Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid

Ziekte en sterfte hebben een grote impact op veehouderijen. Naast economische schade en een afname van het dierenwelzijn geeft het onzekerheid. Een snelle en effectieve strategie voor de aanpak is dan belangrijk.

Wat levert het op

Pathologisch onderzoek op een gestorven dier geeft inzicht in de doodsoorzaak en levert mogelijk aanwijzingen op voor een bedrijfsprobleem. Deze essentiële informatie kan leiden tot een effectieve aanpak van de bestrijding van dierziekten. Vervolgens kunnen dierenarts en veehouder samen snel en effectief een behandeling inzetten en verdere economische schade beperken.

Wat houdt een onderzoek in 

Om goed pathologisch onderzoek uit te kunnen voeren is alle beschikbare informatie van belang. De patholoog gebruikt hiervoor de relevante informatie op het inzendformulier over het betreffende bedrijf en de ziekteverschijnselen. Op basis van het sectiebeeld stelt de patholoog een eerste deeluitslag op met de bevindingen. Met aanvullend laboratoriumonderzoek kan de patholoog de diagnose nader specificeren. Vervolgens legt de patholoog de uitslagen van de visuele beoordeling en het laboratorium naast elkaar voor de eindconclusie. Zowel veehouder als dierenarts ontvangen de einduitslag, zodat zij samen de behandeling en eventueel preventieve maatregelen kunnen bepalen. Bij vragen kan de dierenarts contact opnemen met de Veekijker (telefonische helpdesk GD).

Welke onderzoeken zijn er?

Om de bevindingen van een sectie te onderbouwen heeft GD een laboratorium dat verschillende soorten laboratoriumonderzoek kan uitvoeren:

 • Microscopisch onderzoek: welk microscopisch beeld is te zien op cel- en weefselniveau?
 • Histologisch onderzoek: welk ontstekingsbeeld is aanwezig?
 • Bacteriologisch onderzoek: welke ziekteverwekkende bacteriën zijn aanwezig?
 • Virologisch onderzoek (PCR): welke virussen zijn aanwezig en verklaren mogelijk (mede) de problemen?

Ophaaldienst

Met de ophaaldienst kunt u dier(en) voor pathologisch onderzoek insturen naar GD. Aanmelden kan 24 uur per dag, 7 dagen per week online door het invullen van het aanmeldformulier of via het centrale meldnummer: 0900-20 200 12. Meer informatie over de ophaaldienst

Aanmelden sectiemateriaal

Pathologiecasus "Van dier tot diagnose"

"Pathologisch onderzoek is niet alleen voor individuele houders om achter de doodsoorzaak van hun vee te komen. Als iets plotseling veel voorkomt worden proactief houders en dierenartsen gewaarschuwd."
70

Jeannette v.d.Ven,
Portefeuillehouder Gezonde dieren, LTO Lees verder

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.