Belangrijke tips en aandachtspunten

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Melkveehouders en een deel van de vleesveehouders in Nederland bewaken de BVD-situatie op hun bedrijf via een van de vier routes naar BVD-vrij. En dat gaat goed. Toch gebeurt het dat bedrijven hun BVD-status onnodig verliezen en dat is jammer. Oplettendheid bij onder andere verandering van bedrijfssituatie (minder of geen jongvee), aankoop van dieren, het moment van vaccinatie en de onderzoekstermijnen zijn van cruciaal belang. Hieronder een aantal belangrijke tips en aandachtspunten die u helpen om onnodig statusverlies en extra kosten te voorkomen.

Tijdig naar andere route bij wijziging bedrijfssituatie

Wijzigt uw bedrijfssituatie, stap dan tijdig over naar een andere route om gevolgen voor uw vrij- of onverdacht-status te voorkomen. U bewaakt bijvoorbeeld uw bedrijfsstatus via halfjaarlijks steekproefbloedonderzoek bij het jongvee en u besluit om geen jongvee meer aan te houden. Dan heeft u geen dieren meer voor het bewakings-onderzoek. Stapt u tijdig over naar een andere route, dan voorkomt u gevolgen voor uw vrij- of onverdachtstatus.

Voer aanvoeronderzoeken zo snel mogelijk uit

Koop bij voorkeur alleen runderen aan van een bedrijf met de BVD-vrijstatus. Zo voorkomt u dat uw bedrijf de status ‘observatie’ krijgt. Voert u toch een rund aan van een bedrijf dat niet de status ‘vrij’ heeft, dan zijn een of meer aanvoeronderzoeken nodig. Het is belangrijk dat de uitslag daarvan binnen de aangegeven onderzoekstermijn bekend is bij GD, anders krijgt uw bedrijf de status ‘onbekend’. Voer de gevraagde onderzoeken daarom altijd direct uit op het moment dat ze zichtbaar zijn op VeeOnline. Dit voorkomt ook gevolgen door gemiste onderzoeken bij onverwachte sterfte of afvoer van de aangevoerde runderen.

Aanvoeren vanuit het buitenland

Van buitenlandse bedrijven zijn geen gezondheidsstatussen bekend. Daarom is het nodig om bij aanvoeren uit het buitenland voor bepaalde ziekten onderzoek te doen. Voor BVD hebben sommige buurlanden hogere statussen dan Nederland. Op dit moment geldt dit voor Zweden, Noorwegen, Finland en Denemarken. In die gevallen kunt u bij GD middels aanlevering van kopie-importdocumenten via info@gddiergezondheid.nl een vrijstelling van aanvoerbloedonderzoek aanvragen.

Vrijstelling aanvoeronderzoek op BVD-antistoffen

Er zijn situaties waarbij al vóór het aanvoeronderzoek duidelijk is dat een rund BVD-antistoffen heeft, bijvoorbeeld vanwege BVD-vaccinatie. In zo’n geval kunt u vrijstelling aanvragen voor het aanvoeronderzoek op BVD-antistoffen. Dit kan alleen via het digitale formulier op de website van GD en binnen de onderzoekstermijn van het aanvoeronderzoek. De aanvoer wordt vervolgens afgehandeld alsof de laboratoriumuitslag ongunstig was. Let op: kalft een rund met vrijstelling voor het aanvoeronderzoek op BVD-antistoffen af, dan moet het kalf via een oorbiopt alsnog op BVD-virus worden onderzocht.

Kalft een aangevoerd rund met BVD-antistoffen af? Neem altijd een oorbiopt

Het is van groot belang dat u van elk kalf van een aangevoerd rund met BVD-antistoffen een oorbiopt neemt voor onderzoek op BVD-virus. Ook als het gaat om een stierkalf dat u gaat afvoeren, of als het kalf na de geboorte sterft. Voert u het onderzoek niet (tijdig) uit, dan is de consequentie groot. In dat geval kunt u uw status alleen terugkrijgen door tien maanden lang alle pasgeboren kalveren op uw bedrijf via een oorbiopt op BVD-virus te laten onderzoeken.

Tips:

  • Bestel na aanvoer van een rund met BVD-antistoffen direct oorbiopt-oormerken bij uw oormerkleverancier. Het kan een paar weken duren voor u deze in huis hebt.
  • Als een aangevoerd rund met BVD-antistoffen verwerpt of een dood kalf krijgt, kunt u ervoor kiezen de verworpen vrucht of het doodgeboren kalf te laten onderzoeken op BVD-virus. Dit is niet verplicht, maar het kan u helpen uw status eerder terug te krijgen. Is deze uitslag gunstig, bel dan met GD om uw observatie-status te laten opheffen.

