Streptococcose bij Nederlands pluimvee

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Streptococcose bij Nederlands pluimvee

26-4-2023: 

Streptococcus-species behoren tot de normale microflora in de darmen, en zijn (in mindere mate) ook aanwezig op de huid van dier (ook kippen) en mens. De bacteriesoort kan echter ook betrokken zijn bij ziekteprocessen bij pluimvee en andere diersoorten. Binnen het praktijkonderzoek in 2022 is aandacht besteed aan streptokokkensoorten bij pluimvee. Tegen de achtergrond van het rapport Bekedam ‘Zoönosen in het vizier’, waarin geadviseerd wordt een jaarlijkse check uit te voeren op het zoönotische risico, is met de analyses vanuit landelijke monitoring en de literatuur een inschatting gedaan van het zoönotische risico van streptococcose bij pluimvee.

Analyse monitoringsdata 2010-2021 en inschatting zoönotisch potentieel. 

Uit de analyse van de landelijke monitoringsdata, over de periode 2010 tot en met 2021 (in totaal 13.153 sectie-inzendingen), kwamen 49 inzendingen van pluimvee voor sectie naar voren waarbij streptokokken voorkwamen in de diagnose.

Bij het merendeel van de inzendingen was sprake van verhoogde uitval. Bij eenden zijn streptokokken belangrijker als primaire oorzaak van verhoogde uitval dan bij de kip (zie figuren). Bij eenden kwam S. gallolyticus het meeste voor als primaire oorzaak van de uitval. Op basis van literatuuronderzoek, de incidentie van streptococcose in commercieel pluimvee en data vanuit een aanvullend AVINED-onderzoek werd geconcludeerd dat het zoönotisch potentieel van streptococcose in pluimvee als laag ingeschat kan worden (zie resultaten aanvullend onderzoek onder de figuren).

veekijker pluimvee figuur 1

Overzicht GD-secties op kippen met streptokokken in de diagnose en verhoogde uitval als reden van inzenden over de periode 2010-2021 (Bron: GD)

Veekijkernieuws pluimvee figuur 2

Overzicht GD-secties op eenden met streptokokken in de diagnose en verhoogde uitval als reden van inzenden over de periode 2010-2021 (Bron: GD)

Aanvullend onderzoek naar Streptococcus suis

Omdat een recent artikel uit Azië de isolatie van S. suis uit kippen rapporteert, is ook een steekproef van 25 legbedrijven op S. suis onderzocht binnen de monitoring. De kiem is bij geen van die bedrijven aangetoond.

Praktijkonderzoek streptokokken

Naast deze analyse heeft GD ook binnen het praktijkonderzoek voor AVINED aandacht besteed aan onder andere het mogelijke zoönotische risico van de aangetoonde streptokokken; door genetische analyse van de gekweekte stammen konden deze vergeleken worden met isolaten van andere diersoorten en een MLST-type dat bij de mens voor ziekte zorgt. De resultaten zijn opgeleverd aan AVINED; het zoönotisch potentieel van streptokokken uit pluimvee werd als laag ingeschat. 

Dit bericht verscheen in het Veekijkernieuws Pluimvee van april 2023. Andere onderwerpen van dit Veekijkernieuws:

  • Glazige punt-eieren door Mycoplasma synoviae bij leghennen
  • Diergezondheidsbarometer pluimvee

Download het Veekijkernieuws Pluimvee

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.