Veelgestelde vragen Bedrijfsantibiogram Bedrijfsantibiogram Mastitis

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Veelgestelde vragen Bedrijfsantibiogram

Bedrijfsantibiogram Mastitis

 • Wat is het Bedrijfsantibiogram Mastitis?

  Het Bedrijfsantibiogram Mastitis biedt deelnemers aan Uiergezondheid Tankmelk de mogelijkheid om naast inzicht in de mastitiskiemen op het bedrijf, ook inzicht te krijgen in de actuele antibioticagevoeligheid van deze kiemen. De uitslag geeft een goede indicatie van de antibioticagevoeligheid voor de komende zes maanden: per gevonden kiem ziet u of de gevoeligheid voor een bepaald antibioticum goed, matig of slecht is. Hiermee levert het Bedrijfsantibiogram waardevolle input voor het bedrijfsbehandelplan en helpt het eerder het juiste middel te kiezen bij problemen met mastitis.
 • Wie kunnen gebruik maken van het Bedrijfsantibiogram Mastitis?

  Het Bedrijfsantibiogram Mastitis is gekoppeld aan het abonnement Uiergezondheid Tankmelk, dus alleen deelnemers aan Uiergezondheid Tankmelk kunnen zich aanmelden voor het Bedrijfsantibiogram.
  Met Uiergezondheid Tankmelk wordt uw tankmelk  6 of 10 keer per jaar onderzocht op de zeven belangrijkste (groepen) mastitisverwekkers. De uitslag vertelt u precies welke mastitisverwekkers op uw bedrijf een rol spelen. Het Bedrijfsantibiogram wordt twee keer per jaar, in januari/februari en juli/augustus, uitgevoerd op de mastitisverwekkers die in die maanden in de tankmelk worden aangetoond.
 • Wat kost het Bedrijfsantibiogram Mastitis?

  Actuele tarieven Uiergezondheid Tankmelk en Bedrijfsantibiogram Mastitis zijn hier te vinden.
 • Hoe meld ik mij aan voor het Bedrijfsantibiogram Mastitis?

  Als u deelnemer bent aan Uiergezondheid Tankmelk meld u zich eenvoudig aan voor het Bedrijfsantibiogram Mastitis via dit formulier
  Alleen deelnemers aan Uiergezondheid Tankmelk kunnen zich aanmelden voor het Bedrijfsantibiogram. Via dit formulier wordt u deelnemer aan Uiergezondheid Tankmelk en kunt u tevens het Bedrijfsantibiogram Mastitis aanvragen.
 • Kan ik op elk gewenst moment een Bedrijfsantibiogram Mastitis laten uitvoeren?

  Het Bedrijfsantibiogram Mastitis is gekoppeld aan Mastitis Tankmelk en wordt op 2 vaste momenten (januari/februari en juli/augustus) in het jaar uitgevoerd.
 • Waarom wordt het Bedrijfsantibiogram Mastitis twee keer per jaar uitgevoerd?

  Het Bedrijfsantibiogram Mastitis wordt twee keer per jaar uitgevoerd omdat de uitslag een goede indicatie geeft van de antibioticagevoeligheid voor de komende zes maanden.
 • Wat kan ik met de uitslag van het Bedrijfsantibiogram Mastitis?

  De uitslag van het Bedrijfsantibiogram Mastitis vertelt u welke antibioticaresistenties er aanwezig zijn bij de verschillende mastitiskiemen op uw bedrijf. Per via tankmelk gevonden mastitiskiem ziet u of de gevoeligheid van een bepaalde kiem voor een bepaald antibioticum goed, matig of slecht is.
  De gevonden resistentiepatronen zijn op het moment van de uitslag aanwezig in de koppel en kunt u nu en in de komende zes maanden in de koppel verwachten. Echter, de uitslag hoeft niet geldig te zijn voor elke individuele koe: er kan bij individuele koeien sprake zijn van andere resistenties. Dit zal echter eerder uitzondering zijn dan regel.
  U dient de uitslag van het Bedrijfsantibiogram Mastitis altijd te interpreteren bij een stabiele koppel; (veel) aankoop/aanvoer kan tot andere resistentiepatronen leiden dan bij de laatste uitslag zijn gevonden. Ook het gebruik van antibiotica in de koppel kan zorgen voor andere gevoeligheidspatronen.
  Als er resistenties worden gevonden, bespreek de aanpak dan met uw dierenarts; hij of zij kan indien nodig het bedrijfsbehandelplan aanpassen.

