Doe de Risicocheck!

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Om dierziekten buiten de deur te houden is niet aanvoeren het veiligst. Maar soms laat de bedrijfsvoering u geen andere keuze en moet dit toch gebeuren. Dan helpt de Risicocheck u om de risico’s op insleep te beperken en vervelende gevolgen voor uw diergezondheidsstatus te voorkomen.

 

1. Voer van zo min mogelijk bedrijven aan


Niet aanvoeren is het veiligst. Is het toch nodig, doe dit dan van zo min mogelijk verschillende bedrijven.

2. Bereid de aanvoer voor


Stel vooraf minimumeisen op waar de aan te voeren dieren voor u aan moeten voldoen. Communiceer deze met de veehouder van het herkomstbedrijf of uw handelaar. Controleer voor aanvoer of aan de eisen is voldaan.

3. Vergelijk diergezondheidsstatussen


Vergelijk vooraf de diergezondheidsstatussen van het herkomstbedrijf met die van uzelf. Dit kan met het openbaar register op VeeOnline. Heeft het herkomstbedrijf geen toestemming gegeven voor het openbaar register? Vraag dan om een actueel bedrijfscertificaat.

Bij aanvoer van een bedrijf met een lagere diergezondheidsstatus moeten de runderen na aanvoer altijd worden onderzocht op infectieziekten als BVD, IBR, salmonella, leptospirose en paratuberculose. Controleer de statussen van het herkomstbedrijf nogmaals op de dag van aanvoer.

4. Vraag naar de diergezondheidsgeschiedenis


Vraag naar de diergezondheids- en vaccinatiegeschiedenis en naar individuele diagnostiek (zoals MPR en bacteriologisch onderzoek van melk) van de aan te voeren dieren. Met name BVD-antistoffen door vaccinatie kunnen grote gevolgen hebben voor uw eigen BVD-status. Het kan ook nuttig zijn om te vragen naar diagnostiek op bedrijfsniveau, zoals tankmelkonderzoek naar mastitisverwekkers, parasieten of klauwgezondheid. Bekijk ook het tankcelgetal.

5. Bezoek het herkomstbedrijf


Bezoek voordat u gaat aanvoeren het herkomstbedrijf. Wat is uw indruk van het bedrijf? En van de dieren? Ogen ze gezond? Hoe is de klauwgezondheid? Is de kans reëel dat ze zich gemakkelijk zullen aanpassen aan uw bedrijfsvoering?

6. Screen de runderen voor


Laat van de betreffende runderen op het herkomstbedrijf monsters nemen voor onderzoek naar eerdergenoemde infectieziekten. Denk ook aan neospora en mastitisverwekkers als Streptococcus agalactiae en mycoplasma. U kunt de monsters laten onderzoeken bij GD. Realiseer u wel dat het vanuit de infectieziekteprogramma’s meestal nodig is om de dieren na aanvoer alsnog te onderzoeken.

7. Screen aanvoeren uit het buitenland voor


Onderzoek aanvoeren uit het buitenland op het herkomstbedrijf. Niet alle landen om ons heen hebben bestrijdingsprogramma’s voor bijvoorbeeld leptospirose, paratuberculose of salmonella. Daarnaast verschillen importeisen per land. Neem contact op met de NVWA voor de actuele informatie en eisen.

8. Zorg voor rechtstreeks vervoer


Zorg voor één-op-één transport, dus rechtstreeks vervoer van het herkomstbedrijf naar uw eigen bedrijf. Vervoer de runderen in een schone en ontsmette veewagen.

9. Plaats dieren altijd in quarantaine


Plaats de dieren na aanvoer altijd minimaal vier weken in quarantaine. Dit geldt voor melkgevende én niet-melkgevende dieren. Bedenk voor u runderen aankoopt hoe de quarantaine op uw bedrijf is in te regelen.

10. Onderzoek de dieren na de quarantaine nogmaals


Als de dieren direct na aanvoer al zijn onderzocht, kan het zinvol zijn om ze aan het einde van de quarantaineperiode nogmaals te laten onderzoeken. Ook tijdens het transport kan er namelijk een besmetting plaatsvinden. Het duurt dan een aantal weken voordat er antistoffen kunnen worden aangetoond.

Tips

  • Laat bezoekers die de stal betreden altijd gebruikmaken van bedrijfskleding (laarzen en overjas/overall).
  • Ontvang aangevoerde runderen afgezonderd, zodat de handelaar of transporteur niet bij uw andere dieren hoeft te komen.

Risicocheck downloaden

Om dierziekten buiten de deur te houden is niet aanvoeren het veiligst. Maar soms laat de bedrijfsvoering u geen andere keuze en moet dit toch gebeuren. Dan helpt de Risicocheck u om de risico’s op insleep te beperken en vervelende gevolgen voor uw diergezondheidsstatus te voorkomen.

Risicocheck downloaden


Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.