Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Aanmeldformulier rundveekeuringen

Deelname aan een rundveekeuring kan gevolgen hebben voor de gezondheidsstatus van het deelnemende rund en het deelnemende bedrijf. Gezien de risico’s van BVD, IBR, leptospirose, paratuberculose en salmonella, is het belangrijk dat u als organisator van een rundveekeuring ruim vóór de keuring via onderstaand formulier contact opneemt met GD. Wij helpen u bij het organiseren van een vrije/veilige/onverdachte keuring voor bovengenoemde infectieziekten.

Hieronder kunt u een Excel-bestand uploaden met daarin de UBN’s die deelnemen aan de keuring. Geef per UBN aan welke runderen deelnemen (volledige levensnummers gebruiken: bijvoorbeeld NL 123456789). U kunt dit bestand ook later mailen naar info@gddiergezondheid.nl. Dit kan tot uiterlijk 3 weken voor de keuring. GD zal aangeven welke runderen voldoen aan de door u aangevraagde statussen. Wij spannen ons in de informatie tijdig aan u te verstrekken. Alle aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele fouten of onjuistheden van de diergezondheidsstatussen wordt door GD volledig uitgesloten. Houd er rekening mee dat op de laatste dagen voor de keuring nog statussen kunnen wijzigen, waardoor runderen niet naar de keuring kunnen komen.

Ik, organisator van bovengenoemde rundveekeuring, verklaar dat alle aan de keuring deelnemende UBN’s mij hebben gemachtigd hun diergezondheidsstatussen bij GD op te vragen. Ik verklaar daarnaast dat de deelnemende UBN’s er toestemming voor hebben gegeven dat GD de diergezondheidsstatussen verstrekt aan de organisator. De organisator zal op verzoek van GD een kopie van de machtiging en toestemming van de deelnemende UBN’s aan GD toezenden.

Het door GD op verzoek van de keuringsorganisatie koppelen van een UBN aan een diergezondheidsstatus wordt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gezien als een verwerking van persoonsgegevens. GD verzoekt u als organisator daarom de daarbij horende verwerkersovereenkomst te accepteren. Deze wordt op uw verzoek digitaal toegestuurd. Mail hiervoor naar info@gddiergezondheid.nl.

*Algemene voorwaarden GD 

**Privacyverklaring GD

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.