Nieuws

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Diersoorten

 • Vlekziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Erysipelothrix rhusiopathiae. Er wordt vanuit gegaan dat deze bacterie algemeen in de omgeving voorkomt, waar zich ook andere bacteriesoorten bevinden. Vlekziekte gaat gepaard met huidafwijkingen en verhoogde uitval door buikvliesontsteking en bloedvergiftiging. De ziekte wordt jaarlijks bij ongeveer vijf tot tien pluimveebedrijven aangetoond, met name bij leghennenbedrijven met uitloop. Om vlekziekte te kunnen detecteren in een omgeving met andere bacteriesoorten ontwikkelde GD een realtime PCR-test. Lees verder

 • Infectieuze Coryza (acute snot) wordt veroorzaakt door de zeer besmettelijke bacterie Avibacterium paragallinarum (AvP). Deze wordt sinds 2009 steeds meer waargenomen in de Nederlandse pluimveehouderij. Vaccinatie is belangrijk voor het beperken van uitbraken en het verkleinen van de economische schade. De effectiviteit van een vaccin hangt af van het serotype van de AvP-bacterie. Sinds 2016 circuleert een nieuw dominant serotype in Nederland. Bieden de beschikbare vaccins wel bescherming tegen dit nieuwe type? Lees verder

 • GD Academy helpt u graag het beste uit uzelf te halen. Lees verder

 • Sinds enkele jaren zien we op koppelniveau problemen die gekenmerkt worden door ernstige wonden aan de tenen van vooral witte leghennen. Dit wordt ook wel ‘tenenpikkerij’ genoemd. Waarom dit bij sommige koppels een probleem vormt, is nog niet duidelijk. Om hier meer inzicht in te krijgen heeft GD, in opdracht van de pluimveesector, een pilot opgezet. Lees verder

 • In opdracht van het ministerie van LNV heeft de Universiteit Utrecht met hulp van NVWA, Sovon, WBVR en Royal GD, onderzoek gedaan naar insleeproutes van HPAI-virus in 2020-2021. Voor tien bedrijven zijn uitkomsten van bron- en contactonderzoek, insleepmoment-schattingen en virusovereenkomsten bekeken en zijn de bioveiligheid en aantallen en soorten wilde vogels ter plekke beoordeeld. Lees verder

 • Zoals vermeld valt GD net binnen de 10 kilometerzone rond Heeten waar AI is vastgesteld. In dit gebied geldt een vervoersverbod met betrekking tot pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gehouden gevogelte. Wat betekent dit voor het aanleveren van laboratoriummonsters en pathologisch onderzoek? Lees verder

 • Zoals aangegeven in ons bericht van 26 augustus, valt GD net binnen de 10 kilometerzone rond Heeten waar AI is vastgesteld. In dit gebied geldt een vervoersverbod met betrekking tot pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gehouden gevogelte. Wat betekent dit voor het aanleveren van laboratoriummonsters en pathologisch onderzoek? Lees verder

 • Recent zijn er drie gevallen van ziekte door ILT bij vleeskuikens gemeld bij GD. Deze drie gevallen komen uit hetzelfde postcodegebied. Lees verder

 • Deze week heeft Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een vervoersverbod afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Heeten waar AI is vastgesteld. Dit vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gehouden gevogelte. GD valt net binnen deze 10 kilometerzone. Wat betekent dit voor het aanleveren van laboratoriummonsters en pathologisch onderzoek? Lees verder

 • In Heeten (provincie Overijsel) is bij sierwatervogels van een vogelhouder vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden alle circa 665 sierwatervogels van de besmette locatie geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees verder

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.