Weerstand en Mastitis

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Weerstand en Mastitis

8-6-2021: 

Bij het ontstaan van mastitis spelen zowel de bacteriën die de uierontsteking veroorzaken als de weerstand van de koe een belangrijke rol. Belangrijke factoren die invloed hebben op de weerstand zijn in ieder geval de voeding en stress. Wat kunt u doen om de weerstand van uw koeien zo optimaal mogelijk te houden?

Focussen op de transitieperiode

De basis voor een optimale weerstand ligt in de transitieperiode van de koe. Door te zorgen dat deze goed verloopt, voorkomt u zoveel mogelijk sub- en klinische melkziekte en ketose en daarmee verkleint u de kans op te veel conditieverlies na afkalven en een te diepe negatieve energiebalans. Door te focussen op de transitieperiode zorgt u er dus voor dat de droge stof opname en daarmee ook de opname van vitaminen, macro- en spoorelementen beter is. Juist deze vitaminen, Retinol (vitamine A), alfa-tocoferol (vitamine E) en de spoorelementen zink, selenium en koper, spelen een belangrijke rol bij een goede afweerreactie tegen uier infecties. Daarnaast is het verbruik van vitaminen en spoorelementen bij gezonde dieren lager waardoor de koe beter ‘gewapend’ is tegen infecties. Door in de transitieperiode nauwkeurig te monitoren en zaken te optimaliseren verklein je de kans op ernstige mastitis.

Voorkom stress

Onderzoek heeft daarnaast aangetoond dat bij koeien die onder stress staan, de witte bloedcellen in de uier minder effectief zijn in het onschadelijk maken van bacteriën. Koeien reageren heel duidelijk op stress met een verhoging van het celgetal. Voorkom hierom onrust in de stal door o.a. overbezetting te voorkomen, voldoende vreetplaatsen en zorg voor voldoende ruimte in het looppad zodat koeien elkaar makkelijk kunnen passeren. Ook het vastzetten van tochtige dieren en het verplaatsen van dieren kan voor stress zorgen.

Effectief behandelen

Om mastitis gericht en effectief te kunnen behandelen is het belangrijk om te weten met welke mastitis bacterie u te maken heeft. Dit kan door tankmelkonderzoek of individueel bacteriologisch onderzoek te laten uitvoeren. Mastitis bacteriën kunnen worden overgedragen van de ene naar de andere koe, maar ook bacteriën in de omgeving van de koe spelen een belangrijke rol. Als u weet welke bacteriën op uw bedrijf de uierontsteking veroorzaken weet u ook welke risicofactoren van belang zijn om deze koe- of omgevingsgebonden kiem aan te pakken zodat u op termijn mastitis kunt voorkomen.

mastitisverwekkers

Als de weerstand van de koeien niet goed is is niet alleen het aantal herhalingsgevallen van klinische mastitis, maar vaak ook het aantal eerste gevallen te hoog. Dieren met een verminderde weerstand zijn niet alleen gevoeliger voor infecties, maar vaak genezen deze ook slechter.

mastitis

Voorkom verspreiding

Om de duur van de infectie zo kort mogelijk te houden is het van belang om de koeien te behandelen met het juiste antibioticum. Het onnodig verkorten van het toedienen van het antibioticum is niet beter voor de koe en kan juist zorgen dat bacteriën resistent worden tegen een bepaald antibioticum. In uiterste gevallen moet een koe, die last heeft van een chronische terugkerende uierontsteking, afgevoerd worden om verspreiding naar andere koeien te voorkomen. 

Het risico van verspreiding kan ook verlaagd worden door extra aandacht te besteden aan de melkprocedure en melktechniek en de biosecurity. Vraag bij aankoop van dieren naar de diergezondheids- en vaccinatiegeschiedenis en naar individuele diagnostiek (zoals MPR en bacteriologisch onderzoek van melk) Het kan ook nuttig zijn om te vragen naar diagnostiek op bedrijfsniveau, zoals het bedrijfscelgetal en indien aanwezig het tankmelkonderzoek naar mastitisverwekkers.

Meer informatie over de weerstand en het effect op mastitis

Mastitis Tankmelk: Goed voor de koe, dus ook voor u

rundveeMet Mastitis Tankmelk krijgt u in één oogopslag inzicht in de uiergezondheid van uw hele koppel melkvee. Via tankmelkonderzoek houdt u in de gaten welke mastitisverwekkers er spelen op uw bedrijf, en krijgt u inzicht in de antibioticagevoeligheid van deze mastitisverwekkers. Zo voorkomt u problemen met mastitis. Steekt mastitis toch de kop op, dan weet u van tevoren al welke injector u moet gebruiken. Meer informatie 

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.