Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...
varkens

Voorkomt onnodig behandelen

Schurftscan

Bij deelname aan de SchurftScan worden drie keer per jaar zes bloedmonsters onderzocht op afweerstoffen tegen schurft. Met de uitkomsten kunt u zien of behandelen nodig is. Als behandelen nodig is ontvangt u een behandelplan. Met de SchurftScan kunt u vervolgens het effect van de behandeling op de voet volgen. Bij een gunstige uitslag adviseert GD om te stoppen met behandelen en de situatie met de SchurftScan in de gaten te houden.

Schurft aantonen of uitsluiten

De GD SchurftScan is een eenvoudig en gemakkelijk hulpmiddel om schurft aan te tonen of uit te sluiten. Bloedonderzoek is belangrijk omdat een schurftinfectie niet altijd zichtbaar is en maanden ongemerkt op een bedrijf aanwezig kan zijn. In die tijd richt de schurftmijt wel schade aan en kan de besmetting zich uitbreiden. Schurft veroorzaakt onrust, die zich vertaalt in slechtere technische resultaten; een hogere voederconversie en meer doodgelegen biggen.

Schurftschade per jaar

De gemiddelde schade op een bedrijf met 300 zeugen bedraagt 300 x € 12,70* per zeug = € 3.810,- .Op een dergelijk bedrijf kan de aanpak van schurftal snel uit.
*(bron: Praktijkonderzoek Varkenshouderij)

Wat zijn de voordelen van de GD SchurftScan?

• Eenvoudig en gemakkelijk
• Actuele informatie over de schurftsituatie op uw bedrijf
• Nooit meer onnodig ontschurften
• Voorkomt schade door schurft
• Advies op maat door GD-specialisten

Aanmelden en informatie

U kunt zich direct aanmelden voor de GD SchurftScan via deze link. Heeft u nog vragen of wilt u liever persoonlijk bestellen? Belt u dan met 0900-1770. Voor meer informatie kunt u kijken in de flyer GD SchruftScan.