 • Hoe betrouwbaar is de uitslag van het Bedrijfsantibiogram Mastitis?

  Het Bedrijfsantibiogram Mastitis geeft een goed beeld van de antibioticagevoeligheid van de in tankmelk gevonden mastitiskiemen op het moment van de uitslag en in de komende zes maanden.
  Indien het Bedrijfsantibiogram Mastitis bij bepaalde kiemen in meer of mindere mate bepaalde antibioticaresistenties aantoont, dan zijn deze resistenties met zekerheid aanwezig in de koppel. Bij een individuele koe kan er wel een verschil in resistentie zijn. In 75 – 100 % van de gevallen komt de antibioticagevoeligheid die met het Bedrijfsantibiogram Mastitis wordt gemeten overeen met de antibioticagevoeligheid bij de individuele koeien. Voor sommige kiem-antibiotica-combinaties geldt dat dit percentage lager ligt en komt de uitslag minder goed overeen met de antibioticagevoeligheid bij individuele koeien. Wanneer dit het geval is wordt dit duidelijk weergegeven op de uitslag.

 • Wat zegt de uitkomst van het Bedrijfsantibiogram Mastitis over de kans op genezing in de praktijk?

  De keuze van het antibioticum is een belangrijke factor die de genezing van een uierinfectie beïnvloedt. Echter, het is niet de enige factor. Goed uiergezondheidsmanagement blijft altijd van groot belang. In de praktijk kunnen bepaalde mastitskiemen, bijvoorbeeld Staphylococcus aureus, een ondoorlatende film vormen waardoor ze onbereikbaar zijn voor antibiotica. Ook koefactoren spelen een rol. Zo zijn koeien met een langdurig verhoogd celgetal slecht te genezen. Ook daalt de genezingskans naarmate er meer kwartieren geïnfecteerd zijn.

 • Wat gebeurt er als er in mijn tankmelk geen mastitiskiemen worden aangetoond?

  Er wordt alleen een Bedrijfsantibiogram Mastitis uitgevoerd van de kiemgroepen die in uw tankmelk worden gevonden. Dit kunnen 1 tot 4 kiemgroepen zijn. Het komt zelden voor dat er geen kiemen worden gevonden. Indien dit wel het geval is, dan wordt het Bedrijfsantibiogram automatisch uitgevoerd op het eerstvolgende tankmelkmonster waar wel kiemen worden gevonden.
 • Kan ik ook een Bedrijfsantibiogram Mastitis laten uitvoeren zonder dat ik deelnemer ben aan Uiergezondheid Tankmelk?

  Nee, dat is niet mogelijk. Voor een betrouwbare uitslag zijn correcte en hygiënische monstername en gekoeld transport van groot belang. Dit laatste is bij een éénmalige monstername praktisch onuitvoerbaar. Hierom worden monsters bedoeld voor het Bedrijfsantibiogram  Mastitis allemaal tegelijk in dezelfde periode genomen en in één logistieke stroom aangevoerd naar GD voor onderzoek. Losse bemonstering zou het product daarnaast veel duurder maken, vanwege een onvoorspelbare stroom monsters.
 • Krijgt mijn dierenarts de uitslagen van het Bedrijfsantibiogram Mastitis ook?

  Uw dierenarts ontvangt uw uitslagen van het Bedrijfsantibiogram Mastitis ook. Door middel van 16 informatiebijeenkomsten heeft het UGA Team van GD in oktober 2015 de rundveedierenartsen in Nederland geïnformeerd over de ins-en-outs van het Bedrijfsantibiogram en over de mogelijkheden die er zijn om de uitslag te gebruiken voor het bedrijfsbehandelplan.
  Uw dierenarts kent uw bedrijfsspecifieke situatie. Hierdoor kan hij of zij u goed helpen bij het kiezen van de juiste strategie en aanpak. Samen met uw dierenarts kunt u het effect van ingezette therapie met behulp van de tankmelkuitslagen evalueren en daarnaast individuele dieren opsporen die bijdragen aan resistentie in de koppel.

