunt u 2 keer per jaar onderzoeken. Zijn er regelmatig rantsoenwisselingen en/of doet u aan weidegang, dan is 4 keer per jaar voor u de beste keuze. U heeft dan u per seizoen een goede indruk van de mineralenvoorziening via voeding. Wilt u minimaal een uitslag per seizoen, direct kunnen bijsturen én op korte termijn meten of de bijsturing effect heeft, dan is het abonnement met 6 metingen per jaar geschikt voor u. Mogelijk kunnen de meetmomenten ook helpen bij uw keuze.

 • Tankmelk mineralen, wat meten we nu eigenlijk?

  Met de Mineralencheck meet GD via tankmelkonderzoek wat uw koeien daadwerkelijk opnemen aan mineralen uit het voer. U krijgt inzicht in de jodium-, selenium- zink- en kopervoorziening van het melkvee, én in de fosforuitscheiding via tankmelk.
  Via tankmelkonderzoek meet u de actuele opname (afgelopen week) van jodium, selenium, zink en koper uit het rantsoen. Hierdoor ziet u wat de voorziening van de volledige melkveekoppel is via voeding en kunt u tijdig bijsturen. Daarnaast kunt u door in de rantsoenberekening gebruik te maken van het werkelijke fosforgehalte in de tankmelk op uw bedrijf samen met uw adviseur(s) uw koeien beter op de norm voeren, zonder dat de diergezondheid en melkproductie door een mogelijk fosfortekort in gevaar komen. 

 • Welke andere mineralenonderzoeken zijn er?

  Voor bedrijven die gebruik maken van de Mineralencheck is het bloedonderzoek Pakket Spoorelementen Uitgebreid een ideale aanvulling om ook de actuele mineralenopname bij het jongvee en de droogstaande dieren in beeld te krijgen of om te controleren hoe het zit bij de koeien aan het einde van de lactatie. Ook kan het onderzoek op deze bedrijven ingezet worden om gerichter inzicht te krijgen bij een afwijkende uitslag van het tankmelkonderzoek en/of naar aanleiding van klachten.

  Ziet u klachten bij de dieren dan is het verstandig om niet alleen de actuele mineralenopname, maar ook de seleniumvoorraad (status) van het dier te laten bepalen. Vraag hiervoor náást het Pakket Spoorelementen, het GSH-Px-onderzoek (heparine) aan.

  Waarom beide bloedonderzoeken? Met de twee genoemde bloedonderzoeken meet je iets anders.  Met het ‘Pakket Spoorelementen’ meet u de korte termijn opname (afgelopen week). Hierdoor ziet u wat de actuele voorziening van individuele (niet-melkgevende) dieren is via het rantsoen en kunt u tijdig bijsturen. Met het bloedonderzoek op GSH-Px meet u de lange termijn opname (afgelopen 4-8 weken), de zogenaamde seleniumvoorraad. 
  Via beide bloedonderzoeken wordt dus iets anders gemeten. Houd hier rekening mee als beide bloedonderzoeken uitgevoerd worden.

   
 • Waarom onderzoek op jodium, selenium, zink, koper en fosfor?

  In principe zijn alle mineralen belangrijk maar het is niet zinvol om alle mineralen in melk te bepalen. 
  Van mineralen als jodium, selenium, zink en koper is bekend dat er een relatie bestaat tussen het aanbod van het mineraal en het gehalte van het mineraal in de melk. De genoemde mineralen behoren overigens onder Nederlandse omstandigheden tot de mineralen waarvan het aanbod regelmatig onvoldoende is. Onderzoek van deze mineralen geeft daarmee een eerste indruk van de totale mineralenvoorziening.

  GD onderzoekt de fosforuitscheiding via tankmelk omdat fosfor een essentieel mineraal is voor koeien om gezond te kunnen blijven produceren. Fosfor verlaat de koe voornamelijk via de mest en via de melk. Hoe meer fosfor via de melk de koe verlaat hoe groter de kans is, met de nieuwe normen, dat de koe onvoldoende via het voer op kan nemen. Door dit tijdig te signaleren kunt u bijsturen en gezondheidsproblemen voorkomen.


 • Wat zijn de symptomen van een jodiumovermaat?

  Bij een overmaat aan jodium kan er een veel uitvloeiing uit de neus en ogen zijn, kunnen dieren gaan speekselen en hoesten. Daarnaast kan er een verminderde groei en melkproductie optreden en kan een dier een schilferige huid hebben.  Lees meer over jodium

 • Wat zijn de symptomen van een Seleniumtekort?

