Veelgestelde vragen over De Droogstandscheck

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer
 • Wat is de Droogstandscheck?

  De Droogstandscheck is een steekproefbloedonderzoek bij minimaal vier en maximaal tien droogstaande koeien in de periode van 21 tot 2 dagen voor het afkalven. Hierbij worden de gehalten haptoglobine, magnesium, NEFA, BHBZ en ureum gemeten.
  De Droogstandscheck is bedoeld om het management van de droogstand op koppelniveau te evalueren. Door regelmatig een steekproef uit te voeren kan de veehouder een goede indicatie krijgen van de gezondheidsrisico’s die de  koeien lopen na het afkalven. Op basis hiervan kan, indien nodig, het (voer)management van de droge koeien worden aangepast in overleg met de dierenarts en/of veevoeradviseur. 
 • Waarom bloedonderzoek in de droogstand?

  Het doel van dit bloedonderzoek is om bloedparameters vóór het afkalven te meten die aangeven of de koppel afkalven een verhoogd risico loopt op gezondheidsproblemen die de productiviteit en vruchtbaarheid nadelig beïnvloeden. Door het bloedonderzoek kort voor het afkalven uit te voeren, geeft het een goed beeld van hoe de droogstand bij dit koppel droge koeien is verlopen.
 • Waarom onderzoek op NEFA, BHBZ, ureum en haptoglobine?

  Uit onderzoek is gebleken dat op het moment dat deze parameters afwijkend zijn bij droogstaande koeien, de kans op gezondheidsproblemen na het afkalven verhoogd is. Het gaat hierbij om problemen zoals aan de nageboorte blijven staan, baarmoederontsteking of lebmaagverdraaiingen.
 • Wat is het beste moment om de droogstandscheck uit te voeren?

  In de periode van 21  – 2 dagen voor het afkalven is het zinvol om dieren te onderzoeken. In deze periode zijn de bloedwaardes het meest betrouwbaar om een goede voorspelling te kunnen doen van de gezondheidsrisico’s die de koppel na het afkalven loopt.

 • Kan ik ook bloed tappen bij droge koeien die meer dan 21 dagen verwijderd zijn van de geplande afkalfdatum?

  Op het moment dat er onvoldoende (minder dan vier) droge koeien in de periode  van 21-2 dagen voor afkalven aanwezig zijn, is het mogelijk om dit aantal aan te vullen met koeien die zo dicht mogelijk bij de 21 dagen voor het afkalven zitten. Houd hier wel rekening mee bij de interpretatie van de uitslag. Wanneer de droogstand bij een koe niet optimaal verloopt, dan zullen de bloedparameters vaak pas tegen het eind van de droogstand afwijkend worden. Het is mogelijk dat u toekomstige ‘probleemkoeien’ zult missen naarmate deze eerder in de droogstand bemonsterd zijn.

 • Hoe ziet de uitslag van de Droogstandscheck eruit?

  U ontvangt eerst een standaarduitslag van GD. Aanvullend krijgt u binnen enkele dagen een overzichtelijke koppeluitslag. In deze koppeluitslag wordt voor de categorieën ‘energievoorziening’, ‘eiwitvoorziening’, ‘magnesiumvoorziening’ en ‘haptoglobine’ het percentage koeien met een afwijkende uitslag weergegeven en krijgt u per categorie een advies. Op de afbeelding hieronder ziet u een voorbeeld van de voorpagina van een uitslag. Daarnaast worden op de achterzijde van uitslag van de Droogstandscheck ook de individuele resultaten per koe weergegeven in een overzichtelijke tabel.
     
 • Wat kan ik met de uitslag van de Droogstandscheck?

  De uitslag van de Droogstandscheck vertelt u of er (mogelijk) sprake is van problemen met de energievoorziening, de eiwitvoorziening, de magnesiumvoorziening  en/of de gezondheidsstatus van uw koppel tijdens de droogstand, wat invloed heeft op de prestaties van uw koppel tijdens de lactatie. 

