Leverbot

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Steeds meer bedrijven lopen risico op schade door leverbot, omdat het grondwaterpeil in Nederland stijgt. Leverbot wint steeds meer terrein, ook in gebieden waar het voorheen nooit voorkwam.

Ruw geschat blijkt een derde van de rundveebedrijven risico te lopen op een besmetting met leverbot. Een leverbotinfectie op een bedrijf met zestig melkkoeien is in 2011 geschat tussen de 4000 en 6500 euro per jaar. Door de leverbotinfectie vermindert bovendien de weerstand. Dit maakt de dieren vatbaarder voor een infectie met bijvoorbeeld Salmonella dublin. Andersom geldt: een succesvolle bestrijding van salmonella is alleen mogelijk in combinatie met de aanpak van leverbot. Worminfecties Tankmelk geeft snel en gemakkelijk inzicht in de ernst van een leverbotbesmetting op uw bedrijf.

Weinig middelen en resistentie

Een van de grootste knelpunten bij de bestrijding van leverbot is de behandeling. Voor melkgevende dieren zijn geen middelen zonder wachttijd beschikbaar, waardoor de bedrijfsschade enorm kan oplopen. Bovendien is er resistentie tegen de werkzame stof triclabendazole. Elk jaar schat de Werkgroep Leverbotprognose in hoe groot de kans op een besmetting zal gaan worden. De prognose is afhankelijk van de weerssituatie (met name regenval in bepaalde periodes) in het afgelopen voorjaar en zomer en de hoeveelheid aangetroffen (besmette) leverbotslakken (de tussengastheer van de leverbot). Op basis van deze prognose kunt u preventieve maatregelen nemen en hoeft u alleen te onderzoeken en eventueel te behandelen als het werkelijk nodig is. Dit voorkomt het onnodig gebruik van diergeneesmiddelen. Om de situatie op uw eigen bedrijf te achterhalen geeft tankmelkonderzoek snel uitsluitsel.Het

Worminfecties Tankmelk

 abonnement geeft snel en gemakkelijk inzicht in de ernst van een leverbotbesmetting op uw bedrijf. En tegelijkertijd geeft de uitslag van het tankmelkonderzoek inzicht in de hoeveelheid antistoffen tegen maagdarmworm en longworm.


Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.