 • Als ik een bepaalde uitslag heb, moet ik dan naar mijn dierenarts bellen om mijn bedrijfsbehandelplan aan te laten passen?

  Het advies is om de uitslag van het Bedrijfsantibiogram Mastitis altijd met uw dierenarts te bespreken. Er kan reden zijn het bedrijfsbehandelplan aan te passen. Ook individuele dieren opsporen die bijdragen aan resistentie in de koppel kan een mogelijke strategie zijn.
 • Hoe zit het ook alweer met eerste-, tweede- en derdekeusmiddelen?

  Eerstekeusmiddelen kunnen op basis van eigen inzicht, therapeutische resultaten en/of een antibiogram in de koppel worden toegepast. Voor het gebruik van tweedekeusmiddelen moet uw dierenarts argumenten aandragen waarom eerstekeusmiddelen niet meer van toepassing zijn in de koppel. Dat kan op basis van eerdere antibiogrammen van individuele mastitisgevallen. Het Bedrijfsantibiogram Mastitis kan behulpzaam zijn bij verandering van keuze van een antibioticum. Derdekeusmiddelen mogen alleen maar bij individuele dieren worden ingezet waarbij vóóraf een antibiogram bij dát dier heeft aangetoond dat geen van de eerste- en tweedekeusmiddelen werkzaam zijn.

 • Kan ik het Bedrijfsantibiogram Mastitis gebruiken om een derdekeusmiddel toe te passen?

  Nee, de wetgeving staat dat niet toe. Derdekeusmiddelen mogen alleen maar bij individuele dieren worden ingezet waarbij vóóraf een antibiogram bij dát individuele dier heeft aangetoond dat geen van de eerste- en tweedekeusmiddelen werkzaam zijn.
 • Ik maak vaak gebruik van combinatiepreparaten, hoe moet ik dan de uitslag interpreteren?

  Het Bedrijfsantibiogram Mastitis geeft de gevoeligheid weer van de mastitiskiem voor elk van de werkzame stoffen in uw combinatiepreparaat. Bespreek de uitslag met uw dierenarts.

 • Als ik het Bedrijfsantibiogram Mastitis gebruik, hoef ik dan geen individueel BO meer te doen?

  Het Bedrijfsantibiogram Mastitis vertelt u welke resistenties er nu en de komende 6 maanden in de koppel voorkomen. U kunt daarmee gerichter behandelen op het moment dat er een mastitisgeval voorkomt. Het nemen van individuele melkmonsters voor bacteriologisch onderzoek en een antibiogram van mastitiskiemen blijft waardevol en in sommige gevallen ook nodig. Een antibiogram van een koe met mastitis vertelt u achteraf welke (on)gevoeligheid de betreffende mastitiskiem had: dat zal vaak één of meer van de voorspelde (on)gevoeligheden zijn.

 • Kan ik de uitslag ook gebruiken bij de behandeling van een andere ontsteking bij mijn koeien, bijvoorbeeld tussenklauwontsteking?

  Nee, de uitslag van het bedrijfsantibiogram geldt alleen voor mastitiskiemen.

 • Ik heb wel eens een koe gehad waarbij Klebsiella spp. is aangetoond. Deze was goed gevoelig maar ik behandel dan niet. Wat heb ik dan aan de uitslag van het Bedrijfsantibiogram Mastitis?

  Er komt relatief weinig resistentie voor bij Klebsiella-soorten die mastitis veroorzaken bij het rund. Ondanks de ogenschijnlijk goede gevoeligheid zijn de behandelsuccessen van koeien met uierontsteking door Klebsiella slecht en zijn dergelijke kwartieren een grote bron van besmetting voor gezonde kwartieren. Dat is de reden dat het advies is om individuele koeien met Klebsiella af te voeren. Echter op bedrijfsniveau is het goed om te weten of er ongevoelige Klebsiella op het bedrijf wordt aangetoond om een inschatting te kunnen maken of het de moeite loont om individuele Klebsiella-dragers  op te sporen in de koppel. Als uit het Bedrijfsantibiogram Mastitis blijkt dat de Klebsiella ongevoelig is, is de urgentie voor opsporen van individuele dragers groter.
 • Hoe ziet de uitslag van het Bedrijfsantibiogram Mastitis eruit?

