Veelgestelde vragen over Data Online Monitor Varkens Dierenartsen varken

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Veelgestelde vragen over Data Online Monitor Varkens

Dierenartsen varken

 • Wat is het doel van de monitoring van de varkenssector in Nederland?

  De basismonitoring varkensgezondheidszorg in Nederland heeft drie doelen:
  1. opsporen van bekende, maar in Nederland normaal niet voorkomende aandoeningen;
  2. het volgen van trends en ontwikkelingen op gebied van varkensgezondheid;
  3. opsporen van nieuwe aandoeningen die in Nederland, of zelfs internationaal, nog niet bekend of beschreven zijn.
  Eind jaren ‘90 brak de varkenspest uit. Dat was aanleiding om  een goed instrument te ontwikkelen om diergezondheid te kunnen  monitoren en snel te kunnen ingrijpen bij afwijkingen. Dit werd de basismonitoring, en ligt sinds 2000 in handen van GD.
 • Hoe worden de doelen bereikt?

  Met verschillende instrumenten. De monitoring varkensgezondheid  kende  tot juli 2015 twee reactieve instrumenten: de Veekijkertelefoon en de sectiezaal, waarbij het initiatief bij anderen ligt. Elke twee weken worden de verzamelde signalen uitgebreid geanalyseerd en besproken. Elke drie maanden wordt de monitoring in de begeleidingscommissie besproken (LTO, NVV, POV, KNMvD, EZ en NVWA). De belangrijkste bevindingen worden twee keer per jaar in een nieuwsbrief vermeld. Bij vermoeden van aangifteplichtige ziektes wordt meteen  de NVWA ingeschakeld.
 • Wat voegt de Online Monitor daar aan toe?

  De Online Monitor in de varkenssector is per 1 juli 2015 in werking getreden. Omdat bij elk vierwekelijks bedrijfsbezoek klinische verschijnselen vastgelegd worden op VeeOnline geeft dit:
  1. een representatiever beeld van de klinische verschijnselen in Nederland;
  2. informatie over bedrijven waar niets aan de hand is. 
  3. de mogelijkheid om schommelingen in antibioticumgebruik te verklaren en gebruik van tweede keus middelen te verantwoorden.
 • Is het verplicht om gegevens voor de Online Monitor in te vullen?

  Ja, sinds 1 januari 2016 bestaat er een verplichting vanuit de IKB’s om elke vier weken klinische gegevens door te geven op VeeOnline. Varkenshouders die hier niet aan voldoen krijgen een brief waarin staat dat het de volgende keer in orde dient te zijn. Per 1 september 2016 worden ook geborgde varkensdierenartsen gecontroleerd op deelname aan de Online Monitoring.
 • Wie is de eigenaar van de gegevens op VeeOnline?

  Omdat er op VeeOnline persoonsgegevens worden verwerkt, moet er rekening worden gehouden met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de Wbp wordt gesproken over ‘betrokkene’ (in dit geval varkenshouder en dierenarts), ‘verantwoordelijke’ (in dit geval GD) en ‘bewerker’. In de Wbp wordt dus niet over een ‘eigenaar’ gesproken.

  Veehouders en dierenartsen hebben recht op inzage in hun eigen gegevens. GD legt verantwoording af aan de Begeleidingscommissie Monitoring Varkens. In de Wbp staat dat gegevens alleen verwerkt mogen worden binnen het doel, dus dat ze nergens anders voor gebruikt mogen worden. De Begeleidingscommissie bepaalt bij twijfel of het al dan niet binnen de doelen van de monitoring valt.

 • Wat doet GD met de klinische gegevens die worden vastgelegd?

  GD verzamelt alle data uit de Online Monitor en analyseert deze ten behoeve van de monitoring varkensgezondheid in Nederland. De (geanonimiseerde) resultaten worden, samen met informatie uit de Veekijker en bevindingen uit de sectiezaal van GD, besproken in het monitoringsoverleg. Maandelijks ontvangen dierenartsenpraktijken een terugkoppeling van de ingevulde gegevens, waarin hun eigen resultaten worden weergegeven tegenover landelijke resultaten.
 • Mag GD de gegevens verstrekken aan derden?

  Ja, maar alleen als de vraag is getoetst aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het gebruik van de data moet namelijk passen binnen het verzameldoel: de gezondheidsmonitoring in de varkenshouderij in Nederland. GD bespreekt de aanvraag met de Begeleidingscommissie Monitoring varkens (bestaande uit LTO, NVV, POV, KNMvD, EZ en NVWA).

  GD mag de gegevens ook aan derden verstrekken als de betrokkenen (in dit geval varkenshouder en dierenarts) hiervoor toestemming hebben gegeven of als GD hiertoe door de wet wordt verplicht.

 • Wat levert GD aan de IKB's?

  GD levert twee keer per week een bestand aan waarin staat voor welke bedrijven de Online Monitor is ingevuld, wanneer en door wie (dierenarts). Er staat verder geen inhoudelijke informatie in: er staat dus niet in wat de dierenarts heeft ingevoerd.
 • Wat kunnen we met de gegevens uit de Online Monitor?

  GD verzamelt en analyseert de ingevulde data. Als voldoende bedrijven hun gegevens invullen, ontstaat een representatief totaaloverzicht van de veranderingen van dierziekten en ziekteverwekkers op de Nederlandse varkensbedrijven. Hoe meer en hoe langer gegevens ingevuld worden, hoe meer zicht het geeft op trends en ontwikkelingen. Hiermee kan op termijn  bijvoorbeeld de verspreiding van ziekteverwekkers ‘voorspeld’ worden. Ook kan de monitor gebruikt worden om maatregelen tegen de verspreiding van ziekten te onderbouwen.
 • Wie betaalt?

  De monitoring wordt voor een belangrijk deel betaald uit ‘publieke middelen’ van overheid en sector (50/50). 
 • Wat als ik graag iets toegevoegd of aangepast wil hebben in de Online Monitor?

  Varkenshouders en dierenartsen kunnen hun wensen doorgegeven aan GD. GD beoordeelt of een verzoek past binnen het verzameldoel: de gezondheidsmonitoring in de varkenshouderij in Nederland. Of vervolgens aanpassing plaatsvindt, is mede afhankelijk van beschikbare budgetten.

VeeOnline klantenservice

Bel 0900-1770 of gebruik Teamviewer in VeeOnline.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.