Leverbot zorgt in seizoen 2021-2022 voor meer problemen dan voorgaande jaren

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Leverbot zorgt in seizoen 2021-2022 voor meer problemen dan voorgaande jaren

4-7-2022: 

Afgelopen voorjaar heeft de Veekijker veel vragen ontvangen van schapenhouders en dierenartsen met betrekking tot leverbot. Waar leverbotziekte in voorgaande jaren tot minder problemen heeft geleid, mogelijk in verband met opeenvolgende droge jaren, heeft leverbotziekte afgelopen jaar meerdere schapenhouders verrast. Tot 2020 stelde de Werkgroep Leverbotprognose jaarlijks een voorlopige en definitieve prognose op waarmee dierhouders en dierenartsen geïnformeerd waren over de verwachting met betrekking tot de kans op het optreden van leverbotziekte. Tevens vond monitoring van het voorkomen van resistentie tegen leverbotmiddelen plaats.  
Veel van de afgelopen periode gestelde vragen hadden betrekking tot diagnostiek van slijtende schapen of (plotselinge) sterfte, maar ook in het kader van slechte behandelingsresultaten door mogelijke resistentie voor triclabendazol, de werkzame stof die werkzaam is tegen alle stadia van de leverbot. Resistentie voor triclabendazol werd voor het eerst eind jaren negentig van de vorige eeuw voor het eerst vastgesteld in Noord-Holland en is sindsdien op veel plaatsen verspreid over Nederland aangetoond.
Bij verdenking van een leverbotinfectie is het essentieel om dit te bevestigen door middel van pathologisch onderzoek, bloedonderzoek of mestonderzoek alvorens een behandeling wordt ingesteld. Kartering van het voorkomen van de leverbotslak op percelen kan helpen in kaart te brengen welke percelen risicovol zijn en in bepaalde perioden van het jaar beter vermeden kunnen worden.

Meer informatie over de diagnostiek en preventieve maatregelen

En verder in het Veekijkernieuws:

 • Enterotoxemie bij jonge lammeren
 • Listeriose op melkgeitenbedrijven
 • Uitval door haemonchose bij jaarlingen
 • Chlamydia Abortus bij melkgeiten
 • Diergezondheidsbarometer Kleine Herkauwers

Veekijkernieuws Kleine Herkauwers

 

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.