Tien tips voor een goede waterkwaliteit

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Goed en voldoende drinkwater is een belangrijke voorwaarde voor vitale koeien en een essentieel onderdeel van gezonde voeding. Een koe vreet namelijk minder als zij een matige of slechte kwaliteit water tot haar beschikking heeft. Om ervoor te zorgen dat een koe voldoende water opneemt, is het belangrijk dat het water beschikbaar, smakelijk en van goede kwaliteit is. Hierbij 10 praktische ‘watertips’:

 1. Het lijkt een open deur, maar een goede drinkwaterkwaliteit en daarmee een goede wateropname, begint bij het regelmatig schoonmaken van de waterbakken. Als u zichtbare vervuiling in de drinkbakken ziet of het water niet fris ruikt, is de eerste stap het schoonmaken van de waterbakken. Helpt dit niet, of komt de vervuiling snel terug, dan kan wateronderzoek inzicht geven in de mogelijke oorzaak van de vervuiling van het water in de drinkbak.
 2. Hoe ruikt het water op de drinkplaats? Zou u een glas water uit de drinkbak drinken? Water dat bij de ingang of eigen bron goed is, kan toch van onvoldoende kwaliteit zijn op de drinkplaats. Het water kan namelijk door leidingen stromen die van slechte kwaliteit zijn of een vervuilde binnenzijde hebben (biofilm). Check regelmatig of het water op de drinkplaats voldoet aan de eisen voor veedrinkwater.
 3. Als uit de wateruitslag blijkt dat het bronwater chemisch niet in orde is, dan is het raadzaam om een geschikt waterbehandelsysteem te plaatsen of de keuze voor leidingwater te maken. Hebt u een waterbehandelsysteem, dan kan de oorzaak van de vervuiling liggen bij het niet goed functioneren daarvan. Het is daarom belangrijk om deze eerst goed te (laten) controleren.
 4. Ziet u een slijmerige laag in de drinkbak terwijl u hem net hebt schoongemaakt? Onderzoek dan of het water op de drinkplaats (bacteriologisch) verontreinigd is. Controleer of de waterleiding is dichtgeslibd. Dit doet u door ergens in de stal een koppeling van het waterleidingsysteem los te draaien en de binnenkant te bekijken. Voelt en ziet u een laag met vervuiling, eventueel in combinatie met een slijmlaag? Dan kan het zinvol zijn om de slijmlaag te verwijderen door bijvoorbeeld de leidingen te reinigen of ontsmetten. Lees in de Herkauwer hoe u dit praktisch kunt doen.  
 5. Ziet u nadat de koeien hebben gedronken regelmatig een opwervelend zwarte neerslag die vervolgens neerslaat in de drinkbak? Dit kan wijzen op een te hoog mangaangehalte in het drinkwater. Wilt u controleren of er teveel mangaan in het drinkwater zit? Via de Drinkbakcheck wordt o.a. het mangaangehalte van het drinkwater onderzocht. Lees meer
 6. Hebt u het idee dat het té lang duurt voordat de waterbak is volgelopen nadat meerdere koeien flink wat water hebben gedronken? Ga dan eens na hoeveel water er per minuut in de bak stroomt. Is dit minder dan 20L/minuut? Check dan waarom de capaciteit van de wateraanvoer onvoldoende is. Ga bijvoorbeeld na of de waterleidingen schoon zijn en of de capaciteit van het watersysteem (waterdruk, leidingdikte etc.) toereikend is voor het aantal dieren. Controleer bij eigen bronwater of de capaciteit van het waterbehandelsysteem voldoende is om ook tijdens ‘piekmomenten’ voldoende en goed gezuiverd water te garanderen.
 7. Hebt u voorraadvaten waarin eigen bronwater tijdelijk wordt opgeslagen nadat het behandeld is? Controleer of het water in deze vaten dezelfde (bacteriologische) kwaliteit heeft als wanneer het net gefilterd is. Dit kan heel gemakkelijk door de Drinkbakcheck aan te vragen. Zeker in de zomerperiode kunnen hoge temperaturen in combinatie met een hoge luchtvochtigheid de bacteriologische groei in het voorraadvat sterk bevorderen. Controleer niet alleen op de drinkplaats, maar dus óók in de voorraadvaten en de leidingen.
 8. Hebt u het idee dat het water dat de koeien uit de sloot drinken niet van goede kwaliteit is? Durft u het slootwater zelf te drinken? Controleer bij twijfel of de waterkwaliteit in de sloot voldoet aan de eisen voor veedrinkwater door een watermonster te nemen en in te sturen.
 9. Indien u blijvende problemen houdt met de kwaliteit van het drinkwater in de stal, dan is het de moeite waard om te overwegen om de leidingen in de stal te vervangen. De kwaliteit van de leidingen en de methode van plaatsen zijn namelijk van grote invloed op de kwaliteit van het water. Door niet-gasdichte materialen of verkeerd geplaatste leidingen kan bijvoorbeeld ammoniak uit de stal door de leidingen heen in het drinkwater terechtkomen. Dit verhoogt de kans op bacteriële groei in het water en omzettingen naar nitriet, bij zowel leidingwater als bij eigen bronwater. Ook ophoping in dode leidingen of leidingen met veel bochten leiden vaak tot bacteriële groei in het water. Zorg ervoor, ook als u gaat verbouwen of bij nieuwbouw, dat de leidingen strak worden opgehangen en niet door de mestput lopen. Kies ook het juiste en KIWA-gekeurd materiaal. Zo kunt u problemen met waterkwaliteit al voor een groot deel voorkomen.
 10. Als uw koeien vage, aspecifieke gezondheidsproblemen hebben of een verminderde productie, dan kunt u een watermonster uit de stal laten onderzoeken om te kijken of het drinkwater de (mede) oorzaak kan zijn. GD biedt hiervoor verschillende wateronderzoeken.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.