Leverbot: hebben koeien een besmetting opgedaan?

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Leverbot: hebben koeien een besmetting opgedaan?

29-1-2024: 

Leverbot is een parasiet die voorkomt bij onder andere rundvee, schapen, geiten, paarden, hazen en herten. Bij rundvee is een leverbotinfectie vaak sluimerend aanwezig en kan zich uiten in verminderde vruchtbaarheid, slechtere groei en weerstandsvermindering. 

Na opname van besmettelijke cysten via gras trekt de jonge leverbot vanuit de darmen richting lever. De volwassen bot is ongeveer twee tot vier centimeter lang, leeft in de galgangen van de lever en produceert hier veel eieren die via de gal met de mest worden uitgescheiden. Voor de verdere ontwikkeling van eieren tot leverbot is de leverbotslak nodig als tussengastheer. Deze slak leeft op plaatsen waar de bodem het grootste deel van het jaar vochtig is, zoals in greppels, slenken, vertrapte slootkanten en kwelplaatsen achter dijken. Zonder tussengastheer komt leverbotziekte niet voor. 

Deze zomer was relatief nat. Dat betekende gunstige omstandigheden voor eventueel aanwezige leverbotslakken. Wil je weten of jouw dieren dit jaar een besmetting met leverbot hebben opgedaan? Dan kun je dit bij dieren die voor het eerst weidegang hebben gehad controleren door middel van bloedonderzoek op antistoffen. Doe dit pas vanaf 4 weken na opstallen, dan beoordeel je ook de laatste (en vaak de meest risicovolle) weken van het weideseizoen. Bij oudere koeien is in de meeste gevallen mestonderzoek aan te raden. Overleg met jouw dierenarts welk onderzoek op welk moment het meest zinvol is en behandel dieren uitsluitend na een daadwerkelijke diagnose. Schapen kunnen door uitscheiding van leverboteieren zorgen voor verspreiding van infecties en verhoging van het infectierisico, ook op rundveebedrijven. Het is verstandig daar rekening mee te houden en dus bij voorkeur geen schapen te weiden op runderpercelen.

Meer informatie over leverbot

Leidraad leverbot

De leidraad leverbot bevat informatie over leverbot, diagnostiek, preventieve maatregelen en behandelingsmogelijkheden. De leidraad is bedoeld om dierenartsen en vooral rundveehouders te ondersteunen bij de aanpak. Download de leidraad

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.