Vogelgriep vastgesteld op legpluimveebedrijf in Dalfsen

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Vogelgriep vastgesteld op legpluimveebedrijf in Dalfsen

2-8-2022: 

In Dalfsen (provincie Overijssel) is op een legpluimveebedrijf in een biologische stal met circa 13.000 kippen vogelgriep vastgesteld. Op deze locatie liggen nog vier stallen met circa 95.000 scharrelkippen. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden alle kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1 kilometerzone rondom het besmette bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf was in verband met twee eerdere besmettingen in Dalfsen reeds bemonsterd en wordt al door GD intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen.

In de 3 kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen vier andere pluimveebedrijven. Eén daarvan is het besmette eendenbedrijf dat na de vaststelling van vogelgriep op 27 juli geruimd is. De andere drie pluimveebedrijven waren in verband met de eerdere twee besmettingen in Dalfsen al gescreend en worden al intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen.

In de 10 kilometerzone liggen nog 24 andere pluimveebedrijven, waarvan er twee geruimd zijn vanwege de besmetting op 31 juli. Voor de 22 overige bedrijven gold al een vervoersverbod, vanwege de eerdere twee besmettingen in Dalfsen. 

Ophokplicht

Het bedrijf ligt in een regio waar de ophokplicht op 28 juni is opgeheven. Het besmette bedrijf ligt al in de beperkingszone (10 kilometer) van de twee eerdere besmettingen waarvoor een ophokplicht was ingesteld op 27 juli en op 31 juli 2022De beperkingszone rondom de besmette locatie overlapt grotendeels met de beperkingszones die al zijn ingesteld. Voor de nieuwe beperkingszone van 10 kilometer geldt op basis van de gebiedsregeling opnieuw een ophok- en afschermplicht.  

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid


Tips en meer informatie

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.