Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

In Nederland krijgen jaarlijks op zo’n 35 bedrijven runderen de ziekte botulisme. Vanwege de ernstige diergezondheids- en dierenwelzijnsschade op bedrijven is het wenselijk om dieren die risico lopen te beschermen. In de EU is echter geen botulismevaccin voorhanden waarmee runderen kunnen worden gevaccineerd.

Royal GD is eind 2023, in opdracht van het ministerie van LNV,  gestart met een onderzoek naar de prevalentie en risicofactoren van botulisme-infecties in Nederland. Binnen dit onderzoek kan, onder bepaalde voorwaarden, wel gevaccineerd worden tegen botulisme. En het vaccin daarvoor is nu beschikbaar. De resultaten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt om de noodzaak voor toelating van een vaccin tegen botulisme te onderbouwen. Binnen dit project werkt GD samen met de apotheek van de faculteit Diergeneeskunde en Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). 


Welke bedrijven worden onderzocht?

Het onderzoek is gericht op bedrijven die willen vaccineren als interventie bij een uitbraak en op bedrijven die willen vaccineren ter preventie van een uitbraak.


Wat gaat GD onderzoeken?

We brengen de risicofactoren van botulisme op (getroffen) rundveebedrijven in kaart om deze te kunnen onderbouwen.

 • We stellen vast hoe vaak gebruik van vaccinatie bij een besmetting met botulisme gewenst is en stellen vast of het om botulisme gaat (pathologisch onderzoek en PCR door WBVR).
 • We beschrijven de bedrijfskenmerken van de bedrijven die gedurende het onderzoek hebben gevaccineerd.
 • We beschrijven zo nauwkeurig mogelijk de schade op bedrijven die te maken krijgen met een uitbraak van botulisme, het aantal dieren dat als gevolg daarvan is gestorven, het productieverlies en andere gerapporteerde nevenschade.
 • Alle gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet herleidbaar naar individuele bedrijven.
Meer informatie over het onderzoek

Dierenartsen die het vaccin tegen botulisme preventief willen inzetten voor bedrijven of als interventie bij een uitbraak kunnen contact opnemen met het loket 'Botulisme onderzoek’ via de Veekijker rund, telefoon 088 20 25 555.

royal-gd-botulisme-schema-desktop

*Bekijk hier de tarieven voor het ophalen en de sectie van runderen.  

*Bekijk hier de tarieven voor het ophalen en de sectie van runderen.  

Stel je vraag aan onze botulisme experts

Heb je een vraag over het onderzoek of botulisme, vraag het aan onze experts Menno Holzhauer en Debora Smits

 

 

*Algemene voorwaarden GD    **Privacyverklaring GD

Meer informatie en vragen over botulisme en het onderzoek

Botulisme bij dieren wordt veroorzaakt door toxinen (= gifstoffen) die worden geproduceerd door de bacterie Clostridium botulinum op het moment dat de bacterie zich in een kadaver vermeerdert en daarbij een zeer krachtige en snelwerkende gifstof produceert.

Dus op het moment dat een rund (via het voer) in contact komt met kadaverresten kan het de bacterie en de schadelijke gifstoffen opnemen. 

Het doel van het botulisme onderzoek is om te kijken wat de risicofactoren voor botulisme op Nederlandse rundveebedrijven zijn, hoe groot de schade is veroorzaakt door botulisme en hoe vaak vaccinatie tegen botulisme ingezet wordt.

Tijdens dit tweejarige onderzoek worden bedrijfsgegevens (waaronder persoonsgegevens zoals UBN, NAW-gegevens, bedrijfsgrootte, bedrijfstype) middels een enquête en soms middels een bedrijfsbezoek verzameld en geanonimiseerd voor analyse.

Het is voor dit onderzoek belangrijk dat diagnoses middels pathologisch en laboratoriumonderzoek worden bevestigd. Zo kan in beeld worden gebracht hoe groot de landelijke schade voor de sector is, en in welke mate vaccinatie bijdraagt aan het beperken van de schade.

Onderzoeksresultaten zullen anoniem worden gebruikt ter onderbouwing voor de noodzaak van het beschikbaar hebben van een botulisme vaccin in Nederland en de rest van de Europese Unie.

Bij een (verdenking van een) botulisme uitbraak op een bedrijf dient de eigen dierenarts van het bedrijf contact op te nemen met het loket 'Botulisme onderzoek’ via de Veekijker rund, telefoon 088 20 25 555.

Bij een eerste verdenking zal door de Veekijker worden gevraagd om een gestorven of geëuthanaseerd dier in te sturen voor pathologisch onderzoek bij GD. 

Informatie uit pathologisch onderzoek wordt ook benut voor de Diergezondheidsmonitoring in Nederland. Het ministerie van LNV  en de sector financieren samen ongeveer 75 procent van de werkelijke kosten. Bekijk hier de tarieven voor het ophalen en de sectie van runderen. Aanmelden en meer informatie

Wanneer de diagnose botulisme aannemelijk is kan de veehouder, indien hij/zij instemt met medewerking aan het onderzoek en toestemming geeft voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en het anonieme gebruik door GD van de data die uit het onderzoek voortvloeien, overgaan tot vaccinatie.

Na toestemming zorgen de eigen dierenarts en Veekijker dat er vaccin beschikbaar komt voor het bedrijf. In de regel zal zo snel mogelijk worden gestart met vaccinatie, dus voordat de diagnose is bevestigd door middel van sectie en/of laboratoriumonderzoek.

Meer informatie over botulisme

Op zoek naar meer informatie over botulisme? Hiernaast vind je de dierziekte informatie over botulisme van GD en een link naar het dossier over botulisme van de WBVR.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.