Stikstofproblematiek: mening en input landbouwsector van belang

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Stikstofproblematiek: mening en input landbouwsector van belang

21-6-2022: 

Op 10 juni kwam het kabinet met concrete aanwijzingen over hoeveel de stikstofuitstoot omlaag moet. Minister Van der Wal van Natuur en Stikstof stuurde de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) naar de Tweede Kamer. Hierin staat dat per regio wordt bepaald hoeveel de uitstoot omlaag moet. Het advies van de commissie Remkes om gebiedsgerichte maatregelen te treffen is overgenomen. Hiermee werd duidelijk dat dit in sommige regio’s een enorme impact gaat hebben voor heel veel veehouders en hun gezinnen. De Nederlandse landbouwsector staat voor een grote veranderopgave. Het is belangrijk dat daarbij de mening en de input van de landbouwsector wordt gehoord en wordt meegenomen in de besluitvorming. Goed om dat geluid te laten horen.

GD is onderdeel van de Nederlandse landbouwsector. We zijn en voelen ons nauw verbonden met onze veehouders. Samen werken we al meer dan 100 jaar aan de diergezondheid van koeien, varkens, schapen, geiten, pluimvee en paarden. Veel GD-ers kennen de dierhouderij ook van dichtbij en leven en werken met dieren in het landelijk gebied. Vaak van generatie op generatie. 

Weinig waardering voor bereikte resultaten

Veel veehouders hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in verduurzaming, door aan de slag te gaan met de reductie van CO2 , fosfaat en stikstof, en bij te dragen aan biodiversiteit en natuurbeheer door weidevogelvriendelijk graslandgebruik, aanleg van bloemenranden, fosfaatreductie, zonnepanelen en meer. Ondanks deze inspanningen breekt nu toch een onzekere tijd aan voor iedereen die werkzaam is in de agrarische sector. Dat leidt tot veel emoties wat begrijpelijk is: uit de aangekondigde maatregelen klinkt weinig waardering voor de winst die de agrarische sector de afgelopen jaren heeft geboekt op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn, milieu, klimaat en ook stikstof.

De stikstofdiscussie raakt niet primair aan diergezondheid. Niettemin, er liggen wel connecties. Denk aan initiatieven vanuit de sector om de eiwitinput (en daarmee stikstofemissie) te verlagen. Dat vergt nauwgezet onderzoek om duidelijk te krijgen in hoeverre dat afbreuk doet aan diergezondheid, dergelijke neveneffecten wil je vermijden. Wij zetten graag ons (veld)onderzoek, onze diagnostiek en onze kennis en kunde in om samen met onze klanten en partners te werken aan oplossingen op het gebied van diergezondheid, zeker ook waar die raken aan milieu- en duurzaamheidsvraagstukken.

 

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.