  Op de uitslag ziet u of de gemeten gehalten afwijken van de door GD vastgestelde referentiewaarden voor droogstaande koeien. Afwijkingen voorspellen of er meer gezondheidsproblemen bij de verse koeien te verwachten zijn, zoals aan de nageboorte blijven staan, baarmoederontsteking, melkziekte, opstartziektes en lebmaagverplaatsing. U ontvangt een advies op koppelniveau. Samen met uw voeradviseur of dierenarts kunt u inzichtelijk maken of en welke aanpassingen in de voeding, huisvesting en/of management van de droge koeien nodig zijn om de prestaties van de verse koeien te verbeteren.
  Op de uitslag worden ook de individuele resultaten weergegeven. Dieren met een afwijkende uitslag lopen een verhoogd risico om na het afkalven een aandoening te ontwikkelen. U kunt deze dieren rondom het afkalven extra in de gaten houden. 
 • Welke andere onderzoeken zijn zinvol in de transitieperiode?

  Afhankelijk van de opstartproblemen bij de verse koeien kan het zinvol zijn om gelijktijdig met de Droogstandscheck, het Pakket Vitaminen (vitaminen E en bètacaroteen) en het Pakket Spoorelementen (mineralen Cu, I, Se en Zn) in te zetten. Let op: Wanneer u ervoor kiest om aanvullend vitaminen- en mineralenonderzoek uit te voeren, moet u naast een serumbuis óók een heparinebuis met bloed laten afnemen bij de dieren.
 • Kan ik het effect van bijsturen n.a.v. de uitslag van de Droogstandscheck meten aan de hand van het aantal koeien met ketose (indicator voor slepende melkziekte) op de MPR-uitslag?

  Naar aanleiding van de uitslag van de Droogstandscheck kunt u – indien nodig - aanpassingen doen bij de droogstaande koeien om het risico op gezondheidsproblemen na het afkalven te verminderen. Bij succesvolle aanpassing is het zeker mogelijk dat het aantal gevallen van ketose op den duur gaat teruglopen. Voor de koeien die getest zijn, zullen de daarna doorgevoerde aanpassingen uiteraard geen effect meer hebben. Ketose wordt daarnaast niet alleen maar veroorzaakt door een suboptimale droogstand. Ook factoren rondom en na het afkalven kunnen een rol spelen. Dit maakt deze manier van checken minder eenduidig. Het is wel nuttig om beide meetmomenten naast elkaar te gebruiken en zo de hele kritische periode rondom het afkalven te monitoren.
 • Wat is een zinvolle frequentie voor het doen van de Droogstandscheck?

  Het is zinvol om 4 tot 6 weken na het aanpassen van het rantsoen van de droge koeien een Droogstandscheck uit te voeren. Verder is de frequentie afhankelijk van hoe vaak u uw bedrijf wilt monitoren.
 • Ik heb niet zoveel koeien, hoe neem ik dan een steekproef?

  Als er geen vier koeien in de periode  21-2 dagen voor afkalven zijn, kunt u koeien bemonsteren die daar zo dicht mogelijk bij zitten. Lukt dat niet, dan is het ook mogelijk om de serumbloedmonsters in te vriezen en op te slaan. Daarvoor dienen de bloedmonsters gecentrifugeerd te worden. Het serum wordt vervolgens gepipetteerd en ingevroren. Stuur de monsters in zodra u wel voldoende monsters hebt, zo krijgt u toch een koppeluitslag. Voor een goede interpretatie van de koppeluitslag is het wel van belang om in de monsternameperiode geen verandering in rantsoen/management/huisvesting door te voeren.

 • Hoe kan ik de Droogstandscheck bestellen?

  Vraag uw dierenarts om vier bloedmonsters (serum) te tappen bij minimaal vier en maximaal tien droogstaande koeien in de periode van 21 tot 2 dagen voor het afkalven. Uw dierenarts kan het onderzoek Droogstandscheck (artikelnr. 11384) aanvragen via digitaal inschrijven in VeeOnline of door dat onderzoek aan te kruisen op het inzendformulier.
 • Welk type bloedbuis is nodig voor de Droogstandcheck?

  Voor de Droogstandcheck zijn serumbuizen nodig. Uw dierenarts heeft deze op voorraad.
 • Waarom onderzoek op magnesium?

  Koeien die in de droogstand te weinig magnesium opnemen, hebben meer kans om na het afkalven hypocalcemie te ontwikkelen. Dit komt omdat het lichaam de verliezen van calcium naar de melk hormonaal minder goed kan opvangen. De juiste magnesiumvoorziening in de droogstand vormt dus een belangrijk aandachtspunt bij de preventie van melkziekte.  

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.