Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Hittestress: wat regelt u vóór de zomer?

4-3-2021: 

In de zomer kan de temperatuur weer hoog oplopen, dan is extra alertheid geboden. U denkt wellicht, het is nog lang geen zomer, zo warm is het nu nog niet. Dat klopt, maar juist nu is het een goed moment om na te denken wat u nu kunt optimaliseren voor deze zomer om de hittestress te beperken. Misschien heeft u dit jaar dieren aangekocht waardoor de situatie opnieuw aandacht verdient. 
 
Een koe heeft het liefst een temperatuur tussen -5 en +18 graden Celsius. Al vanaf 21 graden heeft ze last van de warmte. Daarbij speelt de luchtvochtigheid ook een rol: hoe hoger de luchtvochtigheid, hoe eerder de koe last heeft van hittestress. Waar kunt u nu zo vroeg in het voorjaar juist over nadenken?

Ventilatoren

Een goede huisvesting en een fris stalklimaat zijn de basis voor een gezonde veestapel. Bedrijven die ventilatoren hebben, maken er dankbaar gebruik van in de zomer. De grootte en de hoeveelheid ventilatoren en de plaats waar ze hangen zijn van belang. Mocht u ventilatoren overwegen, dan is nu het moment daarover beslissingen te nemen.

Bij steeds terugkerende gezondheidsproblemen is het raadzaam ook de huisvesting en het stalklimaat kritisch in ogenschouw te nemen. De klimaat- en huisvestingsdeskundigen van GD kunnen u hierbij ondersteunen. Lees meer

Drinkwatervoorziening optimaliseren

Hoeveel water koeien opnemen is van afhankelijk van verschillende factoren, zoals melkproductie en warmte, drogestofgehalte van het rantsoen en relatieve luchtvochtigheid. Deze factoren bepalen samen met de temperatuur de mate van hittestress. 

 • Situatie in de stal. Als de dieren in de warme periode twee keer zo veel drinken, is de situatie dan zodanig dat er voldoende drinkoppervlak is voor alle dieren? Hoeveel drinkpunten zijn er en zijn deze makkelijk bereikbaar? Is de toevoersnelheid in de waterbak toereikend? Op stal is één sneldrinker per vijftien koeien of één grote drinkbak (meer dan 50 liter en meer dan 30 liter per minuut) per twintig koeien minimaal het advies. U kunt op een praktische manier controleren hoe groot de toevoersnelheid van het water is door te meten hoeveel water u in één minuut verzamelt bij ieder drinkpunt. Is de toevoersnelheid lager dan 30 liter per minuut is,  dan is dit een punt van aandacht. 
 • Situatie in de weide. Hoe is de situatie in de weide? Hoeveel waterbakken zijn er beschikbaar en hoe is het gesteld met de toevoersnelheid? Een koe drinkt, als ze de gelegenheid krijgt, maximaal vijf minuten, daarna is ze moe. Kan ze in de weide voldoende water opnemen? Wilt u berekenen of de benodigde drinkcapaciteit overeenkomt met beschikbare drinkcapaciteit voor uw koppel in de weide? Houd er dan rekening mee dat 10 procent van de koeien tegelijkertijd moet kunnen drinken en dat iedere koe per minuut circa 20 liter water drinkt.
 • Situatie bij de droge koeien. Hoe is het bij de droge koeien? Zijn er minimaal twee waterpunten om competitie te voorkomen? En hoe staat het hier met de toevoersnelheid? Hebben de droge koeien een moderne drinkbak of een van vroeger?
 • Kwaliteit van het water. Zowel in zomer als in de winter kan bacteriologische verontreiniging het water minder smakelijk maken, maar bij hogere temperaturen verloopt de bacteriegroei een stuk sneller. Als het kiemgetal in de winterperiode al verhoogd is, dan wordt dat in de zomer niet uit zichzelf beter. De Drinkbakcheck geeft een goede momentopname van uw drinkwaterkwaliteit. Neem in de zomerperiode opnieuw een watermonster om de kwaliteit van uw drinkwater te monitoren. Kunt u de bakken makkelijk schoonmaken? Als u water uit de voorkoeler recyclet, heeft dat net als een hoge omgevingstemperatuur mogelijk een effect op het kiemgetal.
 • Wateropname. Een watermeter geeft meer inzicht in de wateropname. Op de lange termijn geeft een watermeter inzicht in het drinkgedrag van de koppel en kunt u eventuele afwijkingen vroegtijdig oppikken en daar op inspelen. 
  Deze vragen helpen u wellicht om tijdig goed na te denken over warmere periodes die weer gaan komen. Door er nu op te anticiperen, bent u de hittestress dit jaar een stap voor.

  Wat drinken uw koeien daadwerkelijk? Met de Drinkbakcheck controleert u eenvoudig de kwaliteit en smakelijkheid van het water op de drinkplek van uw vee.

  Meer over hittestress voorkomen 
 

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.