Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Ziekte en sterfte hebben een grote impact op de veehouderij. Veehouders en dierenartsen kunnen dieren inzenden voor pathologisch onderzoek om inzicht te krijgen in de doodsoorzaak en/of een bedrijfsprobleem of juist om bepaalde zaken uit te sluiten. De patholoog voert een macroscopische en zo nodig microscopische beoordeling uit op het kadaver of orgaan. Met laboratorium onderzoeken kan de patholoog de diagnose nader specificeren. Vervolgens kunnen dierenarts en veehouder samen snel en effectief een behandeling inzetten en verdere economische schade beperken.

Pathologisch onderzoek levert essentiële informatie op die kan leiden tot een effectieve aanpak voor de bestrijding van dierziekten en draagt bij aan de landelijke diergezondheidsmonitoring. Om deze reden financieren het ministerie van LNV en de sector samen ongeveer 75 procent van de werkelijke kosten van pathologisch onderzoek.

Aanmelden en insturen van pathologisch onderzoek

Zowel de dierenarts als veehouder kan een dier insturen naar GD voor pathologisch onderzoek. Onze ophaaldienst haalt dieren op van het bedrijf voor pathologisch onderzoek. Aanmelden kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Als u ‘s avonds voor 22.00 uur uw opdracht aanmeldt, worden de dieren gegarandeerd de eerstvolgende werkdag opgehaald.

Praktische informatie en direct aanmelden

Om een onderzoek aan te vragen of een monster in te sturen sturen worden verschillende stappen doorlopen. Wij hebben deze overzichtelijk gemaakt via een stappenplan. Maar je kunt ook direct naar het aanmeldformulier of een inzendformulier opzoeken. Voor cel- en weefselpathologie bieden we verschillende informatie voor gezelschapsdieren en varkens. Bekijk ook de actuele tarieven van onze verschillende pathologie producten. 

Pathologisch onderzoek van begin tot eind

Plotseling gaan er enkele dieren dood op een melkveebedrijf. Daarom besluiten de dierenarts en de veehouder een van de dieren in te sturen voor pathologisch onderzoek. 

In ons beeldverhaal nemen we je mee door de stappen die worden genomen om de doodsoorzaak van een dier te achterhalen. We bespreken de verschillende fasen in het pathologisch onderzoek, hoe een dier wordt ingezonden en wat hoe de uitslag van het onderzoek tot stand komt.

Bekijk het beeldverhaal

Meer informatie over pathologisch onderzoek

Samen weet je het zeker

In de dagelijkse praktijk wordt er intensief samengewerkt tussen dierenartsen en onze collega's van de Veekijker en Pathologisch onderzoek. Lees hier het drieluik over een recente pathologiecasus. 

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.