Het volgen van trends in paardengezondheid

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Het volgen van trends in paardengezondheid

1-8-2023: 

Sinds 2002 wordt in opdracht van LNV en de veehouderijsector door Royal GD de diergezondheid van landbouwhuisdieren (rund, varken, schaap, geit en pluimvee) in Nederland gemonitord. Een onderdeel van deze monitoring is de analyse van gegevens zoals vastgelegd bij GD, maar ook in bijvoorbeeld de identificatie en registratie (I&R)-database. Voor de diergezondheidsmonitoring paard is er sinds 2014 een telefonische helpdesk, maar er werd nog geen gebruik gemaakt van data-analyse. Er worden al wel gegevens vastgelegd vanuit de Helpdesk Paard, vanuit laboratoriumonderzoek (inclusief pathologisch onderzoek), bij Rendac (sterftedata), in TRACES (importgegevens) en in I&R. Analyse van deze al vastgelegde data zou een goed aanvullend instrument kunnen zijn dat waardevolle informatie oplevert ter ondersteuning van het volgen van trends en ontwikkelingen in de gezondheid van paarden in Nederland.

Het doel van het hier beschreven onderzoek was te evalueren of het mogelijk is toegang te krijgen tot meerdere databronnen en deze te anonimiseren en te combineren om zo tot waardevolle kengetallen te komen die meer inzicht geven in de gezondheid van paarden in Nederland. Vanaf april 2021 moeten paarden geregistreerd worden in I&R en voor dit onderzoek werden deze data anoniem beschikbaar gesteld over een periode van mei tot en met augustus 2021. Daarnaast waren data beschikbaar vanuit de Helpdesk Paard, vanuit het GD laboratorium (diagnostiek van infectieziekten, mestonderzoek op wormeieren, klinisch chemische data) en van pathologisch onderzoek. Deze data waren beschikbaar over een periode van vijf jaar: 2016 tot en met augustus 2021. Data van Rendac en TRACES over paarden waren voor die periode nog niet beschikbaar. Enkele interessante resultaten uit dit onderzoek worden toegelicht in het artikel in het Tijdschrift van Diergeneeskunde. Lees het artikel

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.