Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Het klinkt zo logisch: goed en smakelijk drinkwater is een voorwaarde voor gezonde koeien en een optimale melkproductie. Maar wat drinken uw koeien nu daadwerkelijk?

Het belang van goede drinkwaterkwaliteit op de drinkplaats voor melkkoeien en kalveren wordt nogal eens onderschat. Als het water op de drinkplaats niet smakelijk of schadelijk is, drinken de dieren minder dan ze nodig hebben. Door een lagere wateropname worden voedingsstoffen niet goed opgenomen en blijft de voeropname achter. Hierdoor kan de weerstand van de dieren afnemen, wat mogelijk nadelige gevolgen heeft voor de diergezondheid en de productie.

Grenswaarden Drinkbakcheck rundvee

Om dieren gezond te houden, is goed drinkwater heel belangrijk. Maar wat is goed? GD heeft kwaliteitseisen en normen opgesteld waaraan drinkwater voor rundvee moet voldoen. Uitgangspunten hierbij zijn: het water is niet schadelijk, het is smakelijk en de plek waar de dieren drinken is goed bereikbaar.

In onderstaande tabel zijn de normen voor rundvee vermeld. De waarden in de kolom 'goed' kunnen als veilig worden beschouwd voor de betreffende diersoort. De waarden in de kolom 'afwijkend' worden beschouwd als (ernstig) risicovol. 

  rund  kalf 
Parameter  goed  afwijkend  goed  afwijkend 
ammonium (mg/L)  < 2  > 10  < 0,5  > 2
nitriet (mg/L)  < 0,1  > 1,0  < 0,1  > 1,0
natrium (Na) (mg/L)  < 800  > 1500  < 400  > 800 
ijzer (mg/L)  < 0,5  > 10  < 0,2  > 0,5 
mangaan (mg/L)  < 1  > 2  < 0,5  > 1,0 
hardheid (° D)  > 4 & < 15  > 25  > 4 & < 15  > 25 
mestverontreiniging (kve/mL)  < 10  > 100  < 1  > 10  
bacteriologische 
verontreiniging (kve/mL) 
< 10.000  > 100.000  < 1.000  > 10.000 

NB: Deze waarden staan los van normen die gebruikt worden voor de beoordeling of het water geschikt is voor het reinigen of koelen van melktanks. Bij de beoordeling van het water wordt rekening gehouden met de wettelijke 10% meetonzekerheid. 

 

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.