Ophaaldienst voor monstermateriaal

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

De ophaaldienst voor monstermateriaal is een dienst voor nachtdistributie van diagnostische monsters van deelnemers naar GD (Deventer). Deze nachtdistributie voert Nox NightTimeExpress uit in opdracht van GD. Nox biedt GD klanten gratis de volgende extra services:

 • klachtenafhandeling rondom het afhalen
 • vragen over status monsterverzending
 • aanvraag adresstickers

Dierenartsenpraktijken en andere frequente inzenders van monstermateriaal kunnen gratis gebruik maken van de ophaaldienst voor monstermateriaal. 

Aanmelden

Aanmelden monsters

Monstermateriaal kunt u op maandag t/m vrijdag aanmelden. Dit kan op twee manieren:

 • Telefonisch: van 7.00 tot 18.00 uur met uw dapnummer via telefoonnummer 0900-2020012. 
 • Digitaal: van 7.00 tot 19.00 uur met uw inloggegevens via de Innight App.

Nox NightTimeExpress haalt het monstermateriaal dezelfde avond/nacht, tussen 21.00 en 3.30 uur, op en levert het de volgende ochtend voor 7.00 uur aan bij GD.

Let op: tijdens de feestdagen is de uitvoering van de ophaaldienst aangepast.
 Lees meer

Spoedstroom

Voor alle labbepalingen gelden standaard doorlooptijden. Een aantal geselecteerde onderzoeken kunt u insturen als spoedbepaling. Om een tijdige verwerking en uitslag te garanderen dient u spoedzendingen te voorzien van een geel spoedetiket. Het spoedetiket stellen wij gratis ter beschikking via onze webshop. Klik hier voor meer informatie over het spoedetiket en een overzicht van de spoedbepalingen.

Contact

Heeft u vragen of klachten neem dan rechtstreeks contact op met Nox NightTimeExpress:

Voor kastaanvragen en wijzigingen rondom afhaal- en afleverlocaties kunt u een email sturen naar nox-tnt@gddiergezondheid.nl.

Voor de verpakkingsvoorwaarden voor monstermateriaal klik hier voor de instructie (PDF)

Pakbon

Een pakbon is bedoeld om naar GD toe aan te geven wat er in een pakket met monstermateriaal zit en wordt toegevoegd aan elk afzonderlijk pakket. U kunt de pakbon downloaden en printen of kopiëren van de pakbon die u ontvangt bij bevestiging.

Ophaallocatie

Om te waarborgen dat diagnostisch monstermateriaal bestemd voor GD alleen door Nox NightTimeExpress kan worden opgehaald, dient het monstermateriaal geplaatst te worden op een afsluitbare locatie. GD stelt hiervoor muurkasten beschikbaar in diverse formaten. Deze muurkasten zullen kosteloos ter beschikking worden gesteld aan deelnemers van de GD Ophaaldienst voor monstermateriaal. Wel dient er een borg betaald te worden van 100 euro voor de muurkast, het slot en de sleutel. Heeft u al een afsluitbare locatie dan kan deze worden opgegeven als ophaallocatie.

Plaatsing muurkast

De muurkasten zullen op een zodanige plaats worden opgehangen dat Nox NightTimeExpress de monsters ’s nachts op een goede en geluidsarme manier kan ophalen. Op de locatieschets kunt u de gewenste locatie van de muurkast aangeven.

Inpandige ophaallocatie

Bij een inpandige locatie zal de deelnemer Nox NightTimeExpress in het bezit stellen van een sleutel of alarmcode om hen toegang te verlenen tot deze locatie. De sleutel wordt slechts in bruikleen gegeven aan Nox en blijft eigendom van de deelnemer. Om misbruik te voorkomen zal Nox de sleutel zodanig labelen dat naam en adres voor derden niet te herkennen zijn. Muurkasten zijn niet voorzien van isolatiemateriaal. Deelnemers dienen zelf maatregelen te treffen om de gevolgen van ongewenste temperatuurinvloeden op de monsters te voorkomen.

Barcodestickers

Diagnostisch monstermateriaal bestemd voor de GD Ophaaldienst dient te worden voorzien van een gele barcodesticker. Deelnemers ontvangen deze stickers van Nox. Barcodestickers (na)bestellen kan via dit formulier

Aansprakelijkheid

De deelnemer is verantwoordelijk voor het correct verpakken van de monsters. Verpakkingsmaterialen zijn bij GD te bestellen via de GD Webshop of via GD afdeling Verkoop 0900-1770.

Indien Nox NightTimeExpress schade lijdt als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen tekortkoming, kan Nox de deelnemer hiervoor direct aansprakelijk stellen. Voor wat betreft de aansprakelijkheid van GD, zie de Algemene Verkoopvoorwaarden

Aanmelden monstermateriaal

0900-2020012
maandag t/m vrijdag
van 7.00 tot 18.00 uur

Feestdagenregeling 2020

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.