Veekijkernieuws rund: Update BTV-3-uitbraak: klinische symptomen, pathologie en impactanalyse

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Veekijkernieuws rund: Update BTV-3-uitbraak: klinische symptomen, pathologie en impactanalyse

5-4-2024: 

Sinds het begin van de uitbraak van het blauwtongvirus serotype 3 in Nederland zijn bij de NVWA 1.575 klinische verdenkingen van een infectie met het BTV-3 gemeld en 4.421 positieve uitslagen van PCR-onderzoek (peildatum 08-01-2024). Op dierniveau wordt een variabel klinisch beeld waargenomen en ook per bedrijf varieert de ernst van de symptomen. Symptomen zijn: laesies in de bek en op de neusspiegel en uier, koorts, conjunctivitis, rode slijmvliezen en kreupele dieren met zwelling van de kroonranden, regurgitatie en ontschoening. Ook melkproductiedalingen en een verhoogde sterfte behoren tot de gemelde verschijnselen. Bij pathologisch onderzoek op runderen met een BTV-3-verdenking werden vooral erosies en ulceraties gezien op de mucocutane overgangen van de liprand en de neusspiegel, ulceraties en puntbloedingen in de mondholte en pharynx, en puntbloedingen op het hart, de arteria pulmonalis en de aorta. Bij meerdere dieren werd acute spierdegeneratie aangetoond in de slokdarm, penspijlers en/of acute hartspierdegeneratie. De spierdegeneratie in de slokdarm die bij meerdere dieren is aangetoond verklaart mogelijk de klinische waarnemingen van slikproblemen en regurgitatie. Ook zijn op basis van de pathologische bevindingen de eerste, duidelijke aanwijzingen voor verticale overdracht van BTV-3 vastgesteld: bij drie vroeggeboren of voldragen verworpen kalveren werd het virus aangetoond in de milt.

In opdracht van LNV en de sector is door GD een project gestart om nader onderzoek te doen naar de kliniek van BTV-3 en de impact op rundvee- en schapenbedrijven op onder andere vijf rundveebedrijven. Het doel is de prevalentie binnen een koppel en de aanwezigheid van subklinisch geïnfecteerde dieren vast te stellen. Daarnaast is vanuit de Diergezondheidsmonitor Rund aan het eind van het vierde kwartaal van 2023 een eerste beschrijvende analyse van het effect van de BTV-3-uitbraak op de melkproductie en rundersterfte uitgevoerd. Gedurende de blauwtonguitbraak in 2023 daalde de melkproductie per koe per dag bij alle groepen bedrijven waarvan de diergezondheid in meer of mindere mate beïnvloed werd door BTV-3 (zie figuur). De grootste daling in melkproductie was zichtbaar op bedrijven die een melding van kliniek hebben gedaan bij de NVWA. Op deze bedrijven was de melkproductie vanaf het moment van melden gedurende negen weken gemiddeld bijna een kilo per koe per dag gedaald ten opzichte van dezelfde periode in voorgaande jaren (2020-2022). De sterfte van runderen leek qua locatie en tijd overeen te komen met het voorkomen van een BTV-3-infectie, met de hoogste toename in sterfte bij volwassen runderen (ouder dan 2 jaar) op melkveebedrijven. De sterfte was gedurende langere tijd verhoogd op zowel bedrijven in besmet gebied die geen BTV-3 gevallen gemeld hebben (tot 1,5 keer hoger dan in 2020-2022), als op bedrijven die melding hebben gedaan van kliniek (tot bijna 3,5 keer meer sterfte dan in 2020-2022). In de eerste helft van 2024 worden verdiepende analyses uitgevoerd om nadere duiding aan de bevindingen te kunnen geven.

Verder in het Veekijkernieuws

 • Misvormde kalveren van dezelfde fokstier op twee melkveebedrijven
 • Update ongevoeligheid bacteriën uit materiaal van dieren van niet-melkleverende bedrijven
 • Stijging aantal diagnoses overmatige verhoorning van de voormagen
 • Stijging aantal diagnoses luchtweg- of longontstekingen
 • Stijging aantal diagnoses longworm
 • Rundveegezondheid in Nederland, vierde kwartaal 2023

Lees het Veekijkernieuws

Voor meer nieuws uit de monitoring van rundvee verwijzen wij naar onze monitoringspagina.

Meer nieuws uit de monitoring

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.