Vraag het Tom Pakket Diarree BIG

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer
Foto varkensdierenarts

Varkensdierenarts Tom Duinhof is deskundige op het gebied van diarree bij biggen in het kraamhok. Geregeld beantwoordt hij vragen uit de praktijk. 

Heeft u ook een vraag voor Tom?

Stel uw vraag

Vraag van de maand

''Ik heb een kweekplaat met een kolonie en heb geïdentificeerd dat het een E. coli of een Clostridium perfringens is, maar hoe kom ik erachter welk type het is?''

Antwoord

GD kan bepalen of de gevonden E. coli of Clostridium perfringens een kwaadaardig type is met behulp van de nieuwe PCR-testen. U kunt dan kiezen voor de pakketten ‘Clostridium perfringens typering PCR’ of ‘E. coli typering PCR’. De door u gekweekte bacteriecultuur kan met deze pakketten worden onderzocht. Voor Clostridium perfringens wordt getest op CPA, CPB en CPB2. Voor E. coli wordt getest op F4 (K88), F5 (K99), F6 (987P), F41, F18 en Stx2e.

Overzicht veelgestelde vragen

 • Wat houdt het Pakket Diarree BIG in?

  Het Pakket Diarree BIG is een gecombineerde PCR die meerdere, verschillende diarreeverwekkers aan kan tonen bij biggen met diarree in het kraamhok en bij gespeende biggen met diarree. Voor beide diergroepen zijn pakketten met de meest relevante ziekteverwekkers samengesteld. De testen kunnen uitgevoerd worden op mestmonsters of ESwabs. Daarnaast is het mogelijk de testen uit te voeren op bacterieculturen (N.B. Voor het kweken van Clostridium perfringens adviseren we u om de koolstofswab te gebruiken).
 • Waarom zou ik voor het Pakket Diarree BIG kiezen?

  Met het Pakket Diarree BIG krijg je snel, eenvoudig en betrouwbaar inzicht in de mogelijke bacteriële of virale veroorzakers van diarree bij biggen in het kraamhok of bij de gespeende biggen.  
 • Wat zijn de voordelen van het Pakket Diarree BIG?

  Diarree bij biggen leidt tot schade door verminderde groei en verhoogde uitval. Om varkenshouders te helpen hun bigvitaliteit te optimaliseren, ontwikkelde het BIG-team van GD het Pakket Diarree BIG. Er is een pakket met de meest relevante ziekteverwekkers voor zuigende biggen en een pakket met de meest relevante ziekteverwekkers voor gespeende biggen.

  De voordelen van de pakketten zijn:

  • Gecombineerde PCR-test

  Het Pakket Diarree BIG is een gecombineerde PCR waarmee snel, eenvoudig en betrouwbaar inzicht is te verkrijgen in de mogelijke bacteriële of virale veroorzakers van diarree bij zuigende biggen in het kraamhok en bij gespeende biggen.

  • Veroorzakers van diarree bij biggen in één pakket
  Uniek aan het Pakket Diarree BIG is dat het niet nodig is om verschillende laboratoriumtesten in te zetten. Alle testen voor diarree bij zuigende biggen zitten in één pakket, ook alle testen voor diarree bij gespeende biggen zitten in één pakket. 
  • Eenvoudig mestmonster afnemen met de (Pool) ESwab

  Al geruime tijd kunnen ESwabs naar GD worden ingestuurd voor mestonderzoek. De ESwab is een steriel pakketje dat bestaat uit een kunststof verzamelbuisje met een vloeibaar conserveringsmiddel en een kunststof wattenstaafje met haren van nylon. Het staafje wordt gebruikt om een monster te nemen. De ESwab heeft als groot voordeel dat het nylon het monstermateriaal goed opneemt en daarna ook weer goed afstaat aan het bewaarmedium in het buisje. Het is een handige en nette manier om materiaal voor mestonderzoek op te sturen, bijvoorbeeld voor onderzoek op het PED-virus. Naast de gewone ESwab, zijn er ook Pool ESwabs 1:3 beschikbaar. Bestel ESwabs in de GD Webshop.

   

 • Waarop test ik met het Pakket Diarree BIG?

