Landelijke sturing op vogelgriep in wilde vogels

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Landelijke sturing op vogelgriep in wilde vogels

1-12-2022: 

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vindt het van belang dat het opruimen van dode wilde vogels met vogelgriep in heel Nederland georganiseerd wordt. Het opruimen van vogels met vogelgriep is vooral belangrijk op plekken waar mensen en (huis)dieren in contact kunnen komen met de vogels. Daarvoor zal een landelijk werkgroep ‘vogelgriep in wilde vogels’ worden opgericht. Voor die werkgroep worden experts, ervaringsdeskundigen en betrokkenen uit het hele land uitgenodigd met als doel de regionale coördinatie van de aanpak te stimuleren en te faciliteren.

De veiligheidsregio van Fryslân is voor het ministerie van LNV een goed voorbeeld van hoe het opruimen van kadavers van wilde vogels met vogelgriep regionaal op een structurele manier georganiseerd kan worden. Die regie hoeft niet altijd bij een veiligheidsregio te liggen, ook provincies of gemeentes kunnen die regie oppakken. De landelijke werkgroep zal er op sturen dat dit in het hele land zoveel mogelijk opgepakt wordt en zal ook de landelijke leidraad die LNV vandaag heeft gepubliceerd verder uitwerken en optimaliseren.

Geen wettelijke verplichting

Er geldt geen wettelijke verplichting voor terreineigenaren om dode wilde vogels op te ruimen en LNV wil ook de ruimte laten om lokaal maatwerk toe te passen waar het in natuurgebieden wel of niet gewenst is. In sommige gebieden is opruimen niet mogelijk of is het gevolg van verstoring van dieren door opruimen te groot. Het ministerie van LNV ziet het als haar verantwoordelijkheid om het opruimen van kadavers van wilde vogels zo goed mogelijk te laten verlopen door uitvoerende personen of instanties waar mogelijk te ondersteunen en te faciliteren. Deze uitvoerende lokale partijen zijn in het algemeen beter toegerust om deze taken uit te voeren of te coördineren; ze kennen het gebied en de plaatselijke situatie.

Het ministerie wil daarbij lokale afspraken en de manier waarop zaken lokaal geregeld zijn, respecteren. Het is van belang dat er in deze afspraken en afwegingen, toegespitst op de specifieke situatie, duidelijkheid is wie de kadavers verwijdert en hoe de afvoer van kadavers is geregeld.

Nieuwe app voor melden dode vogels

Ook voor het melden van dode wilde vogels zal 1 centraal punt komen. Het Wetterskip Fryslân heeft al een vogelgriepapplicatie (app) ontwikkeld voor het registreren van meldingen van dode wilde vogels. Deze app zal door het ministerie van LNV beschikbaar worden gemaakt voor alle provincies. De lancering van de app wordt begin 2023 verwacht. De leidraad zal dan aangepast worden met richtlijnen voor het gebruik van deze app. Ook wordt gewerkt aan 1 landelijk telefoonnummer voor het melden van dode wilde vogels.

Bron: Rijksoverheid

Tips en meer informatie

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.