Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen

30-8-2023: 

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken. Het risico op besmetting van een pluimveebedrijf met vogelgriep is door de deskundigengroep dierziekten eerder als laag ingeschat. De ophokplicht is nu alleen nog van kracht in regio’s 7 en 10 (Gelderse Vallei). LNV heeft de ophokplicht hier gehandhaafd, vanwege de hogere pluimveedichtheid in deze regio’s, omdat in deze regio’s relatief veel uitloopbedrijven zitten en omdat de gevolgen van een besmetting in deze regio’s groter kunnen zijn vanwege een grotere kans op tussenbedrijfsbesmettingen.

Versoepeling bezoekersverbod pluimveestallen

Het ministerie van LNV heeft besloten om het verbod op het bezoek van pluimveestallen te versoepelen. Voor de commerciële sector wordt een uitzondering gemaakt op het bezoekersverbod voor medewerkers van kwaliteitsborgingssystemen (IKB Kip en Ei en IKB PSB), voor medewerkers van centrale antibioticaregistratie en voor koppelbegeleiders. Deze wijziging vindt plaats met ingang van 31-08-23. Wel geldt altijd dat bezoek aan commerciële houderijen alleen is toegestaan overeenkomstig het hygiëneprotocol bezoekers pluimveebedrijven en als de bezoeker zich registreert.

In dit hygiëneprotocol staat o.a. dat bij bezoek van pluimveestallen douchen verplicht is. Bezoekers mogen voorafgaand aan het bezoek 24 uur niet in contact zijn geweest met pluimvee. Bezoekers voor koppelbegeleiding moeten de onderbouwing van het bezoek vastleggen in het bezoekersregister.

Voor de niet-commerciële sector wordt het bezoekersverbod ingetrokken.

Vervoer eenden en kalkoenen naar slachthuis

De verplichte klinische inspectie voordat eenden en kalkoenen naar het slachthuis mogen worden vervoerd komt met ingang van 31 augustus 2023 te vervallen.

Bron: AVINED

Meer informatie over intrekking ophokplicht
Meer informatie over het intrekken van de ophokplicht vindt u in de brief van het ministerie van LNV en het verslag van de deskundigengroep dierziekten.

Tips en meer informatie

Dossier vogelgriep

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.