  De gecombineerde PCR in het Pakket Diarree BIG zuigende big, toont ziekteverwekkers aan, die tot diarree bij biggen in het kraamhok leiden:

  • E. coli inclusief gentypering F4, F5, F6, F41,: kwalitatieve uitslag (aangetoond versus niet aangetoond)
  • Clostridium perfringens inclusief toxinegentypering Clostridium perfringens alfa (a) toxine, Clostridium perfringens beta (b) toxine, Clostridium perfringens beta2 (b2) toxine: kwantitatieve uitslag

  Wanneer u ook informatie wil over Rotavirus, kunt u kiezen voor het Pakket Diarree BIG inclusief Rota A PCR zuigende big. Naast bovenstaande informatie krijgt u dan ook dit resultaat: Rotavirus: kwantitatieve uitslag

  De gecombineerde PCR in het Pakket Diarree BIG gespeende big, toont ziekteverwekkers aan, die tot diarree bij gespeende biggen leiden:

  • E. coli inclusief gentypering F4, F18, Stx2e: kwalitatieve uitslag (aangetoond versus niet aangetoond)
 • Tot welke leeftijd van de biggen kan ik deze test aanvragen?

  Het Pakket Diarree BIG voor zuigende biggen kunt u gebruiken bij biggen in de kraamstal.

  Het Pakket Diarree BIG voor gespeende biggen kunt u gebruiken bij gespeende biggen tot een leeftijd van 10 weken. 

 • Hoe bestel ik het Pakket Diarree BIG?

  Uw dierenarts kan het Pakket Diarree BIG aanvragen door het pakket aan te kruisen op het inzendformulier.
 • Wat is het risico van diarree bij biggen in het kraamhok?

  Diarree bij biggen in het kraamhok leidt tot uitval van biggen en een lager speengewicht. Uit de Monitoring Diergezondheid Varkens, rapportage eerste halfjaar 2016, blijkt dat bijna de helft van de zuigende biggen een maagdarmaandoening heeft. Diarree bij biggen komt dan ook vaak voor. In de kraamperiode veroorzaakt diarree een hogere uitval, door darmschade en  vochtverlies. Ook neemt de groei af met als gevolg een lager speengewicht. Dit kan een slechte start van de big na spenen tot gevolg hebben.

  Diarree in het kraamhok wordt meestal veroorzaakt door een infectie met E. coli of Clostridium eventueel gecombineerd met een rotavirus, maar er zijn ook andere verwekkers. Het is belangrijk om te weten waardoor diarree bij zuigende biggen ontstaat, zodat de varkenshouder preventieve maatregelen kan nemen. Overigens is het zo dat er bij diarree niet altijd een ziekteprobleem is aan te wijzen. Soms is het biggennest te koud of hebben de biggen diarree door antibioticagebruik en is de darmflora verstoord. Het is dan ook verstandig om bij de diagnostiek van diarree bij zuigende biggen niet alleen te focussen op infectieuze oorzaken.

 • Mijn biggen hebben diarree. Wat kan ik het beste doen?

  Overleg met uw dierenarts of het zinvol is om een monster voor onderzoek in te sturen.
 • Welke dieren kan de dierenarts het beste bemonsteren?

  Biggen met diarree in het kraamhok of gespeende biggen met diarree.
 • Ik heb gespeende biggen met diarree, kan mijn dierenarts ook deze test aanvragen?

  Ja, er een speciaal Pakket Diarree BIG voor gespeende biggen, daarin zijn de meest relevante ziekteverwekkers voor deze diergroep opgenomen.
 • Hoe neem ik een mestmonster?

  De gecombineerde PCR-test kan op individuele en gepoolde mestmonsters en ESwabs uitgevoerd worden. De ESwab is een erg makkelijke manier om mest te verzamelen van biggen in het kraamhok of bij gespeende biggen.
 • Wat is het beste moment om dieren te bemonsteren?

  Als u ziet dat de biggen diarree hebben.
 • Hoeveel dieren dien ik te bemonsteren?

  In het kraamhok kunt u het beste één big per zeug bemonsteren.

  Bij de gespeende biggen kunt u het beste één big per hok bemonsteren.

 • Hoeveel monsters kan ik het beste insturen?

  U kunt het beste 2 of meer monsters insturen voor onderzoek.
 • Heeft het ook zin om dieren te bemonsteren zonder diarree?

  Dit is mogelijk, we adviseren om biggen met diarree te bemonsteren. 
 • Hoe kan ik ESwabs het beste opsturen naar GD?

  Wanneer de monsters binnen 24 uur na bemonsteren bij GD zijn, hoeven ze niet gekoeld te worden. Monsters die langer onderweg zijn kunnen het beste gekoeld (niet bevroren) verstuurd worden.
 • Kan ik ook op oedeemziekte laten testen in het Pakket Diarree BIG?