  Bij een tekort aan selenium krijgt een dier een verminderde weerstand. De verschijnselen zijn erg divers en variëren per bedrijf. Geboorte van slappe en mogelijk ook dode kalveren, meer mastitis, spierstijfheid, spiertrillingen, snelle ademhaling, aan de nageboorte blijven staan, soms spierscheuringen, “white muscle disease” of sterfte na plotseling veel beweging (bijvoorbeeld jongvee dat de weide in gaat en fanatiek gaat bewegen).  Lees meer over selenium

 • Wat zijn de symptomen van een Seleniumovermaat?

  De verschijnselen van een seleniumovermaat kunnen vergelijkbaar zijn met die van een seleniumtekort. Dieren kunnen slomer worden, vermageren, ruige vacht, kaalheid, kreupel en stijf worden en klauwproblemen krijgen. Heel zelden wordt een acute vergiftiging gezien. Daarbij kunnen blindheid, speekselen, ademnood en een hartstilstand optreden. Lees meer over selenium

 • Wat zijn de symptomen van een kopertekort?

  Verschijnselen van een koper tekort kunnen zijn: doffe haarkleur (soms een “koperbril”), verminderde conditie, verminderde melkproductie, diarree en/of verminderde vruchtbaarheid. Verder bij jongvee te weinig ontwikkeling en verdikte kogels (“zogenaamde blokvoeten”). Lees meer over koper
 • Wat zijn de symptomen van een zinktekort?

  Verschijnselen van een zink tekort kunnen zijn: slechte eetlust en verminderde groei, verminderde weerstand en een verdikte huid (kop, poten). In het verleden kwam in Nederland ook een erfelijk zinkgebrek bij jonge kalveren voor (A 46: “Adema disease”). Lees meer over zink
 • Wat zijn de symptomen van een zinkovermaat?

  Verschijnselen bij een zinkovermaat tonen zich pas bij een zeer royale zinkverstrekking (> 500 mg Zn/ kg ds). Verschijnselen van een zinkovermaat kunnen zijn: diarree, veel plassen, verlies van eetlust, meer verwerpen en meer doodgeboorte. Lees meer over zink
 • Kobalt of Vitamine B12: wat is beter?

  Voor herkauwers en zeker voor melkleverende koeien is kobalt van essentieel belang. Een goede energievoorziening en dus goede melkproductie is sterk afhankelijk van kobalt. Kobalt wordt ingebouwd in vitamine B12 en zorgt dan voor een optimale energievoorziening (vooral de glucose-huishouding). Tot nu toe wordt de bepaling van de status van kobalt indirect gemeten via vitamine B12 in serum.

 • Wanneer krijg ik een uitslag?

  Op onderstaande momenten kunt u een uitslag verwachten. Dit kan iets afwijken, omdat wij afhankelijk zijn van de leveringen die via de RMO binnenkomen. Op de uitslag staat de week van monstername genoemd.

   Uitslagmomenten

   Basis    

  Standaard

  Uitgebreid

   Januari/februari

   x

   x

   x

   Maart

   

   

   x

   Mei

   

   x

   x

   Juli/augustus

   x

   x

   x

   September

   

   

   x

   November

   

   x

   x


 • Ik zou andere meetmomenten willen, kan dat?

  Als u deelnemer bent aan één van onze tankmelkabonnementen is het niet mogelijk om te schuiven met de meetmomenten. Wilt u op een ander moment een extra meting uitvoeren, dan bieden wij losse tankmelkonderzoeken aan.

 • Welke uitslagcategorieën zijn er?

  Voor jodium, selenium en zink zijn er vijf uitslagcategorieën: Tekort, Laag- normaal, Normaal, Hoog- normaal en Mogelijke overmaat. Voor koper zijn er drie uitslagcategorieën: Tekort, Mogelijk tekort en Geen aanwijzen voor een tekort.

  Tekort:

  Laag normaal:

  Normaal:

  Hoog normaal:

  Mogelijke overmaat:

  Jodium

  < 25

  25 – 100

  100 - 300

  300 - 500

  ≥  500

  Selenium

  < 10

  10 – 16

  16 – 35

  35 - 45

  ≥  45

  Zink

  <3400

  3400 - 4000

  4000 - 5200

  5200 - 6000

  ≥ 6000

  Koper

  Tekort:

  Mogelijk tekort:

  Geen aanwijzingen tekort:

  < 20

  20 – 35

  ≥  35


 • Bij een uitslag laag-normaal van selenium wordt een vervolgonderzoek op vijf oudmelkte koeien geadviseerd. Wat is daarvan de reden?

  De uitslag laag-normaal kan betekenen dat er mogelijk een deel van de melkgevende dieren onvoldoende selenium krijgt. Oudmelkte koeien krijgen vaak de minste mineralen, omdat zij meestal weinig of geen krachtvoer meer krijgen. Als u meer wilt weten naar aanleiding van de tankmelkuitslag, adviseren we u om bij vijf dieren binnen deze groep bloed te laten onderzoeken op de actuele mineralen opname. Lees meer over Pakket Spoorelementen Uitgebreid 

 • Bij een uitslag hoog-normaal van selenium wordt een vervolgonderzoek op vijf mid-lactatie koeien geadviseerd. Wat is daarvan de reden?

