Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...
kinderboerderij zoonose gevaar

Zoönosen

Zoönosen zijn ziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan. Zoönosen zijn vaak diersoortspecifiek en kunnen veroorzaakt worden door bacteriën, virussen, parasieten en schimmels. De meeste diersoorten kunnen ziekteverwekkers bij zich dragen waar mensen ziek van kunnen worden, zoals landbouwhuisdieren (kippen, varkens, koeien, geiten, schapen, paarden), wilde dieren (hazen, wilde zwijnen, muizen, ratten, vleermuizen) of huisdieren (honden, katten). Zo'n ziekteverwekker kan bij een dier ziekteverschijnselen veroorzaken, maar dat hoeft niet.

Hoe kunt u een zoönose oplopen?
Er zijn verschillende manieren waarop iemand een zoönose kan oplopen. De belangrijkste zijn:

 • inname van besmet voedsel of water;
 • direct en indirect contact met geïnfecteerde dieren;
 • direct contact met besmet dierlijk materiaal zoals bijvoorbeeld abortusmateriaal of mest;
 • inademen van ziekteverwekkers bijvoorbeeld met stofdeeltjes in stal.

Keurmerk Zoönosen

Steeds vaker worden dierhouders bij wie de dieren contact hebben met mensen geconfronteerd met de vraag welk risico de dieren vormen voor de bezoekers. Om aan te tonen dat u maatregelen neemt om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken, bestaat het Keurmerk Zoönosen. Lees meer over het Keurmerk Zoönosen

Betrokken partijen

Diverse partijen op het terrein van dier- en volksgezondheid werken nauw samen om de kans op zoönosen te beperken. Belangrijke betrokken partijen zijn LTO, NVWA, vSKBN, FLZ, SVR, STIGAS, GGD en RIVM.

Diergezondheidsmonitoring

Met veel mensen en dieren die op een kleine oppervlakte samenleven, is het belangrijk om een systeem te hebben dat nauwkeurig en continu de gezondheid van dieren in Nederland in de gaten houdt. De overheid en de veehouderijsector hebben daarom in samenwerking met GD de diergezondheidsmonitoring opgezet. De monitoring houdt de gezondheid van dieren goed in de gaten om dierziekten zo snel mogelijk te kunnen opsporen.

Vernieuwd! Checklist nu gericht op aanwezige diersoorten:

Bekijk de checklist

Video: focus op zoönosen

" Steeds vaker krijgen dierhouders de vraag welk risico de dieren vormen voor de bezoekers. Daarom hebben wij het Keurmerk Zoönosen ontwikkeld "
Piet Vellema
Piet Vellema, GD Lees verder