20 jaar monitoring: Samen gezond naar de toekomst

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

20 jaar monitoring: Samen gezond naar de toekomst

1-12-2022: 

Hoe belangrijk het is om met elkaar de diergezondheid te waarborgen, nationaal en internationaal, blijkt wel uit het symposium ‘Samen gezond naar de toekomst’. Deze goed bezochte bijeenkomst werd eind november in het Nederlands Openlucht Museum in Arnhem gehouden, om stil te staan bij het feit dat de diergezondheidsmonitoring in haar huidige vorm twintig jaar bestaat.

Dat diergezondheidsmonitoring na 20 jaar nog steeds belangrijk is voor diergezondheid en dierenwelzijn, het beschermen van de volksgezondheid en de exportpositie van Nederland werd door sprekers vanuit overheid, bedrijfsleven, humane- en diergezondheidszorg nadrukkelijk onderschreven. Nederland loopt met de diergezondheidsmonitoring voorop ten opzichte van andere landen. We hebben een goed overzicht van wat er speelt en als daar aanleiding voor is kan er snel nader onderzoek worden ingesteld. Samenwerken en continu kijken waar verbeteringen mogelijk zijn vormen de basis voor de Nederlandse aanpak.

Jeannette van de Ven, portefeuillehouder Gezonde Dieren van LTO Nederland trapte het symposium af. De diergezondheidsmonitoring in Nederland is van een hoge kwaliteit. “Dat de commissie Bekendam aanbeveelt om de diergezondheidsmonitoring vooral zo door te zetten, is een groot compliment aan ons allen”, aldus van de Ven. 

Ook Dick Veerman, oprichter, moderator en hoofdredacteur van Foodlog, ging in een interactieve sessie met het publiek in gesprek over waar onze kwaliteiten liggen in Nederland: “We hebben in Nederland een hoge standaard, veel kennis en kunde ook qua diergezondheid en monitoring. Dat mogen we meer exporteren en exploiteren.”

Vertrouwen is sleutel

De internationaal erkende veterinair epidemioloog Angus Cameron werkte in veel landen mee aan het opzetten van een systeem voor de diergezondheidsmonitoring en deelde zijn ervaringen. Cameron legt de nadruk op het belang van vertrouwen in het systeem en op de toegevoegde waarde van het systeem voor het veld. Zodat veehouders, dierenartsen en andere erfbetreders meewerken en er een grote collectie aan data wordt verzameld. “Om zo realtime op de hoogte te zijn van alle ziektes, bij alle dieren en zo vroeg te kunnen signaleren en in te grijpen.”

Internationaal kennis delen

Dierziekten stoppen niet bij de landsgrenzen en de dreiging van nieuwe ziekten blijft met ontwikkelingen als klimaatverandering en reisbewegingen van mensen en dieren actueel. Henk Jan Ormel legde vanuit zijn positie, als voormalig adviseur van de Chief Veterinary Officer van de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, het belang uit van het hebben van een goede veterinaire infrastructuur. “Dierenartsen en paraveterinairen zijn de hoeksteen van de internationale veterinaire infrastructuur. Zonder deze infrastructuur is geen One Health mogelijk.”

Vroeg opsporen, snel handelen

Dat samenwerking belangrijk is, zagen we de afgelopen jaren met COVID-19. Samenwerking tussen humaan en veterinair en over grenzen heen. Marion Koopmans vertelt hierover “Hoe sneller we signalen uit de humane en veterinaire sector combineren, hoe sneller we uitbraken kunnen stoppen en erger kunnen voorkomen.” Daar is al veel voor geregeld maar kunnen we nog meer op inzetten.

Toekomst

Ook dagvoorzitter Bas Haring, stelt aan het slot vast dat er een grote betrokkenheid van veel partijen binnen en buiten de agrarische sector is bij de diergezondheidsmonitoring. Hij sluit af met de vraag: “Zijn er dan nog kansen?” De filosoof en wetenschapper ziet die kansen vooral als het gaat om dierenwelzijn. De huidige maatschappij vraagt steeds meer op het vlak van dierenwelzijn, een thema waarvan hij verwacht dat dit in de diergezondheidmonitoring in de toekomst meer aandacht gaat vragen.

Diergezondheidsmonitoring in Nederland

Waar dieren en mensen samen leven is het belangrijk om een nauwkeurig systeem te hebben dat de gezondheid van dieren constant in de gaten houdt. Dit is belangrijk voor de diergezondheid en dierenwelzijn, het beschermen van de volksgezondheid en voor de exportpositie van ons land. De overheid en veehouderijsector hebben daarom in 2002 samen met Royal GD de diergezondheidsmonitoring opgezet waarvan GD uitvoerder is.

De signalen komen van dierhouders uit verschillende sectoren (rund, varken, pluimvee, schaap, geit en paard), dierenartsen, verwerkende industrie, onderzoeksinstituten en instanties die zich inzetten voor de volksgezondheid. De monitoring onderzoekt, bundelt en analyseert deze signalen afkomstig van elkaar aanvullende instrumenten. De uitkomsten van de monitoring worden gedeeld met dierhouders, dierenartsen en betrokken partijen, zoals overheid, veehouderijsector, humane gezondheidszorg en (mits relevant) omringende landen. Zo kunnen zij indien nodig actie ondernemen.

Meer informatie over de monitoring

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.