  Deze uitslag kan betekenen dat er mogelijk een deel van de melkgevende dieren teveel selenium krijgt. Wilt u naar aanleiding van de afwijkende tankmelkuitslag hier meer over weten, dan kunt u het beste bij vijf midden-lactatie dieren bloed laten onderzoeken. Dieren die in het midden van de lactatie zitten krijgen meestal de meeste mineralen, doordat ze ook het meeste krachtvoer krijgen. Lees meer over Pakket Spoorelementen Uitgebreid

 • Bij een uitslag ‘mogelijk tekort koper’ wordt een vervolgonderzoek op vijf oudmelkte en/of droogstaande koeien geadviseerd. Wat is daarvan de reden?

  De uitslag ‘mogelijk tekort koper’ kan betekenen dat er mogelijk een deel van de melkgevende dieren onvoldoende koper krijgt. Oudmelkte koeien krijgen vaak de minste mineralen, omdat zij meestal weinig of geen krachtvoer meer krijgen. Wilt u naar aanleiding van de afwijkende tankmelkuitslag meer weten, dan kunt u het beste bij vijf oudmelkte en/of droogstaande dieren bloed laten onderzoeken. Lees meer over Pakket Spoorelementen Uitgebreid
 • Bij een uitslag ‘tekort zink’ wordt een vervolgonderzoek bij vijf hoogdrachtige pinken geadviseerd. Wat is daarvan de reden?

  De uitslag “tekort zink” gaat over de situatie van de melkgevende dieren. De kans is dan groot dat de zinkvoorziening bij de droogstaande dieren en de hoogdrachtige pinken ook niet goed is. Via bloedonderzoek d.m.v. een steekproef (5 dieren) is daar eenvoudig duidelijkheid in te krijgen.

  Lees meer over Pakket Spoorelementen Uitgebreid

 • Bij een uitslag ‘laag normaal zink’ wordt een vervolgonderzoek bij vijf koeien aan het einde van de lactatie geadviseerd. Wat is daarvan de reden?

  De uitslag “laag normaal zink” betekent dat de gemiddelde zinkvoorziening van de melkgevende dieren niet optimaal is. Aan het einde van de lactatie krijgen de melkgevende koeien geen of minder krachtvoer. Let bij daarom bij de uitslag “laag normaal zink” (3400-4000 µg zink/L) juist ook op de dieren die minder of geen krachtvoer verstrekt krijgen (einde lactatie). Vervolgonderzoek bij deze dieren via bloedonderzoek Pakket Spoorelementen Uitgebreid via een steekproef (vijf dieren) kan u uitsluitsel geven of de voorziening bij deze dieren te laag of voldoende is. Een uitslag dicht bij de 3400 µg zink/L vraagt om meer actie dan een uitslag dicht tegen de 4000 µg zink/L. 

  Lees meer over Pakket Spoorelementen Uitgebreid

 • Wat zijn de kosten van de abonnementen?

  De kosten van de drie abonnementen leest u hier. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

 • Ik wil mij aanmelden voor het basisabonnement, maar als ik mij nu aanmeld krijg ik pas in januari/juli een uitslag. Ik wil juist nu weten hoe het ervoor staat. Wat kan ik doen?

  Er zijn twee mogelijkheden.

  • U meldt zich nu aan voor het standaard- of uitgebreide abonnement. In dit geval betaalt u één of twee kwartalen meer, maar heeft u wel snel een uitslag.
   U dient zelf het standaard- of uitgebreide abonnement in december/juni om te zetten in het basisabonnement. Aanmelden voor het abonnement kan via dit formulier, het abonnement kunt telefonisch of per e-mail omzetten via 0900-1770 (optie 1) of via info@gddiergezondheid.nl.
  • U meldt zich nu aan voor het basisabonnement en ontvangt in januari/juli pas de eerste uitslag van het abonnement. Om nu al te weten hoe het ervoor staat kunt u een eenmalig tankmelkmonster op mineralen nemen en insturen naar GD.
   In dit geval hoeft u zelf het abonnement niet om te zetten.
 • Kan ik ook een los monster insturen?

  Ja, dat is mogelijk. De losse metingen kunnen ook worden ingezet als u als deelnemer aan een abonnement tussentijds een extra meting wilt doen.

