Monitoring Brucella melitensis

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voert GD de monitoring op Brucella melitensis uit. Het doel van deze monitoring is om vast te stellen dat Nederland vrij is van deze aandoening. 

Nederland is officieel vrij van Brucella melitensis, maar moet jaarlijks aantonen dat dit nog steeds het geval is. Door de vrijstatus is het exporteren van dieren en dierlijke producten gemakkelijk en veel goedkoper dan zonder zo’n vrijstatus. De ziektevrije status is vastgelegd in een Europese richtlijn. Deze richtlijn schrijft voor dat jaarlijks ten minste 1.475 bedrijven in Nederland moet worden onderzocht om de ziektevrije status te behouden.

Aansturing

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maakt een willekeurige selectie uit alle bedrijven met schapen en geiten op basis van de centrale I&R-database.
 • De geselecteerde bedrijven zijn verplicht mee te werken, en ontvangen hierover een brief van de overheid. 
 • De houder maakt vervolgens een afspraak met zijn dierenarts om dieren te laten onderzoeken. 

Welke dieren

 • Per bedrijf worden 13 dieren ouder dan 6 maanden onderzocht. Heeft u minder dan 13 dieren ouder dan 6 maanden? Dan laat u alle dieren op het bedrijf ouder dan 6 maanden onderzoeken.

Laboratorium GD

 • GD onderzoekt de monsters op afweerstoffen tegen Brucella melitensis. Indien een monster niet-negatief test, stuurt GD het monster door naar Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) in Lelystad, het referentielaboratorium van Nederland.
 • Veehouder en dierenarts ontvangen de uitslagen bij voorkeur per e-mail.

Kosten

De kosten van monstername door de dierenarts en het laboratoriumonderzoek worden betaald uit het Diergezondheidsfonds (DGF). We willen u als houder hierbij wel, als vanzelfsprekend, vragen om het werkbaar te maken voor uw dierenarts door de dieren van tevoren te vangen en aanwezig te zijn tijdens het tappen.

Voor de dierenarts: Deze vaste vergoeding is gebaseerd op de CAO dierenartspraktijken en inclusief arbeid, voorrijkosten, monstername, verzendkosten en materiaalkosten. De hoogte en constructie van de vergoeding is tot stand gekomen door afspraken tussen het ministerie van LNV, KNMvD en CPD. De KNMvD en CPD melden dat ze in gesprek blijven met LNV over deze vergoedingen. Als iets in de praktijk niet goed blijkt te werken, dan is dat een punt van overleg.

Daarvoor is het van belang dat de KNMvD en CPD de verhalen uit de praktijk ook horen. Uw vragen, opmerkingen, ervaringen kunt u mailen naar: info@knmvd.nl of s.sparenburg@knmvd.nl respectievelijk info@cpd-online.nl.

Aanvullend: kosteloos gebruik van het abortuspakket

De opdrachtgevers van de Monitoring Diergezondheid Kleine Herkauwers hebben afgesproken dat de UBN’s die geselecteerd zijn voor de monitoring op Brucella melitensis de mogelijkheid krijgen om eenmalig kosteloos gebruik te maken van het abortuspakket schaap geit. Geselecteerde houders hebben hiervoor een envelop thuisgestuurd gekregen. Deze envelop bevat een flyer met instructies en een monsternamepakket voor als deze houders te maken krijgen met een abortus, vroeg- of doodgeboorte bij hun schapen of geiten. In dat geval kan middels dit pakket laagdrempelig onderzoek gedaan worden naar de meest voorkomende bacteriële oorzaken van abortus bij schaap en geit. Dit onderzoek heeft als doel beter inzicht te verkrijgen over het voorkomen van bacteriële oorzaken van abortus in Nederland.

Meer informatie?

Mail naar brucellahelpdesk@gddiergezondheid.nl of bel met 088 20 25 500 (optie 3).

Om u achtergronden te schetsen over de monitoring op Brucella melitensis en abortusdiagnostiek met bijbehorend onderzoek en u de mogelijkheid te geven uw vragen te stellen hebben wij begin 2022 een webinar georganiseerd. Het belangrijkste deel van dit webinar kunt u terugkijken:

Webinar opname

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.