Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Klauwaandoeningen

Goede benen en sterke klauwen zijn de basis voor het goed functioneren van de koeien en een lange levensduur. Of een koe gezonde klauwen heeft wordt voor een groot deel bepaald door het rantsoen. Vooral biotine, zink en mangaan spelen hierbij een belangrijke rol. 

Klauwaandoeningen zijn te onderscheiden in infectieuze en niet-infectieuze aandoeningen. Bij de infectieuze aandoeningen gaat het eigenlijk altijd om problemen met de huid (die geïnfecteerd raakt met bacteriën) en niet zozeer met de klauw zelf. Hierbij spelen vooral een verlaagde weerstand, het rantsoen en een verhoogde infectiedruk een rol. De belangrijkste infectieuze aandoeningen zijn stinkpoot, ziekte van Mortellaro, tussenklauwontsteking en tyloom.  

Bij de niet-infectieuze klauwaandoeningen zoals zoolbloedingen, witte lijndefecten en zoolzweren, spelen zaken zoals het rantsoen, de belasting (staan, draaien), huisvesting en kwaliteit van de klauwen een rol. Meer over deze drie factoren leest u hier

klauwaandoeningen

De kwaliteit van de klauwen en het klauwhoorn wordt mede bepaald door het rantsoen. Biotine, zink en mangaan spelen een sleutelrol bij de vorming van keratine, dat zorgt voor een sterkere klauwhoorn, en de vorming van cement/lijm tussen de hoorn- en huidcellen, die daardoor steviger aan elkaar vast zitten. Hierdoor neemt de kans op aandoeningen als witte lijn defecten en zoolzweren sterk af. Biotine, zink en mangaan zorgen ook voor de vorming van een betere kwaliteit huid, waardoor infecties zoals Mortellaro en stinkpoot minder kans krijgen. 

Wanneer u wilt weten of de biotine- maar ook voorziening van de spoorelementen Zink en Mangaan van uw koppel in orde is, laat dan uw tankmelk onderzoeken.

Ga naar de omschrijving van de verschillende klauwaandoeningen

Verschijnselen

Het bekendste verschijnsel van klauwaandoeningen is kreupelheid. Vaak zijn de eerste verschijnselen echter minder duidelijk en ontstaat de kreupelheid met minder makkelijk bewegen. Koeien met slechte klauwen blijven meer liggen, laten zich dikwijls aan de kant zetten bij het voerhek of de drinkbak, verbruiken meer onderhoudsvoer, vertonen minder duidelijke tochtigheidssymptomen etc. Andere aanwijzingen voor klauwproblemen zijn een schuifelende gang, het steeds afwisselend belasten van de benen en een afwijkende stand van de klauwen (koehakkige of bodemnauwe stand, op de punt staan). Soms komen klauwaandoeningen echter pas bij het bekappen aan het licht. 

Een goede registratie van aandoeningen kan dan  helpen om meer inzicht te krijgen in het voorkomen van klauwaandoeningen op het bedrijf. Bovendien kunt u hiermee zien of uw genomen maatregelen effect hebben gehad.

Aanpak

Zowel voor de preventie als voor de genezing van klauwaandoeningen is goede voeding noodzakelijk. Spoorelementen en vitaminen zijn van essentieel belang voor de vorming van klauwhoorn en de huidweerstaand. Zo spelen biotine (oftewel vitamine B8) een sleutelrol bij de vorming van keratine dat zorgt voor een sterke klauwhoorn en de vorming van cement/lijm tussen hoorn en huid cellen, die daardoor steviger aan elkaar vast zitten. Hierdoor neemt de kans op aandoeningen als  witte lijn defecten en zoolzweren sterk af. Biotine, zink en mangaan zorgen ook voor de vorming van een betere kwaliteit huid, waardoor infecties zoals de ziekte van Mortellaro en stinkpoot minder kans krijgen.

Ook de huisvesting, en dan met name de stalvloer, de ventilatie en algemene hygiëne zijn belangrijk om bevangenheid/klauwproblemen te voorkomen. Denk in dit kader verder dan de stal alleen. Menig klauwprobleem ontstaat bijvoorbeeld op het kavelpad, (bij zacht hoorn) waar losse steentjes vervelende problemen kunnen geven. Lees meer over de aanpak van klauwaandoeningen

Besmettingsroute

Infectieuze klauwaandoeningen zoals de ziekte van Mortellaro, stinkpoot en tussenklauwontsteking worden veroorzaakt door bacteriën die in de rundermest voorkomen. Daarnaast spelen voeding en huisvesting een belangrijke rol. Een aantal klauwaandoeningen, zoals zoolzweer en tyloom kunnen ontstaan na een infectieuze klauwaandoening (ernstige stinkpoot en ziekte van Mortellaro).

Schade

Kreupelheid veroorzaakt grote schade op melkveebedrijven. Deze schade is op te splitsen in directe economische schade (kosten behandeling en niet leveren van melk van zieke of behandelde koeien) en indirecte schade (lagere melkproductie, verminderde vruchtbaarheid en vervroegde afvoer). Deze schade kan variëren van 100 tot 300 euro of meer per kreupele koe. De verschillen in schade tussen bedrijven met veel en met weinig klauwproblemen zijn opmerkelijk groot. De schade op bedrijven met de minste problemen (minder dan vijf procent kreupele koeien op jaarbasis) bedraagt ongeveer 10 euro per gemiddeld aanwezige koe. De schade op een gemiddeld bedrijf bedraagt ruim 81 euro per gemiddeld aanwezige koe (onderzoek WUR). Verbetering van de klauwgezondheid kan dus flink geld opleveren. Een goede klauwgezondheid draagt ook bij aan het dierwelzijn en aan het arbeidsgemak op het bedrijf.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.