  GD biedt buizen aan met het conserveringsmiddel natriumazide, deze zijn exclusief voor tankmelkonderzoek op mineralen. Natriumazide zorgt ervoor dat de melk tussen monstername en transport goed geconserveerd blijft. Hierdoor worden er, vooral in de zomermaanden, minder monsters afgekeurd door schifting van de melk. Buizen met andere conserveringsmiddelen dan natriumazide (bijv. bronopol) zijn niet geschikt is voor tankmelkonderzoek op mineralen, omdat het conserveringsmiddel de jodiumuitslag beïnvloedt. Buizen die met andere conserveringsmiddelen dan natriumazide worden ingestuurd, worden daarom niet onderzocht. Tankmelkbuizen zonder conserveringsmiddel worden vooralsnog wel geaccepteerd. 

  Achterop het inzendformulier kan het pakket 10569 De Mineralencheck (tankmelk + cons.) P502 Conserveringsmiddel Natriumazide (jodium, selenium, zink, koper, fosfor) worden aangevinkt. Verzenden kan net als bij andere monsters, bij voorkeur via de dierenartsenpraktijk en ook per post.  U kunt de buizen met het conserveringsmiddel natriumazide per 5 stuks bestellen onder de naam ‘Buis voor Tankmelk Mineralen onderzoek 10 ml onder artikelcode VDBUI168 in de GD Webshop. Klik hier.

 • Het insturen van een los monster is duurder? Hoe komt dat?

  Voor de deelnemers aan het abonnement zijn vaste momenten voor monstername ingepland. Daardoor weet GD wanneer er gelijktijdig een groot aantal monsters binnenkomt en kunnen deze gelijktijdig efficiënt verwerkt  worden. Voor losse monsters moeten meer handelingen verricht worden en zijn er extra inschrijfwerkzaamheden nodig. Voor de vaste monsterstromen op vaste momenten kunnen de kosten lager blijven en worden de metingen dus goedkoper.

 • Kan ik wisselen van abonnement?

  U kunt altijd wisselen van abonnement. Als u bijvoorbeeld nog beter inzicht wilt krijgen in de mineralenstatus op uw bedrijf en van 2 naar 6 metingen per jaar wilt, kunt u bellen met 0900-1770 en aangeven dat u uw basisabonnement wilt omzetten naar een uitgebreider abonnement. De aanpassing moet dan wel voor de eerste van de maand waarin een meetmoment staat gepland, doorgegeven worden.

 • Tankmelkonderzoek wordt uitgevoerd bij melkgevende koeien. Is het ook een indicatie voor mijn jongvee en droge koeien?

  Wanneer de voorziening bij het melkvee onvoldoende is, bestaat er een kans dat dit ook het geval is bij het jongvee en/of de droge koeien. Wilt u zeker weten hoe het met de voorziening is, dan is bloedonderzoek de beste methode om dit te meten. Als u hier onderzoek naar wilt doen, onderzoek dan altijd een steekproef van 5 dieren per groep (jongvee en droge koeien). U kunt hiervoor het Pakket Spoorelementen Uitgebreid aanvragen en dit combineren met GSH-Px-onderzoek om de ingebouwde voorziening van de afgelopen periode te meten. 

  Afhankelijk van het management op een bedrijf kunt u meer weten over de mineralenstatus bij uw jongvee. Laat u de rantsoenen van jongvee en droge koeien ook doorrekenen? Wordt de mineralenvoorziening hierin meegenomen? En worden er mineralen verstrekt? Op welke manier worden deze verstrekt? Uw voeradviseur kan u hierbij ondersteunen.

 • Over welke periode van voeren zegt de uitslag iets?

  Voor de spoorelementen jodium, selenium, zink en koper geeft de uitslag aan wat de voorziening uit voer was van ongeveer een week voor de meting. Daarom staat de datum van de monstername op de uitslag.

  Voor fosfor geldt dat u door fosfor te meten in tankmelk de werkelijke hoeveelheid fosfor die uw koeien per dag via tankmelk uitscheiden in beeld krijgt. Zo weet u of uw koppel koeien meer of minder dan 1 gram fosfor per liter melk uitscheidt en kunt u samen met uw adviseur(s) het rantsoen preciezer afstemmen op de fosforbehoefte van uw koppel melkkoeien. 


 • Ontvang ik als dierenarts de uitslag van het mineralencheck abonnement van mijn deelnemende melkveehouders?

  De uitslagen en rapportages van alle deelnemende melkveehouders kunt u raadplegen op VeeOnline. De gevonden waarden vindt u onder ‘Labuitslagen’. Een uitgebreide rapportage met interpretatie kunt raadplegen bij programma’s ‘TMM’. Door te klikken op vergrootglas-icoontje bekijkt u de overzichtelijke rapportages Tankmelk Mineralen van deelnemende melkveehouders

  Klik hier om naar VeeOnline te gaan.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.