Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...

Paratuberculose is een chronische darmaandoening bij herkauwers (runderen, schapen en geiten) veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis, ook wel afgekort als MAP. Het is een aandoening waar van oudsher veel om te doen is in de rundvee- en melkgeitenhouderij. Of paratuberculose een zoönose is en of er een relatie is met de  ziekte van Crohm bij de mens is nog steeds niet met zekerheid bekend.

De vraag naar paratuberculose-onderzoek bij geiten neemt toe. Deze toename is deels gebaseerd op initiatieven vanuit het project “Paratuberculose in de melkgeitenhouderij”.

Project ‘Paratuberculose in de melkgeitenhouderij’

Van 2011 tot 2013 heeft het project ‘paratuberculose in de melkgeitenhouderij’ bij GD gelopen. In dit project is veel kennis opgedaan over deze aandoening en is er met twintig deelnemende geitenhouders een start gemaakt met de beheersing van deze aandoening. In 2013 is dit project overgegaan in een topsectoren project, met meer fundamenteel onderzoek; ook van dit project is GD projectleider. Bij de ‘Veekijker’ en via directe contacten worden in toenemende mate vragen gesteld over de aanpak van paratuberculose in de melkgeiten- en schapenhouderij. Er lijkt dus behoefte aan meer kennis en begeleiding op het gebied van paratuberculose.

De essentie van dit project is:

 • Inzicht in mate van paratuberculose-besmetting op Nederlandse melkgeitenhouderijen;
 • Kennis en ervaring uitwisseling op het gebied van paratuberculose;
 • Samen met de twintig deelnemende geitenhouders nadenken over mogelijke strategieën in de aanpak van paratuberculose;
 • Mogelijk start maken met beheersing paratuberculose in Nederlandse melkgeitenhouderij.

Dit gebeurt door nauwe samenwerking tussen praktijk en wetenschap, tussen biologische en gangbare landbouw en door diverse wetenschappelijke disciplines.

Klik hier voor de eindrapportage van het project ‘paratuberculose in de melkgeitenhouderij’.

Samenwerking PPS en Platform Melkgeitenhouderij en vervolg van het project ‘Paratuberculose in de melkgeitenhouderij’

In de Publiek Private Samenwerking Kleine Herkauwers (PPS-KH), onderdeel Paratuberculose in de melkgeitenhouderij, is het Platform Melkgeitenhouderij de private partner. 

In de eerste fase van de PPS heeft het verzamelen en analyseren van voor de sector relevante informatie plaatsgevonden. Hiermee zijn kennisleemtes geduid en kunnen innovaties opgepakt worden die kunnen leiden tot mogelijke strategieën in de beheersing van paratuberculose. Een Nederlandstalige literatuurscan, inclusief een korte samenvatting kunt u hier downloaden.

Klik hier voor de literatuurscan

Paratbc Wijzer

Steeds meer bedrijven ondervinden problemen door paratuberculose. Dit ondanks grote inspanningen op het gebied van preventief management door geitenhouders. De toename van de bedrijfsomvang en het feit dat er tussen 2000 en 2004 tijdelijk niet meer preventief gevaccineerd kon worden hebben hierbij een rol gespeeld. Inmiddels is het paratbc-vaccin Gudair® officieel in Nederland geregistreerd en dit vaccin wordt weer volop ingezet. Daarnaast hebben geitenhouders binnen het project Paratuberculose in de melkgeitenhouderij de Paratbc Wijzer ontwikkeld met tips en adviezen om deze aandoening onder controle te houden. Voorbeelden van dergelijke managementmaatregelen zijn het inzetten van paratuberculosevrije biest, gescheiden opfok van de lammeren en het vroegtijdig afvoeren van klinisch zieke geiten.

Klik hier voor de Paratbc Wijzer

Leeftijdsresistentie geitenlammeren tegen paratuberculose

Of er bij paratuberculose leeftijdsresistentie van geitenlammeren speelt is niet bekend en onderzoek om dit uit te zoeken is niet eenvoudig en kostbaar. De PPS-groep heeft de literatuur en de mogelijkheden op een rijtje gezet. Lees hier meer
Kijk hier voor meer informatie over zoönosen.