Stuur oorbiopten snel in en wacht met afvoeren kalf

Neemt u een oorbiopt, stuur deze dan snel in. Voer daarnaast kalveren pas af nadat de uitslag bekend is, ook de kalveren die naar de vleeskalverhouderij gaan. In het afgelopen half jaar ontving GD in ongeveer 0,85 procent van de gevallen een leeg oorbioptbuisje. In enkele gevallen kwamen de oorbiopten zelfs helemaal niet aan bij het laboratorium. In zo’n situatie is het nodig dat u tijdig een bloedmonster voor BVD-virus instuurt op het moment dat het kalf minimaal 31 dagen oud is. Is een kalf al afgevoerd, dan is dat niet meer mogelijk. De gevolgen hiervan voor uw status zijn groot. Heeft u oormerken met dubbele biopten, dan kunt u ook het tweede oorbiopt insturen.

Niet-gesloten bedrijven in route tankmelk: screen alle aankopen vooraf op BVD-antistoffen

Voor niet-gesloten bedrijven in BVD-vrij (route tankmelk) is het raadzaam om alle aankopen, ook die van BVD-vrije bedrijven, op het herkomstbedrijf al voor te screenen op BVD-antistoffen. Door een oudere infectie of (recente) vaccinatie kunnen ook runderen van BVD-vrije bedrijven namelijk antistoffen hebben. Deze dieren zijn geen BVD-drager, maar kunnen er wel voor zorgen dat BVD-antistoffen in de tankmelk worden aangetoond. Dit heeft grote gevolgen voor uw BVD-status en leidt tot veel vervolgonderzoek.

Bewakingsonderzoek antistoffen bij jongvee: geen vijf kalveren in de juiste leeftijd?

Voor het bewakingsonderzoek bij jongvee worden elk half jaar vijf kalveren in de leeftijd van 8 tot en met 12 maanden onderzocht op BVD-antistoffen. Hiervoor ontvangt u via VeeOnline een aansturing. Heeft u op het moment van tappen geen vijf kalveren in deze leeftijdsgroep, breidt dan in eerste instantie uit naar kalveren tot en met 15 maanden. Heeft u dan nog steeds onvoldoende jongvee, breidt dan nogmaals uit met kalveren tussen de 6 en 8 maanden oud. U of uw dierenarts kunnen daarvoor in VeeOnline een leeftijdsfilter op de stallijst gebruiken.

Vaccineer jongvee pas na ontvangst uitslag bewakingsonderzoek

Vaccineert u het jongvee? Wacht daarmee totdat de uitslag van het bewakingsonderzoek (steekproef bij vijf kalveren van 8 tot en met 12 maanden oud) bekend is. Soms worden bij twee van de vijf kalveren antistoffen aangetoond. In zo’n situatie is heronderzoek nodig. Niet alleen de twee kalveren met antistoffen moeten dan opnieuw worden onderzocht, ook vijf nieuwe, ongevaccineerde kalveren in die leeftijdscategorie. Als er geen ongevaccineerde dieren aanwezig zijn, moeten alle dieren van 1 tot en met 16 maanden oud op BVD-virus worden onderzocht (cohortonderzoek).

Uitzonderingsregeling BVD bij onderlinge dierverplaatsingen

Er is voor BVD een uitzonderingregeling voor onderlinge dierverplaatsingen tussen twee melkveebedrijven die nog geen vrijstatus hebben. Klik hier voor de voorwaarden en het aanmeldformulier.

We helpen u graag

Is voor een gevraagd onderzoek, herinnering of statuswijziging niet helemaal duidelijk wat er van u wordt verwacht? Of heeft u problemen met VeeOnline? Neem dan tijdig contact op met GD, zodat uw status niet in gevaar komt. De afdeling Klantcontact is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur via 088 20 25 500 (optie 1).

Landelijke aanpak BVD en IBR

De rundveesector staat op het standpunt dat IBR en BVD niet passen in het streven naar gezonde, duurzame koeien die veilig voedsel produceren. Als eerste stap in de landelijke aanpak zijn melkveehouders per juli 2018 via voorwaarden van hun zuivelonderneming verplicht om deel te nemen aan de bestrijding van beide ziekten. ZuivelNL is regelinghouder en beheert de protocollen op grond waarvan bedrijven statussen krijgen toegekend. Voortgang en knelpunten worden vier keer per jaar besproken in het programmateam IBR/BVD. Het programmateam bestaat uit een afvaardiging van LTO, NMV, NZO, GD, KNMvD, SBK en ZuivelNL. Besluitvorming over aanpassing protocollen vindt plaats in de Themagroep Rundergezondheid DKR. lees meer

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.