 • Als op mijn bedrijf dezelfde mastitiskiem wordt gevonden als op het bedrijf van een collega, is de antibioticagevoeligheid dan ook hetzelfde?

  Nee, de antibioticagevoeligheid die u ziet weergegeven op uw uitslag is uniek en geldt specifiek voor de op uw bedrijf gevonden mastitiskiemen.


 • Hoe snel verandert de antibioticagevoeligheid op mijn bedrijf?

  De gevonden resistentiepatronen zijn op het moment van de uitslag aanwezig in uw koppel. Onderzoek heeft uitgewezen dat de antibioticagevoeligheid in de meestal gevallen gelijk blijft voor de komende zes maanden. Het is dus waarschijnlijk dat u deze patronen ook de komende maanden in de koppel kunt verwachten (‘voorspellende waarde’). U dient de uitslag van het Bedrijfsantibiogram Mastitis altijd te interpreteren bij een stabiele koppel; aankoop of bijvoorbeeld nieuwe dieren in lactatie kunnen tot andere resistentiepatronen leiden dan bij de laatste uitslag zijn gevonden. Ook bijvoorbeeld het gebruik van antibiotica in de koppel kan zorgen voor andere gevoeligheidspatronen. Naast dat de antibioticagevoeligheid kan veranderen in de tijd is ook het patroon van mastitiskiemen in de tankmelk niet constant. Om een actueel beeld te houden van de antibioticagevoeligheid op uw bedrijf is het nuttig om het Bedrijfsantibiogram Mastitis twee maal per jaar te laten uitvoeren.


 • Op de uitslag van het Bedrijfsantibiogram Mastitis staan in de kolom ‘Antibioticum’ alleen werkzame stoffen vermeld en geen merknamen, hoe weet ik nu welke werkzame stof bij welke merk hoort?

  Hier vindt u een lijst met merknamen en werkzame stoffen.

 • Op mijn uitslag Mastitis Tankmelk staan andere kiemen dan op mijn uitslag Bedrijfsantibiogram Mastitis, hoe kan dat?

  Om de uitslag van het Bedrijfsantibiogram zo praktisch en bondig mogelijk te maken zijn de verschillende kiemen opgedeeld in vier groepen. Hieronder ziet u welke kiemen in welke groep vallen:

  Staphylokokken: Staphylococcus aureus en Coagulase Negatieve Stafylokokken
  Streptokokken: Streptococcus agalactiae, Streptococcus uberis en Streptococcus dysgalactiae
  Coliformen: Escherichia coli
  Klebsiella: Klebsiella

  De gevonden antibioticagevoeligheid geldt voor alle gevonden kiemen die onder de hoofdgroep vallen.

  De antibioticagevoeligheid voor klebsiella wordt apart weergegeven.

 • Hoe kan het dat een bepaalde kiem-antibioticum-combinatie twee keer achter elkaar een groene kleur krijgt (goed gevoelig), terwijl er in de kolom ‘trend’ toch een dalende trend wordt aangegeven?

  Een groen vakje betekent dat de betreffende kiem op uw bedrijf goed gevoelig is voor het betreffende antibioticum. U kunt dit antibioticum dus gebruiken bij een koe met mastitis of als droogzettherapie. Als er een half jaar geleden op uw bedrijf ook een Bedrijfsantibiogram Mastitis is uitgevoerd, ziet u de huidige gevoeligheid weergegeven naast de gevoeligheid een half jaar geleden. Ziet u twee groene vakjes naast elkaar, dan betekent dit dat de betreffende kiem nog steeds goed gevoelig is voor het betreffende antibioticum. Een naar beneden wijzend pijltje (↓) achter twee groene vakjes betekent dat gevoeligheid nog steeds goed is, maar wel iets minder is geworden ten opzichte van 6 maanden geleden; er is sprake van een licht dalende trend.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.