GD Serumbank

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Regelmatig bloed onderzoeken

Op veel pluimveebedrijven is het niet gebruikelijk buiten de verplicht gestelde bloedonderzoeken (NCD, AI en Mg) met enige regelmaat bloed te laten onderzoeken op bijvoorbeeld IB, REO, TRT en CAV. Pas als er zich gezondheids- of productieproblemen in een koppel voordoen, kiest u eventueel voor nader (serologisch) onderzoek. Veelal is dat eenmalig. Als daarbij een hoge titer voor een bepaalde ziekteverwekker wordt vastgesteld, geeft dit u onvoldoende informatie om een juiste diagnose te stellen. Deze hoge titers geven alleen aan dat er ooit een infectie is geweest, maar niet wanneer. En dus ook niet of er een relatie is met de klachten die u bij uw dieren hebt waargenomen. Beter zou het zijn geweest als de titer voor dezelfde ziektekiem in een eerder stadium, twee tot vier weken voor het zichtbaar worden van de problemen, ook bekend was. Met een gepaarde uitslag kunt u samen met uw dierenarts veel beter een relatie leggen tussen een infectie en een gezondheidsprobleem.

Alternatief

Uiteraard is het economisch gezien niet interessant om bij gezonde, goed producerende koppels preventief met enige regelmaat bloed te tappen en te laten analyseren. Een alternatieve, goedkopere oplossing is om wél met enige regelmaat bloed te tappen en het serum vervolgens in te laten vriezen. Mochten er dan gezondheids- of productieproblemen optreden, dan vraagt u bepalingen aan op het opgeslagen serum én in nieuw getapt bloed na het optreden van de problemen. U ontvangt dan alsnog een gepaarde uitslag. Als zich in de legperiode geen problemen voordoen, zijn uw kosten beperkt gebleven tot het bloedtappen en
de verwerkingskosten van het serum. GD biedt u de mogelijkheid bloed aan te leveren en als serum in te vriezen. Hoe vaak u monsters instuurt bepaalt u zelf. GD bewaart het serum standaard 3 weken en tegen betaling 3 maanden.

Inzenden

Er zijn vier mogelijkheden voor het inzenden van bloedmonsters naar de GD:

 • Gangbare werkwijze, zonder invriezen: op het inzendformulier geeft u de gewenste bepalingen aan (of u maakt gebruik van voorgedrukte formulieren). De kosten bestaan uit inschrijfkosten en de tarieven voor de betreffende bepalingen.
 • Inzending alleen voor invriezen/opslag: de pluimveehouder stuurt bloed in voor opslag in de vriezer en dus niet voor onderzoek. Op het inzendformulier kruist u aan: 'invriezen'. Verder vult u het inzendformulier volledig in, dus inclusief geboortedatum van het koppel en indien relevant: hoknummer en/of koppelnummer. U ontvangt van GD een blanco uitslag met vermelding van de inschrijfgegevens inclusief een inzendnummer. Het serum wordt dan 3 maanden bewaard, gerekend vanaf de dag van inschrijving. De kosten bestaan op dat moment uit: inschrijfkosten en kosten voor invriezen en bewaren.
 • Combinatie van onderzoek en invriezen/ opslag: op het inzendformulier kruist u de gewenste bepalingen aan en tevens 'invriezen'. Zorgt u er zeker in dit geval voor dat er voldoende bloed in de bloedbuisjes zit! De gevraagde onderzoeken worden uitgevoerd en het serum wordt tevens ingevroren en 3 maanden bewaard.
 • Aanvraag gepaarde uitslag: op nieuw ingezonden bloed en eerder ingezonden bloed (opslag) worden de bepalingen uitgevoerd conform de door u aangekruiste keuzes. Hiervoor vult u twee inzendformulieren in: één behorend bij de nieuwe bloedmonsters en één met het inzendnummer van de vorige inzending. Op beide formulieren de gewenste onderzoeken aangeven. De gewenste onderzoeken in beide series monsters kunnen dezelfde zijn, maar dat hoeft niet. U ontvangt vervolgens twee afzonderlijke uitslagen. De volgende kosten worden in rekening gebracht: voor de nieuwe monsters: inschrijfkosten en het tarief van de uitgevoerde labtesten. Voor de monsters uit de opslag: opzoekkosten en het tarief van de uitgevoerde labtesten. 

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.