Aanpassingen digitale checklist Keurmerk Zoönosen + winnaar iPad

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Aanpassingen digitale checklist Keurmerk Zoönosen + winnaar iPad

10-6-2021:  Sinds begin 2021 is het Keurmerk Zoönosen gedigitaliseerd. Een groot aantal dierenartsen heeft de checklist al digitaal ingevuld en ingestuurd. We kregen veel positieve feedback, maar ook enkele suggesties ter verbetering. Dit hebben we per 31 mei doorgevoerd en we nemen u graag mee in de aanpassingen. 

De digitale checklist werkt volgens dierenartsen eenvoudig, het scheelt zoeken en versturen van de papieren versie en het heeft de herkenbare vormgeving. Toch hebben we op basis van de feedback ook nog het één en ander veranderd: 

‘Indien niet van toepassing’ subteksten toevoegen
Dit is de belangrijkste aanpassing. Soms is een vraag binnen de checklist niet van toepassing op het UBN waarvoor de checklist wordt ingevuld. Bijvoorbeeld wanneer er wordt gevraagd naar het management rondom geboortes, maar er nooit wordt gefokt op het bedrijf. Aan de digitale checklist zijn nu bij dergelijke vragen de teksten toegevoegd waarmee wordt aangegeven wat de gebruiker moet invullen indien de vraag niet van toepassing is.

Overige aanpassingen
Bij de onderdelen A: Algemeen, D: Paarden/Ezels en F: Pluimvee/(water)vogels hebben we aan de informatie i’tjes bovenaan de pagina een extra toelichting toegevoegd die betrekking heeft op de vragen. Bijvoorbeeld: ‘Waar paard(en) staat bij de vragen D.01 - D.19 worden ook ezels bedoeld’. Ten slotte staat er op de laatste pagina van de digitale checklist informatie over de audit die GD door een onafhankelijke partij zal laten uitvoeren op een aantal bedrijven.

Winnaar iPad-actie

Onder de dierenartsen die de checklist digitaal hebben ingevuld hebben we een iPad verloot. DKL Deventer was de gelukkige winnaar. 

Winnaar iPad-actie
Op de foto drs. Anne-Miek Timmermans die de Zoönosencheck digitaal heeft ingevoerd en DAP-relatiebeheerder Walter Schouten.

Meer informatie over het invullen van de digitale checklist vindt u hier of bel met GD via 0900-1770, optie 3. 

 

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.