Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...

​Droes wordt veroorzaakt door de bacterie Streptococcus equi subsp. equi (kort gezegd S. equi). Deze dringt via de neusslijmvliezen en keelholte het lichaam binnen en verplaatst zich naar de lymfeknopen, waar vervolgens abcessen kunnen ontstaan. Wanneer de abcessen groter worden, kan het paard ademhalings- en slikproblemen krijgen. Dit gebeurt echter alleen in ernstige gevallen.

Paarden die nog geen antistoffen hebben tegen droes krijgen doorgaans de meest uitgesproken symptomen. Soms komt zelfs verspreiding naar lymfeknopen op andere plekken in het lichaam voor. Klachten die vaak voorkomen bij een droesinfectie zijn koorts en/of hoesten. Opvallend is dat bij de naar de GD ingezonden monsters slechts in enkele gevallen melding wordt gedaan van abcesvorming. Dit kan komen omdat enerzijds de ziekteverschijnselen zeer beknopt of onvolledig op het inzendformulier vermeld worden. Anderzijds kan het zijn dat juist de twijfelgevallen ingestuurd worden en in mindere mate monsters van paarden met abcessen omdat de diagnose dan meer voor de hand ligt. Gezien het feit dat er toch ook bij de monsters zonder vermelding van abcesvorming een flink aantal positieven wordt vastgesteld, betekent dit in ieder geval dat droes dus lang niet altijd de kenmerkende abcessen geeft. Mogelijke verklaring is dat de dieren al eens droes hebben doorgemaakt en daardoor gedeeltelijk beschermd zijn daarnaast zijn ook niet alle bacteriestammen even ziekteverwekkend.

Historie

Droes komt – behalve in IJsland – wereldwijd voor. De ziekte werd al in 1251 beschreven door Jordanus Ruffus, een Romeinse schrijver. De op dit moment circulerende stammen lijken een gemeenschappelijke voorouder te hebben rond 1900 - 1920. Dat is niet zo vreemd, want tijdens de Eerste Wereldoorlog werden er heel veel paarden gebruikt. In totaal stierven er 8 miljoen paarden op het slagveld en op een gegeven moment werden er ter vervanging 1000 nieuwe paarden per dag aangevoerd vanuit Amerika.