  Ja dat kan, in het Pakket Diarree BIG voor gespeende biggen, wordt ook de aanwezigheid van Stx2e genen getest. Stx2e is het toxine dat kan zorgen voor het ontstaan van oedeemziekte bij gespeende biggen (ook wel slingerziekte genoemd).

 • Kan een kweek voor Clostridium perfringens uitgevoerd worden op de ESwab?

  Nee, dat kan niet. We adviseren u om de koolstofswab voor te gebruiken, omdat Clostridium perfringens anaeroob (zonder zuurstof) moet worden gekweekt. 
 • Waarom zit Clostridium difficile niet in het pakket Diarree Big?

  We hebben gekozen voor de meest relevante veroorzakers van diarree bij biggen in de kraamstal. Aangezien Clostridium difficile niet wordt beschouwd als een primaire veroorzaker van diarree, is het niet opgenomen in het Pakket Diarree BIG.
 • Wanneer kan ik de uitslag verwachten?

  Binnen drie werkdagen ontvangen u en uw begeleidend dierenarts de uitslag.
 • Is de uitslag voor de varkenshouder en de dierenarts hetzelfde?

  De uitslag is voor zowel de varkenshouder als de dierenarts hetzelfde.
 • Wat kan ik met de uitslag van het Pakket Diarree BIG?

  Met de uitslag van het Pakket Diarree BIG kunt u: 
  • Het vaccinatiebeleid evalueren;
  • Gericht bacteriologisch onderzoek uitvoeren en de antibioticumgevoeligheid vaststellen;
  • Het hygiënemanagement evalueren.
 • Hoe moet ik de uitslagen van de gecombineerde PCR interpreteren?

  Toelichting voor uitslagen Pakket Diarree BIG (PCR) zuigende biggen:

   Onderzoek met PCR op:  Resultaat  Betekenis van de uitslag 'aangetoond'  Conclusie m.b.t. ziekteverwekker 
   C. perfringens toxine-gen CPB Kwantitatief resultaat:                        
  aantal kopieën/ microliter                  
   Beta toxine positief Alfa+ Beta –toxine positief
  (evt in combinatie met Beta 2 toxine)=
   C. perfringens type C infectie
  (drempelwaarde: > 1000 van beide genen)
   C. perfringens toxine-gen CPA  Alfa toxine positief Alfa + Beta 2-toxine positief =
  C. perfringens type A infectie
  (drempelwaarde: > 1000 van beide genen)
   C. perfringens toxine-gen CPB2  Beta-2  toxine positief
   E. coli F4 virulentiegen Kwalitatieve uitslag:
  aangetoond of  niet Aangetoond
   E. coli fimbriae of virulentiegenen  aangetoond F4, F5, F6, F41: van belang voor zuigende biggen (enterotoxische E. coli).
   E. coli F5 virulentiegen
   E. coli F6 virulentiegen
   E. coli F41 virulentiegen
   Rotavirus A

  Kwantitatief resultaat:
  TCID50/ml  (Tissue Culture Infective Dose 50%/ml)

   Rotavirusdeeltjes aangetoond Oorzaak van diarree indien ook vlokatrofie is gevonden d.m.v. microscopie dunne darm.*

  * Zuigbiggen tot 1 week leeftijd kunnen levend opgehaald worden,  telefonische  vooraanmelding is dan gewenst.

  Toelichting voor uitslagen Pakket Diarree BIG (PCR) gespeende biggen

  Onderzoek met PCR op: Resultaat  Betekenis van de uitslag 'aangetoond' Conclusie m.b.t. ziekteverwekker 
   E. coli F4 virulentiegen Kwalitatieve uitslag: aangetoond of niet Aangetoond.   E. coli fimbriae of virulentiegenen  aangetoond  F18, F4 en Stx2e indicatief voor E. coli speendiarree of oedeemziekte
   E. coli F18 virulentiegen
   E. coli STX2e virulentiegen
   Rotavirus A (aparte test)

  Kwantitatief resultaat:

  TCID50/ml  (Tissue Culture Infective Dose 50%/ml)

   Rotavirusdeeltjes aangetoond Oorzaak van diarree indien ook vlokatrofie is gevonden d.m.v. microscopie dunne darm.

 • Ik heb een vraag over de uitslag. Aan wie kan ik die het beste stellen?

  Overleg met uw dierenarts om te bepalen wat de uitslag van het Pakket Diarree BIG voor uw bedrijf betekent en welke vervolgacties nodig zijn. Uw dierenarts kan bij vragen contact opnemen met de Veekijker Varken: 0900 – 71 00 000.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.